Σάββατο, 28 Μαΐου 2011


῞Οπως σᾶς εἴχαμε ἐνημερώσει στό προηγούμενο φύλλο, οἱ κάτοικοι τοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ δικαιοῦνται ἐπιστροφή τῆς διαφοράς τοῦ ΤΑΠ πού χρεωνόταν λανθασμένα ἀπό τόν Δῆμο.

Σέ συνεννόηση πού ἦλθαμε μέ τόν ᾿Αντιδήμαρχο κύριο Φυτᾶ καί τήν προϊσταμένη ᾿Εσόδων κυρία Κατρᾶ, βρέθηκε ἡ φόρμουλα, ὥστε νά ἐπιστραφεῖ τό ποσόν χωρίς νά ταλαιπωρηθοῦν οἱ κάτοικοι νά τρέχουν στίς ὑπηρεσίες.
Στό προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο θά περάσει πρός ἔγκριση, νά σταματήσει ὁ Δῆμος νά χρεώνει τούς λογαριασμούς μέχρι νά ἐξισωθεῖ τό χρέος. ῎Ετσι λύνεται τό θέμα χωρίς καμμία ἄλλη κίνηση.
...

0 σχόλια στο

Δημοσίευση σχολίου