Ελεύθερη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011


Ελεύθερη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Η  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,  αποτελεί  μια  πρωτότυπη  και  μοναδική  καινοτομία  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  στον  χώρο  της  εκπαίδευσης,  της  επιμόρφωσης  αλλά  και  της  ενημέρωσης  του  γενικού  πληθυσμού  της  Ελλάδος,  σε  όλα  τα  γνωστικά  αντικείμενα  του  χώρου  της  υγείας,  της  υγιεινής,  της  ασφάλειας,  της  πρόληψης  και  της  προστασίας  από  ατυχήματα  και  καταστροφές,  της  διαχείρισης  κινδύνων  και  κρίσεων,  του  εθελοντισμού,  του  αθλητισμού,  της  νεότητας,  της  πολιτικής  προστασίας,  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  των  κλιματικών  αλλαγών,  της  αλληλοβοήθειας,  της  ειρήνης  μεταξύ  των  λαών,  των  επιστημονικών  επιτευγμάτων  στην  ιατρική,  στις  επικοινωνίες,  στις  μεταφορές,  στην  εκπαίδευση,  κ.λ.π.
Η  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  είναι  μια  ανεκτίμητη  προσφορά  προς  τον  ελληνικό  λαό,  η  οποία  συμβάλει  στην πρόληψη και στην  μείωση  των  ατυχημάτων,  στην  προστασία  από  τις  καταστροφές,  στην  μείωση των επιπτώσεων των καταστροφών, στην δημιουργία ασφαλούς πεδίου διαβίωσης των τοπικών και εθνικών κοινωνιών, στην  αναβάθμιση  της  πρωτοβάθμιας  υγείας  του  λαού  μας και στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαχείριση κινδύνου και κρίσεων από κάθε πολίτη και κάθε τοπική ή εθνική κοινωνία. 
Η  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  δημιουργήθηκε  την  1η  Οκτωβρίου  2009  από  το  Τμήμα  Εκπαίδευσης  της  Διεύθυνσης  Σώματος  Σαμαρειτών,  Διασωστών  και  Ναυαγοσωστών.  Την  επιμέλεια,  αναβάθμιση, ανάπτυξη, πλήρωση  σε  θεματολογία  και ομαλή  λειτουργία,  έχει επίσης το  Τμήμα  Εκπαίδευσης  της  Διεύθυνσης  Σώματος  Σαμαρειτών,  Διασωστών  και  Ναυαγοσωστών  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού.
Όλα  τα  αναρτημένα  στην  ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού, εκπαιδευτικά  εγχειρίδια,  άρθρα,  συγγράμματα, δοκίμια,  σχέδια,    φωτογραφίες,  οδηγίες, συμβουλές, ομιλίες, εισηγήσεις, πτυχιακές εργασίες κ.λ.π. διακρίνονται  για  την  επιστημονική  τους  επάρκεια  και  εγκυρότητα  και  φέρουν  την  σφραγίδα  του  κύρους  και  της  αξιοπιστίας  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού.
Στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού περιλαμβάνονται επιπλέον, όλοι οι σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικες αποφάσεις, εγκύκλιοι του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται ο παρών ιστότοπος.
Η  χρήση  της  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  είναι  ανοικτή και ελεύθερη σε  όλους, χωρίς περιορισμό και χωρίς κανένα οικονομικό ή άλλο όφελος, προσφέρεται εντελώς δωρεάν στους πολίτες, στους φορείς, στις υπηρεσίες και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο  και  διέπεται  από  την  ισχύουσα  ελληνική  νομοθεσία,  περί  προστασίας  πνευματικών  δικαιωμάτων  μέσω  διαδικτύου.    
Το  Τμήμα  Εκπαίδευσης  της  Διεύθυνσης  Σώματος  Σαμαρειτών,  Διασωστών  και  Ναυαγοσωστών  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  προτείνει  την  διαρκή  ενημέρωση,  εκπαίδευση,  επιμόρφωση  και  δια  βίου  μάθηση  όλων  των  πολιτών, των στελεχών, των ομάδων πολιτών και  όλων των  Εθελοντών  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  όλων  των  Εθελοντών  και  Επαγγελματιών  των  εθελοντικών  οργανώσεων  και  επαγγελματικών  υπηρεσιών υγείας, προστασίας και ασφάλειας  και  όλων  όσων  επιθυμούν  να  είναι  εκπαιδευμένοι  στην  αυτοπροστασία  και  στην  παροχή  βοήθειας  στον  πάσχοντα  συνάνθρωπο.
Πάτρα,  1η  Οκτωβρίου  2009

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Γ.  ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΣ
Διασώστης - Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών
Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης
...

0 σχόλια στο Ελεύθερη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Δημοσίευση σχολίου