Αμυγδαλέζα-Κάπου χάθηκε ο λογαρισμός

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011


 το θέμα των εγκαταστάσεων της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα έχει γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ). Εκεί έγινε αναφορά για την απόφαση παραχώρησης χώρου 350 στρεμμάτων για τις ανάγκες της τότε Βασιλικής Χωροφυλακής.
Στην απόφαση αυτή προσδιορίστηκε ποιες υπηρεσίες της χωροφυλακής θα εγκατασταθούν εκεί. Η στεγασμένη έκταση με αυτή την απόφαση ήταν 27,5 στρέμματα σε οικόπεδο 350 στρεμμάτων.

Μετά από χρόνια  δημιουργήθηκαν υποδομές για σχολές αστυνομίας. Τα κτίρια αυξήθηκαν.
Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 παρουσιάστηκε η ανάγκη για φιλοξενία προσώπων σε χώρους που εξασφάλιζαν ασφάλεια. Ένας από τους χώρους αυτούς ήταν και ο χώρος που είχε διατεθεί στην Αστυνομία στην Αμυγδαλέζα.
Τα παρακάτω τμήματα του νόμου αναφέρονται στο δήμο Αχαρνών.
Άρθρο 2
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας
1. …
β. Έκταση 80 στρεμμάτων στο χώρο του στρατοπέδου Παπαστάθη στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, Ο συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1. Το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 40% τουλάχιστον στο σύνολο της έκτασης. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου. (Για το θέμα αυτό θα γίνει σημαντική ανάρτηση  προσεχώς)
στ. Η έκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα του Δήμου Αχαρνών Αττικής. Στην έκταση αυτή επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής. Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η επέκταση των υφισταμένων, ο συνολικός συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το ποσοστό κάλυψης το 20%. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής εκπαιδευτικών λειτουργιών και λοιπών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
3.α. Οι οικοδομικές άδειες για τις μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, που θα ανεγερθούν στις περιοχές της παραγράφου 1, χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και από την υπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 1 περίπτωση β’ του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως αντικαθίσταται με το νόμο αυτόν, ύστερα από αίτηση του κυρίου της έκτασης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα [και αφορούν και τις κατά περίπτωση καθοριζόμενες μεταολυμπιακές χρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων  - ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΟΥ Ν. 3057/02, ΦΕΚ-239 Α’]
Στο Άρθρο 5 περιγράφονται οι διαδικασίες για την έκδοση  οικοδομικών αδειών για τις Ολυμπιακές κτιριακές εγκαταστάσεις
Με βάση τα ανωτέρω εκδόθηκε άδεια εκσυγχρονισμού κτιρίων .
   
Όπως φαίνεται στην άδεια εγκατάστασης διωρόφου προκατασκευασμένου κτιρίου γραφείων αυτό θα γίνει σε επιφάνεια γηπέδου 411 στρεμμάτων.
Ο χώρος που έχει παραχωρηθεί για χρήση είναι 350 στρέμματα.  Από ποια στοιχεία οι μηχανικοί βρήκαν επιφάνεια γηπέδου  411 στρέμματα;
Κάποιες μη ακριβείς μετρήσεις στο χάρτη βγάζουν την περιφραγμένη έκταση να έχει επιφάνεια πάνω από 350 στρέμματα. Μήπως η τιμή 411 είναι εκείνη η έκταση που έχει ο περιφραγμένος χώρος; Αν συμβαίνει αυτό τότε έχει γίνει καταπάτηση 61 στρεμμάτων από τη δημοτική έκταση της Αμυγδαλέζας. Η ακριβής μέτρηση σήμερα είναι δυνατή με τα τεχνικά μέσα που είναι διαθέσιμα.
Στην άδεια γίνεται αναφορά για κάλυψη του διώροφου κτιρίου 795,96 τ.μ.
Τα κτίρια 1, 2,3, που φαίνονται ως ανεξάρτητα κτίρια, πιθανόν διώροφα έχουν εμβαδόν 1679, 3433 και 2668 μέτρα αντίστοιχα.
Στα 350.000 τ.μ., ο συντελεστής δόμησης σύμφωνα με την απόφαση είναι 0,3, επομένως ο επιτρεπόμενος όγκος των κτιρίων   είναι 105.000 κ.μ. Για τα τρία ανωτέρω κτίρια ο όγκος είναι περίπου 55.000 κ.μ.
Είναι φανερό ότι έχει γίνει τεράστια πολεοδομική παράβαση στο χώρο της Αστυνομίας!!
Εκείνο όμως που έχει σημασία για το δήμο Αχαρνών είναι αν έχει γίνει καταπάτηση δημοτικής έκτασης!!
Ποιος θα προστατέψει το Δήμο Αχαρνών από το Κράτος;
Αυτό είναι το κράτος. Αυτό το παράδειγμα δίνει.
Πρότυπό μας αυτό το κράτος.

Μετά αναρωτιόμαστε πως φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση...

0 σχόλια στο Αμυγδαλέζα-Κάπου χάθηκε ο λογαρισμός

Δημοσίευση σχολίου