ΙΓΜΕ: Επαρκή και ποιοτικά τα υπόγεια ύδατα των Αχαρνών

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011


H πηγή της Μόλας στην Πάρνηθα
«Τα υπόγεια αποθέματα νερού των Αχαρνών είναι ικανοποιητικά τόσο από ποσοτική, όσο και από ποιοτική άποψη. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή διανύσαμε μια δύσκολη τριετία με εμφανή μείωση των βροχοπτώσεων». Τα παραπάνω ανέφερε ο επιστημονικός συνεργάτης Νικόλαος Σιέμος, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, που πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ, την Παρασκευή, 10 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Χωριό. Ο επιστήμονας αναφέρθηκε αναλυτικά στα επιστημονικά δεδομένα του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Ανέλυσε, επίσης τα υδρολογικά χαρακτηριστικά, τη χημική τους σύσταση και την αγωγιμότητα του υδροφόρου ορίζοντα, κάνοντας αναφορά και στο πρόβλημα της νιτρορύπανση στην περιοχή το οποίο ωστόσο δεν είναι έντονο. Τέλος, έδωσε, εμμέσως πλην σαφώς, απαντήσεις σε καίρια και αγωνιώδη ερωτήματα για τα ενδεχόμενα υπεράντλησης και υφαλμύρωσης των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων στις Αχαρνές και φυσικά συνέστησε ορθή πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων αυτών, ενόψει της παραδοχής ότι το νερό είναι, πλέον, αγαθό εν ανεπαρκεία. Οι επιστημονικές απόψεις  του ΙΓΜΕ στο θέμα της επάρκειας των υδάτινων πόρων είναι βαρύνουσας σημασίας, δεδομένου ότι ο εν λόγω φορέας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό συλλογής και επεξεργασίας υδρογεωλογικών δεδομένων και δραστηριοποιείται από πεντηκονταετίας και πλέον στον τομέα της έρευνας και μελέτης του υπόγειου δυναμικού της χώρας. Εξάλλου αντικείμενο μελέτης του ΙΓΜΕ είναι τα εμφιαλωμένα μεταλλικά νερά και κυρίως η αναγνώριση τους, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων από τη νομοθεσία υδρογεωλογικών μελετών και συμμετέχει στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Ακόμη, στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων, εκπονεί έρευνες για εντοπισμό και νέων υδροφορέων μεταλλικών νερών, με ολοκληρωμένες υδρογεωλογικές, υδροχημικές και γεωφυσικές μελέτες. Το Ι.Γ.Μ.Ε είναι από τους λίγους φορείς του Δημοσίου που διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο  που εκτελεί πλήρεις χημικές αναλύσεις για την αναγνώριση των φυσικών μεταλλικών νερών. 
http://menidiatis.blogspot.com
...

0 σχόλια στο ΙΓΜΕ: Επαρκή και ποιοτικά τα υπόγεια ύδατα των Αχαρνών

Δημοσίευση σχολίου