Ελληνοτουρκικό θρίλερ στον Έβρο

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011


thumbΣτο κόκκινο εκτοξεύτηκε το θερμόμετρο της έντασης πριν από ένα δεκαπενθήμερο στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου, όταν ένα επεισόδιο λίγο έλλειψε να εξελιχτεί σε θερμό ανάμεσα στις δύο άσπονδες μεταξύ τους «φί λιες» χώρες, με άμεσα εμπλεκόμενα μέρη τον Frontex και τη Γερμανία εξ αντανακλάσεως!Το επεισόδιο ήρθε να ενισχύσει τις ήδη αυξημένες ανησυχίες περί της επικείμενης διόγκωσης, 
μετά τη «χει μερία νάρκη», των κυμάτων που θα πιέσουν τα σύνορα τώρα που οι καιρικές συνθήκες 
το επιτρέπουν και η στάθμη του ποταμού διευκολύνει τη διέλευσή του, μετά τις πληροφορίες ότι 
επίκει ται το άνοιγμα των κρατητηρίων της γείτονος Τουρκίας, στα οποία ασφυκτι ούν αρκετές χιλιάδες 
έγκλειστων οικο νομικών προσφύγων. Οι αμέσως επό μενοι προορισμοί μετά την έξοδο είναι πλέον γνωστοί. Έβρος, Ομόνοια, Άγιος Παντελεήμονας!
thumb
Το θερμό επεισόδιο συνέπεσε με μικρή χρονική απόκλιση προς τα πί σω των ανακοινώσεων του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Πα πουτσή για τον... φράχτη (κρατήστε για το θέμα αυτό την όρεξή σας για την επόμενη εβδομάδα) και τα νέα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, κράτησης και απέλασης.
Αμέτοχοι...
Το επίμαχο επεισόδιο που τόσο πο λύ έσπευσαν να... υποβαθμίσουν οι ελληνικές υπηρεσίες (σ.σ.: είναι χαρα κτηριστικό ότι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας δήλωναν αμέτοχοι επειδή δεν υπήρχε εμπλοκή Στρατού!) σημειώθη κε στη νησίδα «Αντάς», που βρίσκεται από ελληνικής πλευράς στην περιφέ ρεια του Τυχερού.
Το τελευταίο διάστημα είχε διαπι στωθεί πως υπήρξε συστηματική με τατόπιση των εισροών από τα χερσαία σύνορα χαμηλότερα προς το Τυχερό, με τους δουλέμπορους να αποβιβά ζουν κατά ομάδες τους πρόσφυγες στη νησίδα, αφήνοντάς τους στη συνέχεια να διανύσουν μόνοι τους και με ασφά λεια τον δρόμο προς την Ελλάδα.
Την προηγούμενη του επεισοδίου νύχτα έγιναν κατ' επανάληψη απόπει ρες προσέγγισης από τουρκικά πλοιά ρια, πλην όμως η θέα των αστυνομικών απέτρεψε το «δέσιμο» στη νησίδα.
Το πρωί στην περιοχή θεάθηκε μία μαύρη βάρκα με ένοπλους, οι οποίοι αρχικά πυροβόλησαν με καραμπίνες στον αέρα, όμως στη συνέχεια έριξαν από απόσταση στοχευμένες βολές κα τά Ελλήνων και Γερμανών αστυνομικών, χωρίς να γίνει γνωστό εάν ανταποδόθηκαν τα πυρά.
Ούτως ή άλλως πάντως θα ήταν δώ ρο άδωρον, με το δεδομένο ότι η με ταξύ τους απόσταση μπορεί να ήταν εντός βεληνεκούς για τις καραμπίνες των δουλεμπόρων, αλλά εκτός για τα πιστόλια των συνοριακών φυλάκων.
Ενημερώθηκε για το περιστατικό ο τουρκικός στρατός κι εκεί ακριβώς άρ χισε να πλέκεται ένα άλλο θρίλερ. Μό λις έκαναν την εμφάνισή τους Τούρ κοι στρατιώτες και ένας Γερμανός του Frontex ανασηκώθηκε για να τους χαιρετήσει, δέχτηκε πυροβολισμό και μέ χρι να διευκρινιστεί ότι ήταν από καραμπίνα, οι πάντες πίστευαν ότι βλήθηκε από Τούρκο στρατιώτη, μετά μάλιστα από άνωθεν εντολή, καθώς θα θεω ρήθηκε ότι υπήρξε από την ελληνική πλευρά κατοχή ενδιάμεσου και άρα ουδέτερου εδάφους.
Καλού κακού, πάντως, οι αστυνομι κοί και τα κομάντο του Frontex πήραν την εντολή ν' απομακρυνθούν από τη νησίδα, τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για την αποφυγή ενός διπλω ματικού   επεισοδίου. Ο τουρκικός στρατός, που δεν παρέμεινε άπραγος, προχώρησε τελικά στη σύλληψη 90 ατόμων κι εξετάζεται ακόμη εάν μετα ξύ τους συγκαταλέγονται και οι δουλέ μποροι.
Λίγη ώρα μετά την απομάκρυνση των ελληνικών αστυνομικών δυνάμε ων και του Frontex συνήλθε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή αξιωματι κών του στρατού, της Αστυνομίας και στελεχών της ΕΥΠ, προκειμένου η νη σίδα «Αντάς» ν' ανακηρυχτεί σε... ΖΑΠ. Σε ζώνη απαγορευμένη, δηλαδή, για τις αστυνομικές δυνάμεις, στις οποίες υπενθυμίζεται έκτοτε καθημερινά να παραμένουν σε απόσταση.
Ήταν η δεύτερη επίθεση με πυρά Τούρκων δουλεμπόρων κατά δυνάμε ων του Frontex στον Έβρο. Όπως θα δούμε παρακάτω, είχε προηγηθεί στις 23 Μαρτίου ο τραυματισμός με... πισώπλατη μαχαιριά ενός φινλανδικού σκύ λου.
Έγκλειστοι μέχρι νεοτέρας!
Τη διαδρομή Έβρος, Ομόνοια, Άγιος Παντελεήμονας επιθυμούν να πραγματοποιήσουν κατά τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, που αποτελούν για τα αρμόδια επιτελεία και τις υπηρεσίες απόρροια συγκέντρωσης πληροφοριών από στρατιωτικές και αστυνομικές πηγές, τουλάχιστον 6.000 πρόσφυγες προερχόμενοι από χώρες της Κεντρι κής Ασίας, οι οποίοι αυτή την περίοδο κρατούνται σε κελιά τουρκικών υπηρε σιών των παραλιακών περιοχών.
Άλλες πάλι Κασσάνδρες και πιο πεσιμιστές ανεβάζουν τον αριθμό των προσωρινά κρατούμενων σε άνω των 10.000 και φυσικά, ανεξαρτήτως αριθμητικού εύρους, αμφότεροι περιμέ νουν το άνοιγμα των κελιών για την έφοδο προς την Ελλάδα και την ελπίδα του μεγαλύτερου ηπειρωτικού άλματος προς την Κεντρική Ευρώπη.
Αυτό που φοβούνται οι αρμόδιοι αξι ωματούχοι των ελληνικών αρχών αλλά και του Frontex είναι μήπως δημιουργη θεί αληθινό τσουνάμι από πολλαπλές ροές που θα ξεσπάσουν ταυτόχρονα και θα χτυπήσουν απ' άκρη σ' άκρη τον Έβρο και την ανατολική νησιωτική χώ ρα, με συνέπεια να υπάρξει αδυναμία διαχείρισης του ζητήματος και καθολι κή κατάρρευση δομών και υποδομών.
Και μέσα σ' αυτό τον παροξυσμό δε δομένων κι αναμονών, ήρθε το μεση μέρι της προηγούμενης Τετάρτης ο Πα πουτσής με πομπώδες ύφος ν' ανασηκώσει το... μακέτο με τον φράχτη (υπο μονή, μια βδομάδα είναι, θα περάσει) και την επόμενη ημέρα ν' ανακοινώσει τη δημιουργία (φευ) των 14 νέων μονά δων πρώτης υποδοχής μεταναστών:
1. Λακωνία, Σπάρτη - Κέντρο Κράτη σης
2.  Χίος, Μερσινίδι - Κέντρο Κράτη σης
3.  Σάμος, Βαθύ - Κέντρο Πρώτης Υποδοχής
4.  Αμυγδαλέζα - Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Ανηλίκων
5.  Ελληνικό, τα παλαιά κρατητή ρια - Κέντρο Κράτησης
6.  Ελληνικό, τα νέα κρα τητήρια - Κέντρο Πρώτης Υποδοχής
7.  Μονάδα   Πέτρου Ράλλη - Κέντρο Κράτη σης
8. Ασπρόπυργος - Κέ ντρο Κράτησης
9. Ροδόπη, Βένα-Κέ ντρο Κράτησης
10. Έβρος,  Φυλά κιο - Κέντρο Κράτησης. Επίσης, αξιο ποιείται παρακείμενη δη μόσια έκταση για την εγκατάσταση λυό μενων κατασκευών που θα χρησιμοποιη θούν ως Κέντρο Πρώτης Υποδοχής.
11. Θεσπρωτία,   εξετάζονται  τρεις προτάσεις ιδιωτών για Κέντρο Κράτησης, εκτός της πόλης της Ηγου μενίτσας.
12. Αιτωλοακαρνανία, Στάνος, στρατόπεδο Ψαρογιάννη - Κέ ντρο Κράτησης.
13. Έβρος, Καρωτή, πρώην στρατόπεδο Φιλιρίδη – Κέντρο Β Κράτησης.
14. Ορεστιάδα, εξε τάζεται πρόταση ιδι ώτη με στόχο τη δη μιουργία    Πολυδύνα μου Κέντρου, όπου θα συστεγάζονται Υπηρε σία Ασύλου,  Κέντρο Πρώτης     Υποδοχής, Διοίκηση του Frontex, οι υπηρεσίες της Αστυ νομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας.
Από τα 14, τα 3 σε Λακωνία, Ασπρό πυργο και Αιτωλοακαρνανία είναι καινούρια από παραχωρήσεις εγκαταλειμ μένων στρατοπέδων του στρατού.
Οι σκηνίτες και οι σκύλοι
Κι ενώ το φιλόστοργο υπουργείο μεριμνά δια το καλό της εγκατοίκησης και μετέπειτα της μετοικεσίας τους στους πατρογονικούς βωμούς των προσφύγων που ξε στράτισαν στα καθ' ημάς, αφήνει ανέστια τα δικά του παιδιά!
Σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς αντιπροσώπους, σε σκηνές κινδυνεύουν να διαμένουν οι συνοριοφύλακες που μετακινούνται εθελοντικά στην πλειονότητά τους κάθε μήνα στον Έβρο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς οι οικονομι­κές υπηρεσίες των αστυνομικών διευθύνσεων από τις οποίες προέρχονται αρνούνται να αποδώσουν προκαταβολές για τα άμεσα έξοδα διαμονής και σίτισης των μετακινούμενων. Ως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλγητης συ μπεριφοράς εμφανίζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Κα στοριάς, που αρνήθηκε να δώσει ακόμη κι ένα ευρώ, αναγκάζοντας τους προερχόμενους από αυτή αστυνο μικούς που είναι αποσπασμένοι στον Έβρο να καταφεύ γουν στη λύση των δανεικών. Το ακόμη περισσότερο εκ πληκτικό είναι πως οι δαπάνες για τις μετακινήσεις των αστυνομικών στον Έβρο βαρύνουν... τον Frontex! Τα άδεια ταμεία της ΕΛ.ΑΣ. όμως φέρνουν πίσω το πρό γραμμα αγοράς 44 σκύλων από το εξωτερικό, προκει μένου να εκπαιδευτούν και να προστεθούν σταδιακά στις δυνάμεις της μεθορίου που δίνουν την καθημερινή μάχη για την απόκρουση των κυμάτων των οικονομικών προσφύγων.
Οι νέοι δρόμοι των δουλεμπόρων
Μέχρι πρότινος τα ρεύματα των απελ πισμένων μεταναστών έπεφταν με δύναμη και κατά κύματα πάνω στις δύο γέφυρες του Έβρου, που διαρρέει μέσα στην Τουρκία σε απόσταση λίγων χιλιο μέτρων από την Ανδριανούπολη (τουρκ.: Edirne), και στη συνέχεια απλώνονταν και κυλούσαν με ήπια ροή προς τα έκτασης 12,5 χιλιομέτρων χερσαία σύνορα με την Ελλάδα.
Οι Τούρκοι, όμως, κατά πώς φαίνεται, είναι καλύτεροι μαθητές της ελληνικής λαϊκής θυμοσοφίας, που θέλει των φρο νίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγει ρεύουν, απ' ό,τι οι Έλληνες κυβερνώντες και οι αξιωματούχοι.
Απ' ό,τι φαίνεται, ακόμη και ως προο πτική η δημιουργία ενός φράχτη στα χερσαία σύνορα του Έβρου με την Τουρκία, όχι μόνο άλλαξε τις ταξιδιωτικές συνήθει ες στην περιοχή, αλλά απέφερε πρόσθε τα κέρδη στα τουρκικά δουλεμπορικά κυ κλώματα που χρεώνουν κάτι τίς παραπά νω τη μίνι «κρουαζιέρα» με τους... γονδολιέρηδες του ήπιας από αυτή την εποχή και τούδε ροής του ποταμού.
Το τελευταίο διάστημα, οι συνοριακοί αστυνομικοί και τα στελέχη του Frontex έβλεπαν μια βαθμιαία μετατόπιση των εισερχομένων προς τα κάτω. Διαπίστωναν δη λαδή...  απροθυμία παραβίασης και διέ λευσης των χερσαίων συνόρων και καθημερινά αλλαγή προ­σανατολισμού. Ή καλύτερα πλεύσης!
Οι νέοι υποψήφιοι επήλυδες συρρέουν πλέον από κατά πολύ νοτιότερα σημεία με... υπερποτάμιες διελεύσεις στην πε ριοχή του Τυχερού και, όπως διαπιστώ θηκε, πληρώνουν στους βαρκάρηδες του Έβρου ποσά που φτάνουν μέχρι και τα 500 ευρώ για να τους περάσουν στην ελ ληνική πλευρά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στα χερ σαία σύνορα οι αριθμοί των συλλήψεων παρουσιάζουν κάθετη πτώση, στην ευ ρύτερη περιοχή του Τυχερού έχουν εκτο ξευτεί στα ύψη, με προοδευτικά κλιμα κούμενες τάσεις. Δύο ημέρες πριν από το επεισόδιο για παράδειγμα στη νησίδα Αντάς, πιάστηκαν περισσότεροι από 100, ενώ την παραμονή περίπου 140.
Αυτό που ανεξαρτήτως προσανατολι σμού και συνηθειών παραμένει αναλλοίωτα σταθερό, είναι η προσωρινή κράτηση για περίπου 2 ημέρες όλων όσοι συλλαμ βάνονται και στους οποίους στη συνέχεια παραχωρείται ένα έγγραφο κουρελόχαρτο, που τους ενημερώνει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα με δικά τους έξοδα σε 30 ημέρες κι αυτοί με τα 60 έως 80 ευρώ που έχουν στην κατοχή τους επι βιβάζονται στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ με τη γνωστή κατεύθυνση. Έβρος, Ομόνοια, Άγιος Πα ντελεήμονας!
topontiki.gr
...

0 σχόλια στο Ελληνοτουρκικό θρίλερ στον Έβρο

Δημοσίευση σχολίου