Τα «βρήκαν» ΟΛΠ και Cosco

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011


Τα «βρήκαν» ΟΛΠ και Cosco

Σε τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης προς την κινεζική πλευρά, του εμπορευματικού σταθμού στο λιμάνι, αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ΟΛΠ και Cosco, φαίνεται να κατέληξαν σε συμφωνία, μέσω...
«Φιλικής Διευθέτησης», για αλλαγές στα δεδομένα λειτουργίας των προβλητών, που λόγω της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας, έχει πλήξει και τις θαλάσσιες μεταφορές. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, τα αιτήματα των δύο πλευρών, αναμένεται να υποβληθούν προς έγκριση, στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και το υπουργείο Οικονομικών και αν αυτά γίνουν δεκτά, τότε θα συνταχθεί τροπολογία που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έναρξη κατασκευής του προβλήτα III από την Cosco - που ήταν και το βασικό επιχείρημα για παραχώρηση του εμπορευματικού λιμένα στην κινεζική πλευρά- παραμένει η 01/10/2011, ενώ οι εργασίες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και θα μπορούν να ολοκληρωθούν τελειωτικά έως το 2020.
Επίσης παγώνει το θέμα της απομάκρυνσης του προβλήτα των πετρελαιοειδών που ζητούσε η κινεζική πλευρά και θα εξετασθεί εκ νέου αργότερα, από κοινού με τις επιχειρήσεις πετρελαιοειδών.
Εξάλλου η Cosco αναλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες ευθύνες και δαπάνες συντήρησης για τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ ενώ ο ΟΛΠ δεν θα εισπράττει τέλη και χρεώσεις για αυτές.
Αναφορικά με την έννοια «Ανωτέρα Βία» (σσ που επικαλείτο η Cosco η οποία αρνείτο να καταβάλλει μέρος του ετήσιου μισθώματος προς τον ΟΛΠ για τις μέρες του 2010 που υπήρχαν κινητοποιήσεις των τελωνειακών και ιδιοκτητών φορτηγών) διευκρινίσθηκε ότι αυτή αφορά «εντός λιμενικής ζώνης».
Επίσης ΟΛΠ και Cosco κατέληξαν ότι δεν μεταβάλλεται το συμφωνηθέν οικονομικό αντάλλαγμα καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης που είναι τα 35 χρόνια και η καταβολή των ετήσιων ανταλλαγμάτων.
Επίσης έγινε δεκτό από την Cosco ότι ο ΟΛΠ θα μπορεί να υπογράψει δεσμευτική συμφωνία εξυπηρέτησης με την MSC στην προβλήτα Ι με έναρξη ισχύος την 01/07/2012.
...

0 σχόλια στο Τα «βρήκαν» ΟΛΠ και Cosco

Δημοσίευση σχολίου