Τρίτη, 24 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011


                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του  Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) την Τρίτη 24 Μαίου 2011 και ώρα 19:00  για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :


Α.       ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Β.       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γ.       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24/5/2011


1  Υποβολή της υπ  αρ. 206/3-5-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:  Έγκριση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων 1ου Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2011

2  Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (Α.Ο.Δ.Α.)» οικονομικού έτους 2011.

3  Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» οικονομικού έτους 2010


4  Λήψη απόφασης για την σύμφωνη ή μη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Πάρνηθα.

5  Συγχώνευση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων, Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμων Αχαρνών (ΚΕΠΕΔΑ) με Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θρακομακεδόνων (ΔΗΚΕΘ) ή λύση αυτών (Συνεχιζόμενο)

6  Επικαιροποίηση της υπ'αριθ. 169/10 Απόφασης κατανομής του Δημοτικού συμβουλίου ως προς το ποσό των 1.100,00? του 1ου Νηπιαγωγείου του πρώην Δήμου Θρακομακεδόνων»

7  Λήψη απόφασης για την επιστροφή χρημάτων από αναδρομικές οφειλές που εκ παραδρομής εισπράχθηκαν και αφορούν ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ

8   Ορθή επανάληψη της υπ αριθ. 140/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

9   Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :
       «Διαμόρφωση κόμβων Κων/πολεως-Φιλαδελφείας, Αριστοτέλους-Δεκελείας, 
        Εθν. Αντιστάσεως-Αγ. Διονυσίου - Ελ.Φυτά»

10  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :
     «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών »

11  Καθορισμός χρήσεων γης εκατέρωθεν της Λ.Καραμανλή (από σιδηροδρομική γραμμή έως Λ Θρακομακεδόνων.)

12 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ.349 της περιοχής «ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ» και ψήφιση πίστωσης 5099,50 Ευρώ.

13  Ψήφιση πίστωσης 1.115.170,50 ευρώ, ήτοι: Α.1) ποσό 387.852,30 ευρώ στο όνομα της κυρίας Βασιλικής Νίκα του Δημητρίου και της Ειρήνης, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου της, στην Π.Ε. ΜΠΟΣΚΙΖΑ  με Κ.Α. 34-16-23 στο Ο.Τ. 2335, 2) ποσό 324.739,80 ευρώ στο όνομα του κυρίου Κωνσταντίνου Νίκα του Βασιλείου και της Ελένης, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου του, στην Π.Ε. ΜΠΟΣΚΙΖΑ με Κ.Α. 34-17-10 στο Ο.Τ. 2336, 3) ποσό 193.380 ευρώ στο όνομα της κυρίας Μαρίας Νίκα του Βασιλείου και της Ελένης, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου της, στην Π.Ε. ΜΠΟΣΚΙΖΑ με Κ.Α. 34-17-24 στο Ο.Τ. 2336, 4) ποσό 186.450 ευρώ στο όνομα της κυρίας Αικατερίνης Νίκα του Βασιλείου και της Ελένης, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου της, στην Π.Ε. ΜΠΟΣΚΙΖΑ με Κ.Α. 34-17-07 στο Ο.Τ. 2336 και Β) ποσό 22.748,442 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβή της Δικηγόρου τους >>.


14  Ψήφιση πίστωσης 179.540,16  ευρώ, ήτοι : Α)  ποσό 169.236 ευρώ στο όνομα των κ.κ: 1) Ευφροσύνης χας Δημητρίου Αλεπού, κατά ποσοστό 2/24  , 2) Αικατερίνης Αλεπού του Δημητρίου και της Ευφροσύνης  κατά ποσοστό 3/24 , 3) Χρήστου Αλεπού του Δημητρίου και της Ευφροσύνης κατά ποσοστό 3/24 , 4) Κωνσταντίνου Αλεπού του Χρήστου και της Αικατερίνης κατά ποσοστό 8/24, και 5) Αναστασίας συζ. Σπυρίδωνος Αναγνωστόπουλου  κατά ποσοστό 8/24  , για  εξόφληση λόγω απαλλοτρίωσης των  ακινήτων  τους  στην περιοχή  ΜΕΣΟΝΥΧΙ και ΛΑΘΕΑ  Α,  και Β) ποσό10.304,16  για δικαστικά έξοδα και  αμοιβή του Δικηγόρου τους >>


15  Ψήφιση πίστωσης 100.253,75 ευρώ, ήτοι: Α) ποσό 96.508,50 ευρώ  στο όνομα των κ.κ. 1) Ναταλίας Παπανίκα του Σπυρίδωνος και της Αριστέας, 2) Αναστασίας χήρας Κωνσταντίνου Παπανίκα, το γένος Γεωργίου και Σοφίας Κατσάκη, 3) Ευαγγέλου Παπανίκα του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, 4) Γεωργίου Παπανίκα του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, 5) Φανής χήρας Νικολάου Παπανίκα, το γένος Κωνσταντίνου και Αικατερίνης Καπετάνιου, 6) Ευαγγέλου Παπανίκα του Νικολάου και της Φανής και 7) Ελένης συζύγου Βασιλείου Αγγελή, το γένος Νικολάου και Φανής Παπανίκα, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου τους και σε ποσοστό 33,33% εξ αδιαιρέτου στην πρώτη, 8,33% εξ αδιαιρέτου σε καθεμία από τις δεύτερη και πέμπτη και 12,50% εξ αδιαιρέτου σε καθέναν από τους υπολοίπους, στην Π.Ε. ΜΠΟΣΚΙΖΑ  με Κ.Α. 34.36.01 στο Ο.Τ. Γ2242 και Β) ποσό 3.745,255 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβή του Δικηγόρου τους >>.


16  Ψήφιση πίστωσης 70.364,30 ευρώ, ήτοι: Α) ποσό 67.955,20 ευρώ  στο όνομα του κ. Σπυρίδωνα Κίτσα του Γεωργίου, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου του στην Π.Ε. ΑΥΛΙΖΑ με Κ.Α. 10.06.20 στο Ο.Τ. 133 και Β) ποσό 2.409,10 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβή του Δικηγόρου του


17  Ψήφιση πίστωσης 86.917,05  ευρώ  , ήτοι : Α)  ποσό 84.722,60   ευρώ  στο όνομα  του  κ. Παναγιώτη Σπυράτου του Ιωάννη   ,  για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου του  , στην   Π.Ε. ΛΑΘΕΑ  Α΄,   με  Κ.Α. 31.05.11.      στο Ο.Τ Γ 1407  και Β) ποσό  2.194,45  ευρώ για δικαστικά έξοδα και  αμοιβή του Δικηγόρου του  >>


18  Ψήφιση πίστωσης 30.754,75 ευρώ, ήτοι: Α) ποσό 29.325 ευρώ  στο όνομα της κ. Ροδακινέας συζύγου Θεοδώρου Κάκκαρου, το γένος Ευσταθίου Κασάπη ή Κασσάπη, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου της στην Π.Ε.  ΜΕΣΟΝΥΧΙ με Κ.Α. 22.17.01 στο Ο.Τ.1012 και Β) ποσό 1.429,75 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβή της Δικηγόρου της >>


19 Ψήφιση πίστωσης 79.298,88 ευρώ, ήτοι: Α) ποσό 76.744 ευρώ  στο όνομα των κ.κ. 1) Κωνσταντίνου Κατσανδρή του Γεωργίου και της Αναστασίας, 2) Δημητρίου Κατσανδρή του Γεωργίου και της Αναστασίας και 3) Ιωάννη Κατσανδρή του Γεωργίου και της Αναστασίας, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης των ακινήτων τους και σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου σε καθέναν τους, στην Π.Ε. ΛΑΘΕΑ Α΄ α) για το με Κ.Α. 28-16-16 στο Ο.Τ. 231Α και β) για το με Κ.Α. 28-14-27 στο Ο.Τ. Γ1534 και Β) ποσό 2.554,88 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβή της Δικηγόρου τους >>.


20  Ψήφιση πίστωσης 66.213,35 ευρώ, ήτοι: Α) ποσό 63.945,00 ευρώ  στο όνομα του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου του Νικολάου και της Δέσποινας, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου του, στην Π.Ε. ΛΑΘΕΑ Α΄ με Κ.Α. 31-11-20 στο Ο.Τ. Γ1413 και Β) ποσό 2.268,35 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβή της Δικηγόρου του >>.

21 << Ψήφιση πίστωσης 24.807,292 ευρώ, ήτοι: Α) ποσό 22.996,40 ευρώ συνολικά και ειδικότερα: 1) ποσό 3.139,00 ευρώ στο όνομα των κ.κ. 1) Απόστολου Κυριακόπουλου του Χρήστου και της Μαρίας και 2) Σταματίας συζύγου Απόστολου Κυριακόπουλου, το γένος Σπυρίδωνος και Ευτυχίας Κουνάβη, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου τους και σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου σε καθέναν τους, στην Π.Ε. ΛΑΘΕΑ Α΄ για το με Κ.Α. 31-03-05 στο Ο.Τ. Γ1395 και 2) ποσό 19.857,40 ευρώ στο όνομα των κ.κ. 3) Ηλία Κυριακόπουλου του Χρήστου και της Μαρίας και 4) Μαγδαληνής ή Μανταλένας συζύγου Ηλία Κυριακόπουλου, το γένος Χαράλαμπου και Γεωργίας Καπάνταη, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου τους και σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου σε καθέναν τους, στην Π.Ε. ΛΑΘΕΑ Α΄για το με Κ.Α. 31-03-06 στο Ο.Τ. Γ1395 και Β) ποσό 1.810,892 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβή της Δικηγόρου τους


22  <<Ψήφιση πίστωσης 47.888,88 ευρώ, ήτοι: Α) ποσό 45.096,00 ευρώ στο όνομα του κ. Γρηγορίου Καριακατζή ή Καρυακατζή του Θωμά, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου του στην Π.Ε. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ Β΄ με Κ.Α. 19-28-34 στο Ο.Τ. Γ816 και Β) ποσό 2.792,88 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβή της Δικηγόρου του >>.

23  Ψήφιση  πίστωσης 3.850,08  ευρώ ήτοι : Α) ποσό 3.136,00  ευρώ  στο όνομα  των κ. : 1)Βασιλείου Τσιμπίδα του Νικολάου και 2) Μαρίας -Ελένης Τσιμπίδα του Νικολάου και σε ποσοστό ½ στο καθένα   , για   αποζημίωση  λόγω  απαλλοτρίωσης  του  ακινήτου  τους    στην περιοχή  ΧΑΡΑΥΓΗ Α ΄ στο  ΟΤ  736  και με Κ.Α. 29.15.54  ,  και  Β)  ποσό 714,08  ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβή  του πληρεξουσίου δικηγόρου τους  >>.

24  Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης(ιδιωτικής οδού) συνολικού εμβαδού 29,76μ2 στην Π.Ε ¨ΑΥΛΙΖΑ¨ που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ.κ. 1) Κωνσταντινίδη Γεωργίου του Στεφάνου κατά την επικαρπία για 2,98 τ.μ, 2) Κωνσταντινίδη Ιωάννη του Γεωργίου κατά ψιλή κυριότητα για 5,95 τ.μ. & 7,44τ.μ κατά πλήρη κυριότητα & 3)Κωνσταντινίδη Νικολάου του Γεωργίου κατά ψιλή κυριότητα για 5,95 τ.μ. & 7,44τ.μ κατά πλήρη κυριότητα

25  Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης(ιδιωτικής οδού) συνολικού εμβαδού 1,35μ2 στην Π.Ε ¨ ΜΕΓ. ΣΧΟΙΝΑ Α΄ ¨ που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της κ. Μανωλουδάκη Κωνσταντίνας του Στυλιανού συζ. Σαλούστρου Ιωάννου

26  Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης(ιδιωτικής οδού) συνολικού εμβαδού 17,10μ2 στην Π.Ε ¨ΝΕΑΠΟΛΗ¨ που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ. 1) Δαμιανίδη Θεοδώρου του Αλεξίου για 11,41μ2 & 2) Δαμιανίδη Αλεξάνδρου για 5,69μ2

27  Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης(ιδιωτικής οδού) συνολικού εμβαδού 8,50μ2 στην Π.Ε ¨ΛΑΘΕΑ Α΄¨ που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του κ. Σωτηρόπουλου Χρήστου του Γεωργίου

28  Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης(ιδιωτικής οδού) συνολικού εμβαδού 16,89μ2 στην Π.Ε ¨ΛΑΘΕΑ Α΄¨ που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ.κ. 1) Καρποδίνη Ελένης για 6,75μ2 2) Καλούμενου Βαρβάρας - Γεωργίας για 5,07μ2 & 3) Καλούμενου Κων/νου για 5,07μ2


29  Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης(ιδιωτικής οδού) συνολικού εμβαδού 34,88μ2 στην Π.Ε ¨ΝΕΑΠΟΛΗ¨ που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ. 1) Λευκόπουλου Ηρακλή για 17,44μ2 & 2) Λευκόπουλου Αναστασίου για 17,44μ2


30  Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης(ιδιωτικής οδού) συνολικού εμβαδού 1,58μ2 στην Π.Ε ¨ΑΓΡΙΛΕΖΑ¨ που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της κ. Φιλίπποβα Σβελτάνας χήρας Μιχαήλ Κορνηλάκη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
...

0 σχόλια στο Τρίτη, 24 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών

Δημοσίευση σχολίου