ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ!-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CYCLO

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011


ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ!-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CYCLO
Το πρόγραμμα CYCLO συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με σκοπό να βοηθήσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναπτύξουν Πολιτικές και Στρατηγικές που θα ευνοήσουν την χρήση του ποδήλατου από τους πολίτες – κατοίκους.
Ειδικότερα στο πρόγραμμα CYCLO συμμετέχουν ο Δήμος Αχαρνών(ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ), οι Δήμοι των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας από την χώρα μας καθώς και Δήμοι από την Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, και Σλοβενία.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν στρατηγικές στους Δήμους για δημιουργία υποδομών και ποδηλατοδρόμων ευνοώντας τους πολίτες να βελτιώνουν την φυσική τους κατάσταση, τη σχέση τους με την πόλη και φυσικά με το περιβάλλον.
Μέρος των στόχων του προγράμματος CYCLO, είναι η καταγραφή αξιόλογων παραδειγμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από τους Ευρωπαίους Εταίρους μας.
Για το σκοπό γίνεται καταρχήν καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε δήμο εταίρο. Από τα πρώτα συμπεράσματα δυστυχώς είναι εμφανές ότι ο Δήμος Αχαρνών βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο από πλευράς ποδηλατικών υποδομών συγκριτικά με τους άλλους εταίρους.
Δευτερευόντως δημιουργείται το Master Plan το οποίο θα βοηθήσει στον σχεδιασμό τέτοιων πολιτικών. Μέσω του προγράμματος επίσης, θα γίνουν ενέργειες ευαισθητοποίησης και υποκίνησης των πολιτών για την χρήση του ποδήλατου, με επίκεντρο μεταξύ άλλων τα νέα παιδιά.
Από τις Πιλοτικές Εφαρμογές που υλοποιηθούν στους Δήμους του προγράμματος, θα γίνει περαιτέρω καταγραφή των καλών πρακτικών. Αυτές οι πρακτικές σε συνδυασμό με την συνεχή ανταλλαγή απόψεων κατά την διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ των εταίρων, θα αποτελέσουν παράλληλα ένα επιπλέον σημαντικό αποτελέσματα του έργου CYCLO.
Μέρος αυτών των συναντήσεων ήταν και η 2ήμερη συζήτηση η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών στις 22-24 Μαίου.
Σε αυτήν, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την καταγραφή των υποδομών σε όλους τους συμμετέχοντες Δήμους σε ότι αφορά τους ποδηλατοδρόμους.
Επίσης έγινε η παρουσίαση του αρχικού Master Plan για τους ποδηλατοδρόμους το οποίο και θα υλοποιηθεί το επόμενο εξάμηνο.
Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Δήμαρχος κος Σ. Ντόυρος και ο Γ.Γ. του Δήμου μας Δρ. Ν. Κρημνιανιώτης.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης μας καθώς και τις εγκαταστάσεις του Mountain Bike στην Πάρνηθα που έλαβε χώρα το αντίστοιχο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

www.acharnorama.gr
...

0 σχόλια στο ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ!-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CYCLO

Δημοσίευση σχολίου