Όλες οι εισηγήσεις για το ΔΣ τής 14/06/2011

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 7-6-2011 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δ. Σ.

κ. Παναγιώτη Ντούρο

ΕνταύθαΕ Ι Σ Η Γ Η Σ ΗΘΕΜΑ: Έγκριση του αριθμ. 131/23-5-11 Πρακτικού του Σωματείου Αρωγής που

αφορά τη μετονομασία του υπό κατασκευή κτηρίου στην οδό Λουντέμη από

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛΙΟΤ» σε «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ εις μνήμη ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ »,

λόγω της δωρεάς για την αποπεράτωση των εργασιών και του εξοπλισμού

όλου του κτιρίου.κ. Πρόεδρε,Παρακαλούμε να φέρετε σε προσεχή συνεδρίαση για συζήτηση το ανωτέρω θέμα

Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Ίδρυμα Δήμου Αχαρνών « ΑΡΩΓΗ » με το αριθμ.

πρωτ.: 45859/2-6-2011 εισερχόμενο έγγραφο μας διαβίβασε το με αριθμ. πρωτ.: 131/

23-5-11 Πρακτικό του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας « ΑΡΩΓΗ » προκειμένου η

υπηρεσία μας να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγγριση της σχετικής απόφασης,

καθώς σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 3463/2006 γι τις αποφάσεις του διοικητικού

συμβουλίου που αφορούν την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο,

απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου «ΑΡΩΓΗ», όπως διατυπώθηκε στο με αριθμ. πρωτ.

131/23-5-11 Πρακτικό, αποφάσισαν την μετονομασία του υπό κατασκευή κτηρίου στην

οδό Λουντέμη από «ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛΙΟΤ» σε «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ εις μνήμη « ΜΑΡΚΟΥ

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ» λόγω της δωρεάς για την αποπεράτωση των εργασιών και τον εξοπλισμό

όλου του κτηρίου.Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΗΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης:Θραψανιώτου Βάγια

Τηλ: (+30)2132072348

Fax: (+30) 2132072353Προς

Αχαρνές, __.__.2011

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

κ. Ντούρο ΠαναγιώτηΕΙΣΗΓΗΣΗΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για μαζική λογιστική τακτοποίηση των παροχών του Ολυμπιακού χωριού της διαφοράς πού προέκυψε από την αλλαγή στην τιμή χρέωσης στο ΤΑΠ»

Κύριε Πρόεδρε :Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. για την λήψη απόφασης που αφορά μαζική λογιστική τακτοποίηση των παροχών του Ολυμπιακού χωριού από διαφορά που προέκυψε από την αλλαγή στην τιμή χρέωσης στο ΤΑΠ, καθώς από τότε που παραδόθηκε το Ολυμπιακό χωριό προς χρήση των δικαιούχων και ξεκίνησε η ηλεκτροδότηση του χρεωνόταν στην 1η ζώνη ως προς το ΤΑΠ με αντικειμενική αξία 1150 ευρώ ανά τ.μ. σύμφωνα με τους οικείους πίνακες .

Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 3125/14-1-2010 αιτήσεως κατοίκου του Ολυμπιακού χωριού, ο οποίος έχοντας στην κατοχή του το έντυπο ειδικού τέλους ακινήτων σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών χρέωνε τα ακίνητα του Ολυμπιακού χωριού με αντικειμενική αξία διαφορετική απ΄ αυτή του Δήμου, η υπηρεσία μας προέβη σε έγγραφο ερώτημα προς τη ΔΟΥ Αχαρνών τμήμα Κεφαλαίου απ΄ όπου μας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμ.2654/9-2-10 βεβαίωση κατά την οποία σύμφωνα με τους πίνακες τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους οικοδομής του Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των ακινήτων που βρίσκονται στο Ολυμπιακό χωριό είναι για διαμερίσματα Κ1-490 ευρώ ανά τ.μ.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία προχώρησε σε ομαδική διόρθωση της τιμής χρέωσης στο ΤΑΠ των παροχών του Ολυμπιακού χωριού ορίζοντας μια νέα ζώνη την 99η με ταυτόχρονη μεταβολή στο ηλεκτρονικό αρχείο, εξαγωγή δισκέτας και έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 77305,77306/4-10-2010 προς τη ΔΕΗ Αχαρνών και τη Δ/νση Μηχανογραφικού. Παρόλα αυτά οι κάτοικοι του Ολυμπιακού χωριού δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για την τελευταία τριετία από την διαφορά πού προέκυψε.

Η υπηρεσία προς διευκόλυνση των δημοτών και για το λόγο ότι αδυνατεί να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει περίπου 2500 κατοίκους μεμονωμένα, όπως και η ΔΕΗ, η οποία ενεργεί κατά κύριο

λόγο ως εισπρακτικό μέσο υπέρ Δήμων και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία ο μέσος

όρος επιστροφής χρημάτων στους ανωτέρω καταναλωτές ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ κατά παροχή. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία κρίνει σκόπιμο το μηδενισμό της τιμής χρέωσης ως προς το τέλος ακίνητης περιουσίας έως ότου εξαλειφθεί η οφειλή οπότε και θα επανέλθει κανονικά η χρέωση στην αρχική της κατάσταση.

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η λήψη απόφασης για μαζική λογιστική τακτοποίηση των παροχών του Ολυμπιακού χωριού της διαφοράς πού προέκυψε από την αλλαγή στην τιμή χρέωσης στο ΤΑΠ»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, …24…/…5…/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο

 του Δημοτικού ΣυμβουλίουΗ τιμή ενός τρέχοντος μέτρου σύνδεσης ακινήτου με το δευτερεύον δίκτυο των ακαθάρτων, είναι η τιμή που πληρώνεται ο Δήμος Αχαρνών από τον δημότη για τη κατασκευή του έργου. Η παραπάνω τιμή καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών και έως τώρα έχει ως εξής :

Mε την με αρ. 342/18-06-1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η τιμή ενός τρέχοντος μέτρου σύνδεσης να είναι: 14.500 Δρχ. (42,55€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 17.110 Δρχ. ( 50,21€).

Mε την με αρ. 537/10-07-2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε ο επανακαθορισμός της τιμής ενός τρέχοντος μέτρου σύνδεσης να είναι: 17.400 Δρχ. (51,06€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 20.5323 Δρχ. ( 60,26€), αύξηση 17% από την προηγούμενη τιμή.

Mε την με αρ. 557/05-06-2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή στη τιμή ενός τρέχοντος μέτρου σύνδεσης να είναι: 90,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 106,20€, αύξηση 44% από την προηγούμενη τιμή.

Mε την με αρ. 9/20-01-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή στη τιμή ενός τρέχοντος μέτρου σύνδεσης να είναι: 192,54€, αύξηση 45% από την προηγούμενη τιμή.

Με την ενοποίηση σε ένα Δήμο, τον Καλλικρατικό Δήμο Αχαρνών προκύπτει η ανάγκη να καθοριστεί για την περιοχή των Θρακομακεδόνων νέα τιμή σύνδεσης με το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να καλύψει το αυξημένο κόστος κατασκευής (ύπαρξη μεγάλου ποσοστού βράχου στα εδάφη της ως άνω περιοχής).

Από την με αρ. 4/2011 μελέτη του έργου με τίτλο «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Θρακομακεδόνων» προκύπτει η τιμή για την κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου σύνδεσης να είναι: 219,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται να καθοριστεί για την περιοχή των Θρακομακεδόνων τιμή σύνδεσης ακινήτων με το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων να είναι 219,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά τρέχον μέτρο.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Διευθύντρια

Δατσέρη Ευδοκία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές , 01 - 06 - 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς: τον κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου.


ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο : «Προμήθεια – τοποθέτηση πέντε αιθουσών ελαφράς προκατασκευής σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.
Το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2009 με την με αριθμό 566/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από πόρους του Δήμου Αχαρνών και του Ο.Σ.Κ.

Για το έργο του θέματος συντάχθηκε η με αριθμό 60/2009 μελέτη προϋπολογισμού 194.995,00€ με ΦΠΑ, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 752/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την με αριθμό 963/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής έγινε η έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στις 2/2/2010 πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός του έργου .

Με την 141/18-2-2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής έγινε η επικύρωση των πρακτικών του διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ε.Ε» με ποσοστό έκπτωσης 4,07%.

Στις 14 – 04 – 2010 υπεγράφη η με αριθμό 27516 πρωτοκόλλου Εργολαβική Σύμβαση ποσού 187.054, 13 € με προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου τους τρείς (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 14-07-2010.

Με τα με αριθμό 30873/23-04-10 και 43361/4-6-10 έγγραφά του ο Ανάδοχος υπέβαλλε τον 1ο & 2ο Λογαριασμό, για εργασίες που εκτέλεσε και παρέλαβε η υπηρεσία, πλην όμως ο Δήμος δεν κατέβαλλε το αντίστοιχο οικονομικό τίμημα.

Έτσι με τις με αριθμό πρωτοκόλλου 51258/28-6-10 & 1447/10-1-11 Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής Εργασιών, ο Ανάδοχος προέβηκε, σύμφωνα με τον Ν.1418/84 άρθρο 5 παρ. 10, σε συνδυασμό με το άρθρο 48 παρ. 2 Π.Δ 609/85 (άρθρα 53 παρ. 9 και 62 παρ. 3 του Ν.3669/08), σε διακοπή των εργασιών λόγω μη εξόφλησης των υποβληθέντων λογαριασμών.

Στις 4/3/2011 και μετά την εξόφληση των οικονομικών απαιτήσεων του έργου, εξέλειπαν οι λόγοι διακοπής εργασιών που αναφέρονται στις δύο ειδικές δηλώσεις και με την με αριθμό πρωτοκόλλου 17801/8-3-11 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 4/6/2011.

Με την 112/5-4-2011 απόφαση Δ.Σ εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι 4/6/2011.

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, γίνεται τακτοποίηση των ποσοτήτων και των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση της εργολαβίας.

Η δαπάνη των εργασιών βάσει του 1ου Α.Π.Ε, μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 28% και την δαπάνη των απροβλέπτων, ανέρχεται στο ποσό των 152.379,64 € μικρότερη της συμβατικής κατά 4.808,70 €, ενώ η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 187.970,65 € αυξημένη της συμβατικής κατά 916,53 € λόγω της διαφοράς του Φ.Π.Α ο οποίος αυξήθηκε από 19% σε 23%.

Αναλυτικότερα ο 1ος Α.Π.Ε όπως και η αρχική σύμβαση φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:


ΣΥΜΒΑΣΗ (€)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ (€)

1ος Α.Π.Ε. (€)
ΟΜΑΔΑ Ι με ΓΕ & ΟΕ 18%

132.691,00

0,00

132.691,00
ΟΜΑΔΑ ΙΙ με ΓΕ & ΟΕ 28%

21.302,03

- 1.613,39

19.688,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ3.195,31

- 3.195,31

0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

157.188,34

Μείωση: 4.808,70 €

152.379,64

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

0,001.500,00
Φ.Π.Α 19%

29.865,78

Φ.Π.Α 23%

34.091,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ187.054,12

+ 916,53

187.970,65
Κατά την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ, για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης γίνεται χρήση μόνο της δαπάνης των απροβλέπτων δηλαδή δεν γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών.

Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της υπάρχουσας μελέτης και της σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου, ενώ τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο.Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΕΥΔΟΚΙΑ ΔΑΤΣΕΡΗ

Αρχ/κτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές , 24 / 05/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝE I Σ Η Γ Η Σ Η

Π Ρ Ο Στον κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση του 3ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου:

«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Δήμου Αχαρνών»
Το έργο είναι προϋπολογισμού 825.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ. Με την με αρ. 118/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2008 με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Τ.Π. Με τη με αρ. 121/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και με τη με αρ. 770/2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής , κυρώθηκε η ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στην εταιρεία ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ , με μέση έκπτωση 37,50 %.

Υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 83805/30-10-2008 σύμβαση , με ημερομηνία περαίωσης την 30η Απριλίου 2009 (χρονικό διάστημα έξι μηνών) , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 613.293,13 €. (με ΦΠΑ).

Λόγω των Ειδικών Δηλώσεων Διακοπής Εργασιών, έχει κατατεθεί επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών , με ημερομηνία περαίωσης του έργου στις 20-10-2009 , το οποίο εγκρίθηκε με το με αρ. πρωτ. Δήμου: 87054/07-10-09 έγγραφο της Υπηρεσίας και με τη με αρ. 608/2009 Απόφαση του Δ.Σ. , εγκρίθηκε η 1η Παράταση εργασιών του έργου έως τις 20-12-2009.

Στις 20-12-2009 εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η βεβαίωση περαίωσης του έργου.

Με τη με αρ. πρωτ. Δήμου : 7084/02-02-2010 εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση που κατέθεσε ο

Ανάδοχος και με τη με αρ. 8/2011 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής στις 02-11-2010.

Η εργολαβία αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων δύο γηπέδων στο Δήμο Αχαρνών και συγκεκριμένα το Γήπεδο Ποδοσφαίρου στη περιοχή Αγ. Άννας καθώς και το Γήπεδο ποδοσφαίρου στη περιοχή του στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ. Στα γήπεδα τοποθετήθηκε συνθετικός χλοοτάπητας , ενώ εκτελέστηκαν εκτεταμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις για την απορροή των όμβριων υδάτων , υπόβασης χλοοτάπητα και περίφραξης.

· Ο 3ος ΑΠΕ συντάσσεται με τις ποσότητες της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ και για να συμπεριλάβει την υπολογισμένη δαπάνη αναθεώρησης , καθώς και τη δαπάνη των τόκων υπερημερίας έως τις 31-03-2011. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις μεταβολές των δαπανών του έργου.

· Δεν απαιτείται για τον παρόντα 3ο ΑΠΕ έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων έργων (ΣΔΕΝΑ) , λόγω του ότι δεν έχουν αλλάξει οι ποσότητες από τον προηγούμενο 2ο ΑΠΕ για τον οποίο είχαμε θετική γνωμοδότηση (Αρ. Πρωτ. ΣΔΕ:139/29-10-2009- 10η Συνεδρία /21-10-2009).Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης .

Η Δ/ντριαΕυδοκία Δατσέρη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές , 24 / 05/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

E I Σ Η Γ Η Σ ΗΠ Ρ Ο Στον κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ:Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή κτιρίου παλαιού Δημαρχείου στην Κεντρική Πλατεία» (χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών)


Με την με αριθμό 370/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , εγκρίθηκε η με αρ. 18/2007 μελέτη του έργου και με την με αρ. 539/2007 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής , επικυρώθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, στην οποία μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Γ. ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ – Π. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με έκπτωση 5,27 % για οικοδομικές εργασίες και 12,00 % επί των απολογιστικών.

Υπεγράφη η με αρ. 71009/09-10-2007 σύμβαση , συνολικού ποσού 287.106,43 € (με ΦΠΑ) , με συμβατικό χρόνο περαίωσης δέκα (10 ) μήνες , δηλαδή 9η Αυγούστου 2008.Το έργο συγχρηματοδοτείται μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Αχαρνών με ποσοστό 50% έκαστος. Οι εργασίες της κύριας σύμβασης περαιώθηκαν στις 15.04.2009.

Η παρούσα εργολαβία αφορά στην επισκευή του κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου , στη Κεντρική Πλατεία του Δήμου Αχαρνών , συνολικής επιφανείας 310,00 m2. Πραγματοποιούνται εργασίες καθαιρέσεων , αποξηλώσεων , ενισχύσεων με εκτοξευμένο οπλισμένο σκυρόδεμα , στέγη, δάπεδα , θύρες , επιχρίσματα , επενδύσεις , χρωματισμοί , υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, κλπ.

Όσον αφορά στην κύρια σύμβαση, ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης, να συμπεριλάβει την νόμιμη αναθεώρηση η οποία δεν είχε προβλεφθεί από τη μελέτη και να συμπεριλάβει τις νέες τιμές που λόγω της φύσεως του έργου (ανακαίνιση – επισκευή παλιού κτιρίου) αλλά και ειδικών συνθηκών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη , έντεχνη και λειτουργική κατασκευή του έργου και που φαίνονται στο 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν καλύπτονται από τα απρόβλεπτα του έργου, με χρήση των «επί έλασσον δαπανών» κάτω από 20% ανά ομάδα εργασιών και κάτω από 10% επί του συνόλου του έργου.

Οι νέες εργασίες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα του έργου.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. είχαμε αύξηση δαπάνης της Κύριας Σύμβασης κατά 8.924,99 € (με τον ΦΠΑ) λόγω αναθεώρησης .

Στην πορεία κατασκευής του έργου και για την πλήρη λειτουργία του κτιρίου ως μουσείο, απαιτήθηκαν υλικά και εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη , όπως είδη υγιεινής, θερμοσίφωνες εξαεριστήρες , συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού , ηλεκτρικοί πίνακες , ερμάρια , ράφια , συστήματα σκίασης , κ.α.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών και μετά την 3η /19-03-2009 Συνεδρία του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Νομ. Αυτ/σης Ανατ. Αττικής , θετικής γνωμοδότησης, εγκρίθηκε με τον 1ο ΑΠΕ (με τη με αριθμό 261/09-04-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) και υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 62478/09-07-09, 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ , συνολικού ποσού 70.704,18 € (με ΦΠΑ 19 %.) με ημερομηνία περαίωσης δυο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή την 9η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι εργασίες της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης περαιώθηκαν στις 09.09.2009.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάθηκε, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων αμφοτέρων των συμβάσεων, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και την διαφορά λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 19% σε 21%

Συνοπτικά:
Όσον αφορά στην Κυρία σύμβαση το άθροισμα των Κυρίων Εργασιών με Γ.Ε + Ο.Ε 18% : 296.215,53€ παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την σύμβαση κατά 9.109,10€ λόγω αναθεώρησης και αύξησης του ΦΠΑ από 19% σε 21%.
Όσον αφορά στην 1η Συμπληρωματική σύμβαση το άθροισμα των Κυρίων Εργασιών με Γ.Ε + Ο.Ε 18% : 70.962,48 € παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την σύμβαση κατά 258,30€ λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 19% σε 21%.

Μετά την 2η /21-04-2010 Συνεδρία του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Νομ. Αυτ/σης Ανατ. Αττικής , θετικής γνωμοδότησης και με την υπ΄ αριθμόν 250/13.05.2010 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Τακτοποιητικός συντάχθηκε, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 1418/84, για να συμπεριλάβει τον ακριβή υπολογισμό της δαπάνης αναθεώρησης.

Δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες , συνεπώς δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις μεταβολές της δαπάνης του έργου.
Δαπάνη Κύριας & 1ης

Συμπληρωματικής

Σύμβασης

Δαπάνη 2ου Α.Π.Ε

Δαπάνη Προτεινόμενου 3ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού)


Συνολική Δαπάνη

300.681,19

308.181,19

300.522,76


ΦΠΑ 19% έως 21%

57.129,43

58.996,84

57.388,57


Τελικό σύνολο

357.810,62

367.178,03

357.911,33

Συνοπτικά η Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α είναι 357.911,33 Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την σύμβαση κατά 100,71 Ευρώ λόγω τελικού υπολογισμού της αναθεώρησης.Ζητείται η έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος.Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.Η Δ/ντρια

Ευδοκία ΔατσέρηΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αχαρνές , 24-05-2011E I Σ Η Γ Η Σ Η

Π Ρ Ο Στον κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 4ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών –Τακτοποιητικού του έργου:

«Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και έργα οδοποιίας στις περιοχές Αυλίζας-

Αγ. Σωτήρας» Με χρήση «επί έλασσον δαπανών»


Με την με αριθμό 517/2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ανακηρύχθηκε Ανάδοχος του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΥΛΙΖΑΣ- ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑΣ» ο εργολάβος «ΚΞΙΑ Ν. ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ- Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» , με μέση έκπτωση 4,98 % και υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 62510/19-08-08 σύμβαση με ημερομηνία περαίωσης την 19η Μαΐου 2009 (χρονικό διάστημα εννέα μηνών) η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.062.936,75 € ( με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπ. Εσωτερικών.

Επιβλέποντες του έργου, ορίστηκαν οι μηχανικοί Ραμαντάνη Πολυτίμη & Δαμάσκος Αναστάσιος , υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85.

Με την με αρ. 8/28-01-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών «ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΛΑΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» μετά την 12η /18-12-2009, Συνεδρία του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Νομ. Αυτ/σης Ανατ. Αττικής , θετικής γνωμοδότησης.

Στις 15-12-2009 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης από την Υπηρεσία μας και στη συνέχεια κατατέθηκε από τον Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση με αρ. πρωτ. 113580/23-12-2009.

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ συντάχθηκε , σε εφαρμογή του άρθρου 8 του νόμου 1418/84 , για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εγκεκριμένων ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου , βασιζόμενος στην ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ .

Οι αυξήσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν θα καλυφθούν από τα απρόβλεπτα του έργου , με χρήση των επί έλασσον δαπανών κάτω από 20% ανά ομάδα εργασιών και κάτω από 10% επί του συνόλου του έργου.

Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3481/06 (εγκύκλιος Ε.20/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ) για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών , απαιτείται έλεγχος και θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Σ.Δ.Ε) , την οποία και έχουμε από τη συνεδρία της 16ης-05-2011.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών –Τακτοποιητικός κλείνει στο τελικό ποσό των 1.045.499,36 € (με ΦΠΑ) και είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 17.487,39 €, λόγω αναθεώρησης.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Δ/ντριαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές , 24 / 5 /2011

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝE I Σ Η Γ Η Σ Η

Π Ρ Ο Στον κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή Θρακομακεδόνων.»


Τα παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2011 με την 102/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το έργο αυτό συντάχθηκε από τη Δ/νση Μελετών του Δήμου η 4/201 Μελέτη, προϋπολογισμού 1.186.950 €( με Φ.Π.Α).

Προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου, απαιτείται εκ μέρους του Δ.Σ. η έγκριση της μελέτης.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.Η Δ/ντρια Τ.ΕΕυδοκία ΔατσέρηΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γραφείο Αντιδημάρχου

Αστικής ΑνάπτυξηςΦιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Τηλ.(+30) 213 2072 465

Fax (+30) 213 2072 502

astikianaptixi@gmail.comΠρος:

Αχαρνές, ……/……/2011Αριθ. Πρωτ. …………..Τον Πρόεδρο

του Δημοτικού ΣυμβουλίουΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Μετονομασίας οδών και πλατειών του Δήμου Αχαρνών.Παρακαλούμε όπως θέσετε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Μετονομασίας οδών και πλατειών του Δήμου Αχαρνών, της κα. Μίχα Μαρίας, ύστερα από δικό της αίτημα, με νέο μέλος. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 και το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010. Σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, η κα. Μίχα Μαρία ως δημότης θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλον δημότη.Ο Αντιδήμαρχος

Αστικής Ανάπτυξης


Κορνιλάκης Παναγιώτης

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γραφείο Επιτροπής Ονοματοθεσίας & Μετονομασίας

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: Γκοντοπούλου Βασιλική

Τηλ.(+30) 2132072417

Fax (+30) 2132072410Προς:

Αχαρνές, . .2011Αριθ. Πρωτ._ΕΙΣΗΓΗΣΗΤον κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου


Θέμα: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής ονοματοθεσίας και μετονομασίας οδών και πλατειών που έγινε στις 06/05/2011, εξετάσθηκαν αιτήματα δημοτών, συλλόγων και μελών της επιτροπής ως ακολούθως:1. ΜΕΓΕΡ ΜΑΞΙΜ

Ζητεί να δοθεί σε ανώνυμη πάροδο της οδού Bούλγαρη στην εκτός σχεδίου περιοχή Βαρυμπόπη του δήμου μας, το όνομα «ΜΑΞΙΜ ΜΕΓΕΡ».

Η επιτροπή απορρίπτει ομόφωνα το αίτημα διότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία ενότητα ονομασιών και μένει ανοιχτό το θέμα της οδού για επόμενη συνεδρίαση.2. Οικιστικός Σύλλογος «Αλ. Παναγούλη»

Ζητεί την επίσημη ονομασία της πλατείας του οικισμού στην Π.Ε Αγ.Άννα των εργατικών κατοικιών «Αλ.Παναγούλη» του δήμου μας.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα.3. ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ- Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών»

Ζητεί την μετονομασία της οδού Σαλαμίνος που βρίσκεται στην Π.Ε. Κεντρικό Μενίδι του δήμου μας σε οδός «Αρχαίου Θεάτρου».

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα.(Ενημερωτικά, κατά την απόφαση αυτού του θέματος το μέλος της επιτροπής κα. Μίχα Μαρία δεν συμμετείχε, διότι είναι η αιτούσα του θέματος.)4. ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ζητεί να μετονομαστεί η οδός Λεωνίδα Σαμπάνη που βρίσκεται στην Π.Ε. Αυλίζα μεταξύ των Ο.Τ. 43 & Ο.Τ. 42 ,γιατί έχει δοθεί η παραπάνω ονομασία με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Ολυμπιακό Χωριό.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα και δίνει το όνομα «Λυδία».

5. ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ζητεί να δοθεί η ονομασία σε ανώνυμη οδό «Γεωργάκη Κωνσταντίνου».(Βλέπε το θέμα 17.)6. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ζητούν την παραμονή της παλαιάς αρίθμησης στην οδό Κρήτης στην Π.Ε. Κεντρικό Μενίδι του δήμου μας.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται την πρόταση της υπηρεσίας.7. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ζητεί να δοθεί ονομασία σε ανώνυμη οδό που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Μονομάτι του δήμου μας.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα και δίνει το όνομα «Ελάνθη».8. ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ζητεί να δοθεί ονομασία σε ανώνυμη πάροδο της οδού Αετόπετρας που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ.Παρασκευή του δήμου μας.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα και δίνει το όνομα «Αετού».9. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ζητεί να δοθεί ονομασία στην πρώην οδό Ελπίδος που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Μ.Σχοίνα Β΄ του δήμου μας.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα και δίνει το όνομα «Χάριτος».10. ΓΙΑΤΑΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ζητεί να δοθεί ονομασία στην πρώην οδό Ελπίδος που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Μ.Σχοίνα Β΄ του δήμου μας.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα και δίνει το όνομα «Χάριτος».11. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ζητεί να δοθεί ονομασία στην ανώνυμη οδό, μεταξύ των οδών Γαληνού & Λόντου που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγ.Ιωάννης Ρώσος. Η ονομασία που προτείνει ο αιτών είναι «ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ».

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται την πρόταση του αιτούντος.12. ΜΠΑΓΚΟΥΝ ΕΛΕΝΗ

Ζητεί δοθεί ονομασία στην ανώνυμη οδό μεταξύ των Ο.Τ. Γ.2527 & Γ.2529 που βρίσκεται στην εντός σχεδίου Π.Ε. Αγριλέζα.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα και δίνει το όνομα «Αριστοδήμου».13. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ζητεί να παραμείνει η οδός Eλαιών ή να γίνει ξανά Παλλήνης που βρίσκεται στην εντός σχεδίου Π.Ε. Πανόραμα.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να παραμείνει η οδός «Παλλήνης».14. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Γ.ΧΟΡΤΑΤΖΗ(πρώην Β.ΚΟΡΝΑΡΟΥ)

Ζητούν να ονομασθεί ξανά σε Β.Κορνάρου το τμήμα μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως & Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στην εντός σχεδίου Π.Ε., Λυκότρυπα.

Η Επιτροπή κάνει ομόφωνα δεκτό το αίτημα και αλλάζει την αρίθμηση των μονών αριθμών στη συνέχεια της Β.ΚΟΡΝΑΡΟΥ.15. ΜΠΑΛΤΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ζητεί να ονομασθεί ξανά σε Β.Κορνάρου το τμήμα μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως & Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στην εντός σχεδίου Π.Ε. Λυκότρυπα.

Η Επιτροπή κάνει ομόφωνα δεκτό το αίτημα και αλλάζει την αρίθμηση των μονών αριθμών στη συνέχεια της Β.ΚΟΡΝΑΡΟΥ.16. ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ζητεί να ονομασθεί ξανά σε Β.Κορνάρου το τμήμα μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως & Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στην εντός σχεδίου Π.Ε. Λυκότρυπα.

Η Επιτροπή κάνει ομόφωνα δεκτό το αίτημα και αλλάζει την αρίθμηση των μονών αριθμών στη συνέχεια της Β.ΚΟΡΝΑΡΟΥ.17. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ζητεί να ονομασθεί η ανώνυμη οδός μπροστά από την πύλη του σχολείου, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή ΠΛΑΤΩΝΑΣ.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται το αίτημα και δίνει το όνομα «Γεωργάκη Κωνσταντίνου».18. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Ζητούν να μετονομαστεί η οδός ΠΟΛΥΓΝΏΤΟΥ σε ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ που βρίσκεται στην Π.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑ.

Η Επιτροπή ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα και παραμένει η οδός Πολυγνώτου καθόσον προυπήρχε η οδός Φιλίας των Λαών.19. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ Η ΟΔΟΣ ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα να παραμείνει η οδός Ανδρούτσου και να τροποποιηθεί η αρίθμηση.20. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΟΔΟ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ.ΣΧΟΙΝΑ Β΄.

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται την πρόταση της υπηρεσίας και δίνει το όνομα «Αρίστης».21. ΕΠΙΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 223 / 19-3-09 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Η Επιτροπή ομόφωνα κάνει δεκτή την απόφαση.22. ΕΠΙΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209 / 13-5-10 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Η Επιτροπή ομόφωνα κάνει δεκτή την απόφαση.23. ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ζητεί να δοθεί ονομασία σε οδό μεταξύ των Ο.Τ. 206-207 στην Π.Ε. «Νεάπολη» και προτείνει το όνομα «Ισαακίου».

Η Επιτροπή ομόφωνα δέχεται την πρότασή του και δίνει το όνομα «Ισαακίου Έβρου».24. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

Ζητεί α)Να μετονομαστεί η οδός «Ναούσης» σε «Ναούσης Πάρου»

β)Να μετονομαστεί η οδός «Αφοι Ντούνα» σε «Καπετάν Ζαχαριά»Η Επιτροπή ομόφωνα κάνει δεκτά τα α) αίτημα και μετονομάζει την οδό «Ναούσης» σε «Ναούσης Πάρου»

β) αίτημα και μετονομάζει την οδό «Αφοι Ντούνα» σε «Καπετάν Ζαχαριά».25. Η Επιτροπή θέτει το αίτημα, από τούτο και στο εξής να γίνει αλλαγή στη μορφή των πινακίδων, δηλαδή να αναγράφεται το όνομα της οδού μόνο στην ελληνική γλώσσα, να γίνεται ιστορική αναφορά στην ιδιότητα του ονόματος και τέλος να αναγράφεται η αρίθμηση στην πινακίδα που αφορά την πλευρά αυτού του τετραγώνου(π.χ. 51-59).

Παρακαλούμε για τη συζήτηση των θεμάτων και τη λήψη σχετικής απόφασης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα ΔιοίκησηςΦιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: Δημητρέση Χρυσούλα

Τηλ.(+30) 213 20 72 311

Fax (+30) 210 2462904

Αχαρνές, 10-06-2011Προς: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

κ. Παναγιώτη Ντούρο


Ε Ι Σ Η Γ Η Σ ΗΘΕΜΑ: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.: 17/27-01-2011 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον Κ.Α.».Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το ανωτέρω θέμα που αφορά την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.: 17/27-01-2011 απόφασης του Δ.Σ., στην οποία αναφέρεται ο ορισμός του υπαλλήλου που θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής για την διετία 2011-2012 και όρια υπερωριακής εργασίας.

Στην ανωτέρω απόφαση είχε αναφερθεί εκ παραδρομής ο Κ.Α. 00-6132 αντί του σωστού Κ.Α. 10-6012.001.

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την διόρθωση από τον λανθασμένο Κ.Α. 00-6132 στο σωστό Κ.Α. 10-6012.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.: 17/27-01-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα ΔιοίκησηςΦιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: Δημητρέση Χρυσούλα

Τηλ.(+30) 213 20 72 311

Fax (+30) 210 2462904

Αχαρνές, 10-06-2011Προς: Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

κ. Παναγιώτη Ντούρο


Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.: 18/27-01-2011 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον Κ.Α.».

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το ανωτέρω θέμα που αφορά την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.: 18/27-01-2011 απόφασης του Δ.Σ., στην οποία αναφέρεται ο ορισμός των υπαλλήλων που θα τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής για την διετία 2011-2012 και όρια υπερωριακής εργασίας.

Στην ανωτέρω απόφαση είχε αναφερθεί εκ παραδρομής ο Κ.Α. 00-6132 αντί των σωστών Κ.Α. 10-6022.001 που αντιστοιχεί στην υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής και Κ.Α. 10-6012.001 που αντιστοιχεί στην υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της επιτροπής ποιότητας ζωής .

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την διόρθωση του λανθασμένου Κ.Α. 00-6132 στους σωστούς Κ.Α. 10-6022.001 και 10-6012.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.: 18/27-01-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προσωπικού

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Δημητρέση Χρυσούλα

Τηλ.: (+30)2132072311

Fax: (+30)2102462904

Ε-mail:cdimitresi@0104.syzefxis.gov.gr

ΠροςΒαθμό προτεραιότητας: «Κοινό»

Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές»Αχαρνές, 27-05-2011

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Ντούρο Παναγιώτη
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ ΗΘΕΜΑ: «Διόρθωση της με αριθμ.: 140/13-04-2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

Κύριε Πρόεδρε ,Παρακαλούμε, όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την διόρθωση της με αριθμ. 140/13-04-2004 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε μεταφορά του προσωπικού της πτωχευμένης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών, που απασχολείτο σε αυτή μέχρι την ημερομηνία παύσης των πληρωμών της επιχείρησης και συγκεκριμένα έως τις 17/07/2008, (απόφαση 362/09, Πρωτοδικείου Αθηνών), με σύμβαση Ι.Δ.Α.Χ, στο Δήμο και στα νομικά Πρόσωπα (ΝΠ) του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29, παρ. 2 του Ν. 3838/(ΦΕΚ 49/Α/24-03-2010) και σύσταση 38 προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. διαφόρων ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1 παρ. β του Π.Δ. 476/1981, το άρθρο 1 και 2 του Ν. 11780/2006 και την από 16-05-2011 βεβαίωση της ΚΕΔΑ ως ακολούθως:Από τα λανθασμένα στοιχεία του πίνακα :

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝΚΑΨΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ


Στο ορθό:

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝΚΑΨΗΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ

ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
Κατά τα λοιπά, η με αριθμ. 140/13-04-2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει.Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝΑχαρνές σήμερα στις 25/05/2011

Οι υπογεγραμμένοι :

1) Χωριανόπουλος Κων/νος Δημ. Σύμβουλος

2) Βρεττός Σπυρίδων Δημ. Σύμβουλος

3) Παπανικολάου Γεώργιος Δημ. ΥπάλληλοςΑποτελούντες την Επιτροπή εκποίησης Προσκυρουμένων εκτάσεων που προβλέπεται από τον Νόμο 1416/84 και το Π.Δ. 323/89, ορισθέντες βάσει της 87/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη :

1)Την υπ’ αριθ. 505/31-7-2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης (ιδιωτικής οδού) εμβαδού 17,70μ2 που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ.κ Αλεξάνδρας και Παναγιώτη Θεοφιλοπούλου και η οποία είναι προς επικαιροποίηση. Η ανωτέρω έκταση προσκυρώνεται λόγω κατάργησης ιδιωτικής οδού στο Ο.Τ. 348Α όπως φαίνεται από την υπ’ αριθ. 1/2007 πράξη προσκύρωσης καταργούμενων ιδιωτικών οδών όπου κυρώθηκε με την υπ. αριθ. 5559/2007 Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής η Π.Ε ¨ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΕΣ¨(ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ).

2)Τον αντικειμενικό προσδιορισμό της σημερινής αντικειμενικής αξίας των οικοπέδων που βρίσκονται εντός σχεδίου του Δήμου Αχαρνών Αττικής και που καθορίζεται ύστερα από έγγραφo της Επιτροπής Προσκυρουμένων εκτάσεων στην περιοχή ¨ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΕΣ¨(ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ– ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ)προς 320,50€ το τ.μ.

Γνωμοδοτεί :

Ότι είναι συμφέρουσα για τον Δήμο η πώληση της προσκυρουμένης έκτασης βάσει των ανωτέρω στοιχείων με την τιμή των 320,50€ το τ.μ.

Το Πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα περαιτέρω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

1) Χωριανόπουλος Κων/νος2) Βρεττός Σπυρίδων3) Παπανικολάου Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές: 25/05/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

Προς : τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

κ. Ντούρο Παναγιώτη
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα : « Επικαιροποίηση της με αριθμό 505/31-7-2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος που αφορά έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης ιδιωτικής οδού εμβαδού 17,70 μ2 που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ.κ Αλεξάνδρας και Παναγιώτη Θεοφιλοπούλου»

κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί εκ νέου απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για επικαιροποίηση της με αριθμό 505/31-7-2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος που αφορούσε έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης ιδιωτικής οδού, εμβαδού 17,70 μ2 που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ.κ Αλεξάνδρας και Παναγιώτη Θεοφιλοπούλου.

Η ανωτέρω έκταση προσκυρώνεται λόγω κατάργησης ιδιωτικής οδού στο Ο.Τ. 348Α όπως φαίνεται από την υπ’ αριθ. 1/2007 πράξη προσκύρωσης καταργούμενων ιδιωτικών οδών όπου κυρώθηκε με την υπ. αριθ. 5559/2007 Απόφαση Νομάρχη Ανατ. Αττικής η Π.Ε ¨ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΕΣ¨(ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ).

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μετά από τις 10/05/2011 Πρακτικό της Επιτροπής Προσκυρουμένων εκτάσεων που καθορίζει τιμή μονάδος προς 320,50 ανά τ.μ. Οι ανωτέρω έχουν ήδη εξοφλήσει με το υπ’ αρ. 1128/29-01-2008 διπλότυπο Δήμου Αχαρνών το ποσό των 4538,28€ το οποίο προκύπτει μετά την έκπτωση 20% λόγω πληρωμής τοις μετρητοίς.Η υπεύθυνη Η Προϊσταμένη Ο Δ/ντής

Υπάλληλος Δημοτικών Προσόδων Οικονομικής Υπηρεσίας

Άννα Χειλετζάρη Ελένη Κατρά Γεώργιος ΚρεούζηςΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΥΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών

Τμήμα Προμηθειών

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: Π. Μπάσιος

Τηλ.: (+30) 213 2072507

Fax : (+30) 210 2415369

e-mail: pmpasios@acharnes.grΠρος:

Αχαρνές, 07/06/2011

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

κο Παναγιώτη Ντούρο.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια μιας (1) ντουλάπας.»

Κύριε Πρόεδρε,

Με την με αριθμ. 155/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίστηκαν εκ παραδρομής ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια μιας (1) ντουλάπας τρεις (3) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 28, της με αριθμ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), η Επιτροπή Παραλαβής, πρέπει να αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Δήμου.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής., σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 28, της με αριθμ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Δημοτικής Ο Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών

Περιουσίας & Προμηθειών
Παναγιώτης Μπάσιος Μαρία Αλεξοπούλου Γεώργιος Κρεούζης
Ο Αντιδήμαρχος Οικ. ΥπηρεσιώνΑθανάσιος Φυτάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Χρήστου Γεώργιος

Τηλ.(+30) 210.2415.381

Fax (+30) 210.2415.386

Ηλ.Ταχ.: perib@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 8/6/2011

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

κο Παναγιώτη Ντούρο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μελών επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης αυτοκινήτων-μηχανημάτων του Δήμου καθώς και των αναγκαιούντων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις Διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 67, του Π.Δ. 28/1980.»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων μελών επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης αυτοκινήτων-μηχανημάτων του Δήμου καθώς και των αναγκαιούντων ανταλλακτικών δηλαδή ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις Διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 67, του Π.Δ. 28/1980.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του, τους οποίους ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και δύο (2) Δημοτικούς Υπαλλήλους και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον κ. Δήμαρχο.


ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών

Τμήμα Προμηθειών

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: Π. Μπάσιος

Τηλ.: (+30) 213 2072507

Fax : (+30) 210 2415369

e-mail: pmpasios@acharnes.grΠρος:

Αχαρνές, 19/05/2011

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

κο Παναγιώτη Ντούρο.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια ειδών υγιεινής.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την με αριθμ. 848 και με αριθμ. πρωτ. 39492/19-05-2011 απόφαση Αντιδημάρχου, έγινε η κατακύρωση της προμήθειας ειδών υγιεινής, στην εταιρεία «Δημ. & Στυλ. Αναστ. Ψαρρής Ο.Ε.».

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια ειδών υγιεινής, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 28, της με αριθμ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Δημοτικής Ο Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών

Περιουσίας & Προμηθειών
Παναγιώτης Μπάσιος Μαρία Αλεξοπούλου Γεώργιος Κρεούζης


Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών

Αθανάσιος ΦυτάςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών

Τμήμα Προμηθειών

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: Π. Μπάσιος

Τηλ.: (+30) 213 2072507

Fax : (+30) 210 2415369

e-mail: pmpasios@acharnes.grΠρος:

Αχαρνές, 19/05/2011

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

κο Παναγιώτη Ντούρο.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια υλικών σιδηρουργίας.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την με αριθμ. 849 και με αριθμ. πρωτ. 39486/19-05-2011 απόφαση Αντιδημάρχου, έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υλικών σιδηρουργίας, στην εταιρεία «Κων/νος Καραπλής & Σία Ο.Ε.».

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τον ορισμό Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια υλικών σιδηρουργίας, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 28, της με αριθμ. 11389/1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Δημοτικής Ο Δ/ντής Οικ. Υπηρεσιών

Περιουσίας & Προμηθειών
Παναγιώτης Μπάσιος Μαρία Αλεξοπούλου Γεώργιος Κρεούζης

Ο Αντιδήμαρχος Οικ. ΥπηρεσιώνΑθανάσιος Φυτάς


ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2000ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑχαρνές,

/06/2011


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΓραφείο Γενικού Γραμματέα
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα


136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Πανταζόπουλος Α

Προς :

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Ντούρο


Τηλ.: (+30)2132072159


Fax: (+30)2102464022


Ε-Μail: apantazopoulos@acharnes.gr


ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση καταστατικού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Θρακομακεδόνων» και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου.Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος, θέμα που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Θρακομακεδόνων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το υπ. αριθμ. 45/Β’/2009 ΦΕΚ ίδρυσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Θρακομακεδόνων

2. τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σχετικά με τη Συγχώνευση - Μετατροπή - Λύση Επιχειρήσεων

3. την υπ. αριθ. 46978/27.07.2009 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με θέμα: "Αποφάσεις σύστασης ή μετατροπής δημοτικών επιχειρήσεων"

4. το άρθρο 107 του Ν.3852/2010 με το οποίο προβλέπεται ότι ο Δήμος μπορεί να έχει μία (1) Κοινωφελή Επιχείρηση

5. την υπ. αριθμ. 161/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε λύση της Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών.Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Θρακομακεδόνων (ΔΗΚΕΘ) τα παρακάτω:

Α. Αλλαγή στο κείμενο του καταστατικού της λέξης «Θρακομακεδόνων» με την λέξη «Αχαρνών» και της λέξης «ΔΗ.ΚΕ.Θ.» με «ΔΗ.ΚΕ.Α.».

Αυτό επιφέρει αλλαγές στις παραγράφους 1. Επωνυμία , 4. Έδρα, 6. Σκοπό, 10. Διοικητικό Συμβούλιο, 12. Λύση

Β. Τροποποίηση της παρ. 8. «Ο Δήμος Θρακομακεδόνων διαθέτει στην επιχείρηση το χρηματικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00€) ως αρχικό κεφάλαιο το οποίο θα κακαταβληθεί από το Δήμο σε δύο δόσεις, 100.000,00€ το 2008 και 200.000,00€ το 2009» ως εξής:

« Ο Δήμος διαθέτει στην επιχείρηση το χρηματικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00€) ως αρχικό κεφάλαιο»

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της Κοινωφελής Επιχείρησης τροποποιείται ως ακολούθως:1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 περί δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, θα έχει την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Αχαρνών και εν συντομία ΔΗ.ΚΕ.Α.


Η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία του άρθρου 252 περ. (α) του ν. 3463/2006 περι δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το νόμο πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.4. ΕΔΡΑ

Η Έδρα της Επιχείρησης είναι στον Δήμο Αχαρνών.5. ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών είναι η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αφορούν:

- την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη,

- την παιδεία και τον πολιτισμό,

- τον αθλητισμό,

- το περιβάλλον, (εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, την αποκομιδή απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση του πρασίνου, καθώς και για τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών).

- την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας

- την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες σε αντικείμενα όπως:

- Η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, η προβολή πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

- Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

- Η λειτουργία φιλαρμονικής, χορωδίας, καθώς και σχολής διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π.

- Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με βάση τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής.

- Η δημιουργία και λειτουργία ενός ανοικτού εκπαιδευτικού πάρκου με εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά, προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας και νέους.

- Η λειτουργία του Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού, του Κέντρου Νεότητας και του Κέντρου Τρίτης Ηλικίας και η αξιοποίησή τους για την κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

- Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων όπως γυμναστήρια, χώροι άθλησης κ.α.

- Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

- Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

- Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας και κέντρου συμβουλευτικής στήριξης.

- Η δημιουργία και λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας.

- Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών, με στόχο την προστασία και την ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής του.

- Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το σχεδιασμό του Δήμου. Η ίδρυση και λειτουργία οικολογικού πάρκου και πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (με χώρους περιπάτου, αναψυχής, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κ.λπ.).

- Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη φροντίδα και μέριμνα για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

- Η ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ευαισθητοποίηση για οικολογικά κτίρια.

- Ο εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, η εξασφάλιση καλής λειτουργίας των πάρκων και ανοικτών χώρων.- Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

- Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

- Η ίδρυση και λειτουργία κέντρου επαγγελματικού προσανατολισμού και σχολής επιμόρφωσης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

- Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την προώθηση των παραπάνω αντικειμένων στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.7. Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις υπό τους όρους και προυποθέσεις που θέτει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

8. Ο Δήμος διαθέτει στην επιχείρηση το χρηματικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων(300.000,00€) ως αρχικό κεφάλαιο

9. Ο Δήμος δεν εισφέρει στη Δημοτική Επιχείρηση περιουσιακά στοιχεία του. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατό να παραχωρηθούν προς την Δημοτική Επιχείρηση για χρήση και χωρίς αντάλλαγμα δημοτικοί χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλα μέσα που κρίνονται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών.

10. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πέντε (5) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αχαρνών (από τους οποίους ένας τουλάχιστον (1) της μειοψηφίας), ένα μέλος (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και τα υπόλοιπα πέντε (5), δημότες ή κάτοικοι του δήμου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Όταν οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης φθάσουν τα είκοσι άτομα, τότε συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένας (1) εκπρόσωπος τους και μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των δημοτών − κατοίκων, χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης.11. ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Επιχείρησης είναι δυνατό να προέλθουν από:

α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

δ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους επιχορηγήσεις.

ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της.

στ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

ζ) Δάνεια

η) Κληρονομιές, χορηγίες, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.12. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΥΕΤΑΙ:

α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της Επιχείρησης

γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.

Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει περιέρχονται στο Δήμο Αχαρνών.

13. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.Γ. Ο Δήμος Αχαρνών έχει εγγράψει στον κωδικό ΚΑ ………….. του προϋπολογισμού έτους 2011 το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου το οποίο δεν καταβλήθηκε από τον πρώην Δήμο Θρακομακεδόνων και το οποίο ανέρχεται στο ποσό …………Δ. Το νέο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού απαρτίζεται από τους:

1) ………………………………………………, Πρόεδρο

2) ………………………………………………, Αντιπρόεδρο

3) ……………………………………. , μέλος

4) ……………………………………. , μέλος

5) ……………………………………. , μέλος

6) ……………………………………. , μέλος

7) ……………………………………. , μέλος

8) ……………………………………. , μέλος

9) ……………………………………. , μέλος

10) ……………………………………. , μέλος

11) ……………………………………. , μέλος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2000


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑχαρνές,

/06/2011
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα


Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Πανταζόπουλος Α

Προς :

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Ντούρο
Τηλ.: (+30)2132072159
Fax: (+30)2102464022
Ε-Μail: apantazopoulos@acharnes.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 140/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών με την μη κυβερνητική οργάνωση «Ε.Ο.Σ.Σ. - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» από 24/6/2011 έως 3/7/2011 με τίτλο «Agrofestival Αχαρναί 2011».Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος, θέμα που αφορά την «τροποποίηση της υπ. αριθμ. 140/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών με την μη κυβερνητική οργάνωση «Ε.Ο.Σ.Σ. - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» από 24/6/2011 έως 3/7/2011 με τίτλο «Agrofestival Αχαρναί 2011».

Λόγω της οικονομικής κρίσης εκθέτες και Δήμαρχοι της επαρχίας ζήτησαν την σμίκρυνση της διάρκειας του Agrofestival ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πολυήμερη διαμονή τους στην Αθήνα και παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την απόφαση αυτή ως ακολούθως:

1. Χώρος διεξαγωγής του «AGROFESTIVAL – ΑΧΑΡΝΕΣ 2011»θα είναι ο προαύλιος χώρος Δημαρχείου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα.

2. Θα περιλαμβάνει:

· Παντοπωλείο με περίπτερα αγροτικών ποιοτικών προϊόντων

· Γαστρονομία

· Χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

· Ανθοκομική έκθεση

· Παρουσίαση προγραμμάτων από ιππικούς ομίλους των Αχαρνών

· Πολιτιστικά δρώμενα συλλόγων της περιοχής3. Χρόνος διεξαγωγής από Πέμπτη 30/06/2011 έως και Κυριακή 03/07/2011.

4. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη στο κοινό

5. Τα πολιτιστικά δρώμενα θα γίνουν στον ίδιο χώρο

6. Το διακρατικό συνέδριο «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη» θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 01 και 02/07/2011.

7. Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

8. Ανατίθεται στην Επενδυτική Αχαρνών η εκμετάλλευση των 30 περιπτέρων εκθετών. Τα 30 περίπτερα θα παραχωρηθούν δωρεάν από τον Ε.Ο.Σ.Σ.Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών.Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ--------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2000ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα


Ταχ. Δ/νση:

Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα


Ταχ. Κώδικας:

136 73


Τηλ.:

213 2072 523


Αριθ. Fax:

210 24 64 022

Αχαρνές, ……………20…..

Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Υ.Προς:

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κο Ντούρο Παναγιώτη
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Αξιοποίηση και εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων από την εταιρεία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχετικού καταστατικού της».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη το σχετικό καταστατικό της Επενδυτικής Αχαρνών και συγκεκριμένα το άρθρο 3 αυτού, που αναφέρεται στον σκοπό της ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών:

· Κτίριο Ανθοπωλείου

· Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου

· Χώρο Κυλικείου του Δημαρχείου

· Κτίριο Μαρμαρογλυφείου

· Πλατεία Βαρυμπόμπης και Πλατεία Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη)

· Τους χώρους για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών

· Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής

· Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο θα ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε. δια του Δ.Σ. της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.

Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, ο Δήμος θα πρέπει να της παραχωρήσει τη χρήση των πιο πάνω ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων που έχει στην κυριότητά του.

Προτείνουμε:

Α) Την παραχώρηση από τον Δήμο Αχαρνών των παρακάτω κοινόχρηστων χώρων εντός των διοικητικών του ορίων, προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους από την Επενδυτική Αχαρνών. Συγκεκριμένα:

α) Των κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούν τα περίπτερα

β) Των κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούν οι καντίνες και γενικότερα τους χώρους για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου

γ) Των κοινόχρηστων χώρων στους οποίους επιτρέπεται η χρήση και τοποθέτηση τραπεζοκαθιμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

δ) Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις (χαρταετούς, λούνα παρκ, προσωρινές καταλήψεις για την δημιουργία εκδηλώσεων κτλ.).

Εξαίρεση αποτελούν οι προσωρινές άδειες κοινόχρηστων χώρων για τεχνοοικοδομικές εργασίες για τις οποίες υπεύθυνες θα παραμείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

γ) Τους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους επιτρέπεται να τοποθετούνται διαφημιστικά πλαίσια και γενικότερα τους χώρους στους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί υπαίθρια διαφήμιση

Β) Με την παρούσα εισήγηση δεν θα απαιτηθεί τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτού.

Γ) Αποδοχή των ανωτέρω παραχωρήσεων του Δήμου Αχαρνών δια του Διοικητικού Συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών(Για τους ανωτέρω χώρους τους οποίους θα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά η «Επενδυτική Αχαρνών», έχουν ισχύ οι κανονιστικές αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου που αναφέρονται σε χρήσεις κοινόχρηστων χώρων έως ότου εκδοθούν καινούργιες. )Μετα από αυτά Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
O Γ.Γ. Δήμου Αχαρνών

Νικόλαος Κρημνιανιώτης

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Βαθμός προτεραιότητας:

Χρόνος διατήρησης εγγράφου στο αρχείο:Αχαρνές 17.3.2011

Αρ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών.

Τμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΤαχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Ταχ. Κώδ.: 136 73

Συντάκτης: Σταυράκη Κατερίνα

Tηλέφωνο: 213 2072410

Τηλεομοιότυπο: 213 2072413

Email: astavraki@0104.syzefxis.gov.grΠΡΟΣ


ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Παρακαλούμε να συζητήσετε την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας της κας Μαυρίδου Ελένης συζ. Χαράλαμπου Τουλκαρίδη με Κ.Α : 154208 στο Ο.Τ. 205 της Π.Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ» που αναφέρεται στο ποσό των 5,6τ.μ. Χ 142,00 €/τ.μ. = 795,20€

Η Συντάξασα Ο ΔιευθυντήςΣταυράκη Κατερίνα Τζάνος Δημήτριος

Ο Αντιδήμαρχος Αστικής ΑνάπτυξηςΚορνιλάκης Παναγιώτης

-----------------------------------------------------------------Βαθμός προτεραιότητας:

Χρόνος διατήρησης εγγράφου στο αρχείο:Αχαρνές 17.3.2011

Αρ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών.

Τμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΤαχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Ταχ. Κώδ.: 136 73

Συντάκτης: Σταυράκη Κατερίνα

Tηλέφωνο: 213 2072410

Τηλεομοιότυπο: 213 2072413

Email: astavraki@0104.syzefxis.gov.grΠΡΟΣ


ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Παρακαλούμε να συζητήσετε την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας της κας Ποιμενίδου Ρουδάμας του Ματθαίου με Κ.Α : 154519 στο Ο.Τ. 204 της Π.Ε «ΝΕΑΠΟΛΗ» που αναφέρεται στο ποσό των 5,5τ.μ. Χ 142,00 €/τ.μ. = 781,00€

Η Συντάξασα Ο Διευθυντής

Σταυράκη Κατερίνα Τζάνος ΔημήτριοςΟ Αντιδήμαρχος Αστικής ΑνάπτυξηςΚορνιλάκης Παναγιώτης

--------------------------------------------------------------Βαθμός προτεραιότητας:

Χρόνος διατήρησης εγγράφου στο αρχείο:Αχαρνές .05.2011

Αρ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών.

Τμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΤαχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Ταχ. Κώδ.: 136 73

Συντάκτης: Σταυράκη Κατερίνα

Tηλέφωνο: 213 2072410

Τηλεομοιότυπο: 213 2072413

Email: astavraki@0104.syzefxis.gov.grΠΡΟΣ


ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Παρακαλούμε να συζητήσετε την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας των κ.κ. Δαλαβάγκα Μιχαήλ & Νάκου – Δαλαβάγκα Ειρήνης με Κ.Α : 220602 στο Ο.Τ. 1060 της Π.Ε «ΜΕΣΟΝΥΧΙ» που αναφέρεται στο ποσό των 18,20τ.μ. Χ 109,00 €/τ.μ. = 1983,80€

Η Συντάξασα Ο Διευθυντής

Σταυράκη Κατερίνα Τζάνος ΔημήτριοςΟ Αντιδήμαρχος Αστικής ΑνάπτυξηςΚορνιλάκης Παναγιώτης

-------------------------------------------------------------Βαθμός προτεραιότητας:

Χρόνος διατήρησης εγγράφου στο αρχείο:Αχαρνές .2011

Αρ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών.

Τμήμα Πολεοδομικών ΕφαρμογώνΤαχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Ταχ. Κώδ.: 136 73

Συντάκτης: Σταυράκη Κατερίνα

Tηλέφωνο: 213 2072410

Τηλεομοιότυπο: 213 2072413

Email: astavraki@0104.syzefxis.gov.grΠΡΟΣ


ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Παρακαλούμε να συζητήσετε την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας του κου Νικολάου Κασίμη του Ιωάννου με Κ.Α : 333816 στο Ο.Τ. Γ2408 της Π.Ε «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» που αναφέρεται στο ποσό των 8,14τ.μ. Χ 116,00 €/τ.μ. = 944,24€Η Συντάξασα Ο ΔιευθυντήςΣταυράκη Κατερίνα Τζάνος ΔημήτριοςΟ Αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης

Κορνιλάκης Παναγιώτης---------------------------------------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές: 11/05/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝΠρος : τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

κ. Ντούρο Παναγιώτη
ΕΙΣΗΓΗΣΗ


Θέμα : Θέσπιση τέλους κατασκευής κρασπεδορείθρων και καθορισμός του ύψους του

κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την θέσπιση τέλους κατασκευής κρασπεδορείθρων και τον καθορισμό του ύψους του, το οποίο θα καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων έμπροσθεν των οποίων, ο Δήμος Αχαρνών κατασκευάζει κρασπεδόρειθρα.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 αποφ. 3046/304/30.1/3.2.89 (ΦΕΚ 59Δ΄ - Κτιριοδομικός Κανονισμός) :

Παραγρ. 2.1 “Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη), είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται”.

Παραγρ. 2.4 “Η κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή των πεζοδρομίων, μπορεί να γίνεται από τον οικείο Ο.Τ.Α., σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων είτε φορέων εκτέλεσης έργων εφόσον αυτά δεν έχουν κατασκευαστεί ή επισκευασθεί ακόμα, ή δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή τους”.

Παραγρ. 4.2. “Οι δαπάνες κατασκευής, ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης των πεζοδρομίων που γίνονται από τον οικείο ΟΤΑ ή το Δημόσιο, εισπράττονται από τους παρόδιους ιδιοκτήτες ή τους φορείς εκτέλεσης εργασιών, που είναι υπόχρεοι ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των Δημόσιων Εσόδων”

Παραγρ. 4.3. “Στις περιπτώσεις του προηγουμένου εδαφίου η δαπάνη που αναλογεί σε κάθε παρόδιο ακίνητο υπολογίζεται από τον οικείο ΟΤΑ ή το Δημόσιο με βάση το μήκος του προσώπου που έχει στη ρυμοτομική γραμμή και την τιμή του τρέχοντος μέτρου που έχει η σχετική δαπάνη.”Βάσει των ανωτέρω ο Δήμος Αχαρνών με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, χρέωνε τη δαπάνη κατασκευής των κρασπεδορείθρων (και όχι πεζοδρομίων). Η χρέωση μέχρι τώρα γινόταν ανά εργολαβία, από την οποία προέκυπτε το κόστος κατασκευής.

Αυτό είχε ως συνέπεια να προκύπτουν διαφορετικές τιμές χρέωσης αφού το κόστος εξαρτάται από την έκπτωση του αναδόχου και από την πηγή χρηματοδότησης.

Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των πολιτών προτείνεται η λήψη απόφασης για ενιαίο τέλος κατασκευής κρασπεδορείθρων το οποίο θα καταβάλλεται από τους παρόδιους ιδιοκτήτες, για το σύνολο των έργων που εκτελούνται στο Δήμο.

Για τον καθορισμό του ύψους του τέλους δόθηκε εντολή στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, να καθοριστεί το κόστος κατασκευής κρασπεδορείθρων για το σύνολο των έργων που έχουν εκτελεστεί τα τελευταία χρόνια (για τα οποία δεν έχει ληφθεί απόφαση Δημ. Συμβουλίου για καθορισμό τιμής χρέωσης) και αυτά που εκτελούνται σήμερα λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

ü εκσκαφή 0,70*0,40 ανά τρέχων μέτρο θεωρώντας την ως γενική και όχι εκσκαφή τάφρου,

ü χιλιομετρική αποζημίωση μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής, για τα έργα προ του Ν3263/04 “Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων” όπως ίσχυσε για κάθε εργολαβία (Για τα έργα μετά τον ανωτέρω Νόμο, η μεταφορά συμπεριλαμβάνεται στην εκσκαφή),

ü ρείθρο 0,30*0,30 ανά τρέχων μέτρο,

ü κράσπεδο ανά μέτρο μήκους,

ü τις συμβατικές τιμές των ανωτέρω εργασιών όπως προέκυψαν μετά τις εκπτώσεις που δόθηκαν από τους αναδόχους,

ü το ΓΕ & ΟΕ ( Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργολάβου) όπως ίσχυσε για κάθε εργολαβία,

ü ΦΠΑ 19% χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν οι αυξήσεις του, το 2010, καθώς για τη πλειοψηφία των έργων ίσχυε ο παλιός ΦΠΑ.Με βάση τα ανωτέρω προέκυψε η δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρου για κάθε έργο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟΥ (ανά μέτρο μήκους)


1

Κατασκευή κρασπεδορείθρων στη Π.Ε. Πανόραμα

Πόροι Δήμου

35,26 €


2

Κατασκευή έργων οδοποιίας περιοχής Χαραυγής Α΄

Γ΄ ΚΠΣ

24,20 €


3

Κατασκευή δρόμων στις περιοχές Αυλίζας – Αγ. Αθανασίου

Γ΄ ΚΠΣ

11,17 €


4

Κατασκευή έργων οδοποιίας περιοχών Νεάπολης – Λαθέας – Αγ. Πέτρου

Γ΄ ΚΠΣ

8,21 €


5

Κατασκευή δρόμων στις περιοχές Νεάπολης - Μεσονυχίου

ΘΗΣΕΑΣ

12,94 €


6

Κατασκευή δρόμων στις περιοχές Μπόσκιζας - Αγ. Παρασκευής

ΘΗΣΕΑΣ

12,65 €


7

Κατασκευή δρόμων στη περιοχή Αγριλέζας (2006)

Πόροι Δήμου

8,26 €


8

Κατασκευή έργων οδοποιίας περιοχής Λυκότρυπας

Πόροι Δήμου

12,35 €


9

Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού Μόρνου

Πόροι Δήμου

11,82 €


10

Κατασκευή δρόμων στη περιοχή Βαρυμπόπης

Πόροι Δήμου

18,59 €


11

Τοποθέτηση κρασπέδων στην οδό Δεκελείας για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων στον κατασκευαζόμενο από τη Νομαρχία αγωγό ομβρίων

80% Νομαρχία 20% Δήμος

15,08 €


12

Κατασκευή τμημάτων στις οδούς Τατοϊου - Αγ. Αννας - Ν. Πλαστήρα - Αγ. Κων/νου - Αστροχωρίου - Αμαλιάδος

Πόροι Δήμου

19,28 €


13

Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και έργα οδοποιϊας στις περιοχές Αυλίζας - Αγ. Σωτήρας

Υπ. Εσωτ.

18,47 €


14

Κατασκευή δρόμων στη περιοχή Αγριλέζας (2010)

Πόροι Δήμου

19,49 €
Στον ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται το γεγονός της σημαντικής διαφοροποίησης του κόστους κατασκευής κρασπεδορείθρων ανά εργολαβία. Η μέση τιμή της δαπάνης ανά μέτρο μήκους κρασπεδορείθρου για τα παραπάνω έργα προκύπτει 16,27€.

Η τιμή αυτή είναι η δεύτερη χαμηλότερη από όλες τις προηγούμενες που είχαν καθοριστεί με προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. (Τελευταία τιμή που είχε καθοριστεί είναι 17,27 € με την αριθμό 430/2008 απόφαση Δ.Σ.).

Επιπρόσθετα έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κατασκευασμένα κράσπεδα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή και δεν έχει γίνει χρέωση για διάφορους λόγους όπως κατασκευή από ΔΕΤΕΔΑ χωρίς ανάθεση, κατασκευή στα πλαίσια εργολαβιών που διεκόπησαν. Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των πολιτών προτείνεται να συμπεριληφθούν οι περιπτώσεις αυτές, στην απόφαση που θα ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του τέλους κατασκευής κρασπεδορείθρων.

Συμπερασματικά με την παρούσα εισήγηση προτείνεται :

Θέσπιση ενιαίου τέλους κατασκευής κρασπεδορείθρων, το οποίο θα καταβάλλεται από τους παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων, έμπροσθεν των οποίων ο Δήμος Αχαρνών κατασκευάζει κρασπεδόρειθρα.

Καθορισμός του τέλους κατασκευής κρασπεδορείθρων στο ύψος των 16,27€ ανά τρέχων μέτρο, το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή κάθε έτους βάσει του ετήσιου πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.

Επιβολή του συγκεκριμένου τέλους για όλα τα κρασπεδόρειθρα που έχουν κατασκευαστεί από το Δήμο και για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή και δεν έχει γίνει χρέωση ως σήμερα.

Χρέωση του συγκεκριμένου τέλους άμεσα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενός δρόμου (και όχι των ολοκλήρωση του συνόλου του έργου) για την αποφυγή επιβολής τέλους με αναθεωρημένη τιμή. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει χρονική ανταπόκριση της κατασκευής των κρασπεδορείθρων και του ύψους του τέλους όπως θα προκύπτει από τις ετήσιες αναθεωρήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η υπεύθυνη Η Προϊσταμένη Ο Δ/ντής

Υπάλληλος Δημοτικών Προσόδων Οικονομικής ΥπηρεσίαςΆννα Χειλετζάρη Ελένη Κατρά Γεώργιος ΚρεούζηςΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΥΤΑΣ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

κ. Παναγιώτη Ντούρο

Ενταύθα

Θέμα: << Ψήφιση πίστωσης 856,29 ευρώ, στο όνομα της δικηγόρου Κωσταντίας Β. Πυρπύλη για ελέγχους τίτλων κατόπιν εντολών της Δημαρχιακής Επιτροπής.

κ. ΠρόεδρεΠαρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την ψήφιση πίστωσης 856,29 € στο όνομα της δικηγόρου Κωσταντίας Β. Πυρπύλη

για εξόφληση της υπ’ αριθ. 841/ 30-11-2009 απόδειξης παροχής υπηρεσιών για ελέγχους τίτλων για λογαριασμό του Δήμου όπως:

Έλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας των 1) Λάμπρου Βέλλη του Χρήστου και 2) Ευθυμίας συζ. Λάμπρου Βέλλη στην ΠΕ «ΑΓΡΙΛΕΖΑ» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 2473 με Κ.Α. 36-13-07α, δυνάμει της με αριθμό 300/2-5-2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής …………..117,39 ευρώΈλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας των 1) Βέρας συζ. Θεοδώρου Πανταζοπούλου, 2) Ελένης χας Νικολάου Σταμούλου, 3) Στέλιας συζ. Ηλία Κωνσταντοπούλου και 4) Ευτυχίας συζ. Γεωργίου Μόσχου στην ΠΕ «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α΄» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. Γ 642, Κ.Α. 20-28-04, δυνάμει της με αριθμό 367/30-5-07 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής…………….. 117,39 ευρώ.Έλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας των 1) Μαρίας θυγ. Μάρκου και Αθηνάς Βιτζηλαίου και 2) Ευαγγελίας συζ. Δημητρίου Μαλαματίνη στην ΠΕ «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α΄» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 657, με Κ.Α. 20-15-09, δυνάμει της με αριθμό 545/4-9-2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής ……………162,00 ευρώ.

Έλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας του Δημητρίου Φραγκομίχαλου του Ιωάννη και της Μαρίας στην ΠΕ «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β΄» Δήμου Αχαρνών Ο.Τ. 964, με Κ.Α. 19-14-20, δυνάμει της με αριθμό 546/4-9-2007 απόφασης της Δημαρχιακής

Επιτροπής……….162,84 ευρώ.Έλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας της Λαμπρινής θυγ. Γεωργίου και Βασιλικής Αλέρτα, συζ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου στην ΠΕ «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α΄» Δήμου Αχαρνών Ο.Τ. 649, με Κ.Α. 20-22-39, δυνάμει της με αριθμό 882/7-12-2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής……….179,28 ευρώ.Έλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας του Ιωάννη Πετρή του Κων/νου και της Φραντζέσκας στην ΠΕ « ΛΑΘΕΑ Α΄» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 1508Ε , με Κ.Α. 28-19-37, δυνάμει της με αριθμό 883/7-12-2007 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής…………117,39 ευρώ.Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. -8113.001 του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις , απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης στο αναλυτικό σημείωμα αμοιβής του προαναφερόμενου δικηγόρου συμπεριλαμβάνεται και βεβαίωση του Δ.Σ.Α. για το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο ύψος της αμοιβής του σύμφωνα με το Κώδικα Δικηγόρων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. -8113.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ/ΤΟΣ Δ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΣΗΣΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗO ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΣΗΣΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

-----------------------------------------------------

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

κ. Παναγιώτη Ντούρο

Ενταύθα

Θέμα: << Ψήφιση πίστωσης 1.610,00 ευρώ, στο όνομα της δικηγόρου Κωσταντίας Β. Πυρπύλη για ελέγχους τίτλων κατόπιν εντολών της Δημαρχιακής Επιτροπής.

κ. ΠρόεδρεΠαρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την ψήφιση πίστωσης 1.610,00 € στο όνομα της δικηγόρου Κωσταντίας Β. Πυρπύλη

για εξόφληση της υπ’ αριθ. 842/ 30-11-2009 απόδειξης παροχής υπηρεσιών για ελέγχους τίτλων για λογαριασμό του Δήμου όπως:Έλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας της Βασιλικής χήρας Σάββα Παναγιώτογλου το γένος Γεωργίου και Ευφροσύνης Δημοπούλου στην ΠΕ «ΑΓΡΙΛΕΖΑ» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 2478 με Κ.Α. 35-21-38, δυνάμει της με αριθμό 585/27-6-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής …………..130,00 ευρώΈλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας του Λεωνίδα Νιζάμη του Θεοφάνους και της Ελένης στην ΠΕ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 2410Α, Κ.Α. 33-08-25, δυνάμει της με αριθμό 589/29-6-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής…………….. 130,00 ευρώ.Έλεγχος τίτλων και γνωμοδότηση της ιδιοκτησίας των 1) Γεωργίου Πουχαρίδη του Χρήστου και της Μαρίας και 2) Όλγας συζ. Γεωργίου Πουχαρίδου, το γένος Χρήστου και Μαρίας Σιδηροπούλου στην ΠΕ «ΝΕΑΠΟΛΗ» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 52, με Κ.Α. 17-34-19, δυνάμει της με αριθμό 964/17-10-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής ……………160,00 ευρώ.

Έλεγχος τίτλων και γνωμοδότηση της ιδιοκτησίας του Αντωνίου Κωνσταντίνου του Κων/νου και της Ευθυμίας. της αποζημίωσης ο Δημήτριος Αντωνίου και Γαρυφαλλιάς Κωνσταντίνου, στην ΠΕ «ΝΕΑΠΟΛΗ» Δήμου Αχαρνών Ο.Τ. 125, με Κ.Α. 16-14-09, δυνάμει της με αριθμό 965/17-10-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής……….160,00 ευρώ.Έλεγχος τίτλων και γνωμοδότηση των: 1) Νικολέττας χήρας Νικολάου Χατζητζάνου, το γένος Θεοδώρου και Γιαννούλας Δημητροπούλου και 2) Μαρίας Νικολάου Χατζητζάνου και της Νικολέττας, στην ΠΕ «ΝΕΑΠΟΛΗ» Δήμου Αχαρνών Ο.Τ. 170, με Κ.Α. 15-16-26, δυνάμει της με αριθμό 966/17-10-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής……….160,00 ευρώ.Έλεγχος τίτλων και γνωμοδότηση της ιδιοκτησίας της Παρθένας συζ. Κων/νου Ιωαννίδη, το γένος Κυριάκου και Χριστίνας Παπαδοπούλου, στην ΠΕ « ΝΕΑΠΟΛΗ» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 51-Γ1141 , με Κ.Α. 17-33-25, δυνάμει της με αριθμό 967/17-10-2008 απόφασης της Δημαρχιακής

Επιτροπής…………160,00 ευρώ.Έλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας της Δήμητρας θυγ. Δημητρίου και Ειρήνης Μεταξάκη στην ΠΕ «ΑΓΡΙΛΕΖΑ» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 2574, με Κ.Α. 36-05-23, δυνάμει της με αριθμό 1095/24-11-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής …..130,00 ευρώ.Έλεγχος τίτλων της ιδιοκτησίας της Στυλιανής συζ. Μιχαήλ Τσιμπινουδάκη, το γένος Αντωνίου και Γιαννούλας Καλλιμνίου στην ΠΕ «ΧΑΡΑΥΓΗ Α΄» Δήμου Αχαρνών , Ο.Τ. Γ719, με Κ.Α. 29-17-33 δυνάμει της με αριθμό 1154/19-12-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής ……….130,00 ευρώ.Έλεγχος τίτλων και γνωμοδότηση της ιδιοκτησίας της Ασπασίας συζ. Γεωργίου Στεφανάτου, το γένος Χρήστου και Βασιλικής Μάμαλη- Χλίβα στην ΠΕ «ΝΕΑΠΟΛΗ» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 58, με Κ.Α. 17-36-39 δυνάμει της με αριθμό 1155/19-12-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής ………..160,00 ευρώ.Έλεγχος τίτλων και γνωμοδότηση της ιδιοκτησίας του Γεωργίου Γκούσδοβα του Ηρακλέους και της Χρυσούλας, στην ΠΕ «ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Β΄» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. 969, με Κ.Α. 19-18-25 δυνάμει της με αριθμό 1156/19-12-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής ……..160,00 ευρώ.Έλεγχος τίτλων της ιδικτησίας της Σταυροσίας θυγ. Γεωργίου και Ευγενίας Ανδριανού, στην ΠΕ «ΜΠΟΣΚΙΖΑ» Δήμου Αχαρνών, Ο.Τ. Γ2213 με Κ.Α. 34-39-12 δυνάμει της με αριθμό 1157/19-12-2008 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής …………130,00 ευρώ.Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. -8113.001 του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις , απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης.Επίσης στο αναλυτικό σημείωμα αμοιβής του προαναφερόμενου δικηγόρου συμπεριλαμβάνεται και βεβαίωση του Δ.Σ.Α. για το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο ύψος της αμοιβής του σύμφωνα με το Κώδικα Δικηγόρων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. -8113.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ/ΤΟΣ Δ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΣΗΣΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗO ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΣΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

136 73 Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Παππούς Σπυρίδων

Τηλ.(+30) 210.2415.389

Fax (+30) 210.2415.386

Ηλ.Ταχ.: perib@acharnes.grΠρος:Αχαρνές, 10-6-2011Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ντούρο Παναγιώτη
ΕΙΣΗΓΗΣΗΘΕΜΑ: « Έγκριση χορήγησης καυσίμων (πετρελαίου) στον όμιλο φίλων του Δάσους για την αντιπυρική περίοδο από 1-6-2011 έως 31-10-2011 ποσότητας 3000 lt .»Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση χορήγησης καυσίμων (πετρελαίου) στον όμιλο φίλων του Δάσους για την αντιπυρική περίοδο από 1-6-2011 έως 31-10-2011 ποσότητας 3000 lt . Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους δραστηριοποιείται απ’ το 1974 στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας και των γύρω περιοχών (Αχαρνές, Θρακ/νες κλπ.) σε θέματα πρόληψης και καταστολής Δασικών πυρκαγιών. Η προσφορά των εθελοντών είναι ανιδιοτελής για την προστασία του Περιβάλλοντος όμως κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα για τα καύσιμα των τεσσάρων (4) πυροσβεστικών οχημάτων λόγω έλλειψης οικονομικής ενίσχυσης απ’ την πολιτεία προς τον όμιλο.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αχαρνών, Συνδέσμου Πάρνηθας και Ομίλου Φίλων του Δάσους προτείνω την χορήγηση καυσίμων (πετρελαίου) για την αντιπυρική περίοδο από 1-6-2011 έως 31-10-2011 ποσότητας 3000lt. Τα καύσιμα θα διατίθενται από το γραφείο κίνησης του Δήμου Αχαρνών στα εξής πυροσβεστικά οχήματα, ΜΕ 119939, ΜΕ 114460, ΜΕ 114456, ΜΕ 112586 και κατά των εφοδιασμό θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΑΧΑΡΝΕΣ
Προς τον Πρόεδρο Δ.Σ.

κ. Ντούρο Παναγιώτη

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ ΗΘέμα : «Επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση της κατασκευής μαρμάρων του οικογενειακού τάφου, των Γαλάνη Γιαννούλα και Τσιτσάνη Μαρία,».Κ. Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. για την επιστροφή του οικογενειακού τάφου των Γαλάνη Γιαννούλα του Δημητρίου και Τσιτσάνη Μαρία του Γεωργίου στην ζώνη 8β-7-5 στον Δήμο Αχαρνών και αποζημίωση των δικαιούχων. Μετά από αίτηση της κ. Τσιτσάνη Μαρίας με αρ.πρωτ22478/22-3-11 ζητάει να της επιστραφεί το ποσόν των (4.402,05) εύρω για την αγορά οικογενειακού τάφου και να αποζημιωθεί για την δαπάνη κατασκευής μαρμάρων μόνου διώροφου τάφου, λόγω ανίατης ασθένειας της και οικονομικής δυσχέρειας. Επίσης καταθέτει και την ληξιαρχικής πράξης θανάτου της θείας της Γαλάνη Γιαννούλας και τον ενταφιασμό της στο Κρικέλλο Ευρυτανίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνά με την υπ΄ αριθμό 25/9-4-2009 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Νέου Νεκροταφείου Δήμου Αχαρνών σας ενημερώνουμε βάση του άρθρου 5 παράγραφος 6 ότι <<σε περίπτωση εκπρόθεσμου καταβολής ή εξοφλήσεως των υποχρεώσεων, ο ενδιαφερόμενος με απόφαση του Δ.Σ. θα κηρύσσεται έκπτωτος, άνευ άλλου τινός, παν δε ποσό που έχει ήδη καταβληθεί υπ’ αυτού θα περιέρχεται εις το Δήμο ως έσοδο αυτού και θα διατίθεται για την λειτουργία του Νεκροταφείου χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει το δικαίωμα ή την αξίωση να ζητήσει την επιστροφή αυτού, διότι κατ’ αμάχητο τεκμήριο θεωρείται ότι παραιτηθεί αυτού υπέρ του Δήμου Αχαρνών. Εάν δεν έχει ήδη προχωρήσει και σε κατασκευή του τάφου, κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως του δεν δημιουργείται, ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να θεμελιωθεί. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο Δήμος δύναται ταυτόχρονα ελευθέρως, αυτοδικαίως και αζημίως και άνευ ουδεμίας δικαστικής παρεμβάσεως να επαναδιαθέσει κατά το δοκούν περαιτέρω τον τάφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος>>.Κατόπιν των ανωτέρω

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...

0 σχόλια στο Όλες οι εισηγήσεις για το ΔΣ τής 14/06/2011

Δημοσίευση σχολίου