Μέχρι το 2015 εγγυημένες οι καταθέσεις με 1,4 δισ.

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ
Η κυβέρνηση ανανέωσε τη διάταξη για 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα
Εγγυημένες μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015 είναι οι καταθέσεις των Ελλήνων μέχρι και 100.000 ευρώ από το ελληνικό κράτος. Την ώρα που στη Ρώμη ετοιμάζουν το σχέδιο της «επιλεκτικής χρεοκοπίας» και της «επαναγοράς ομολόγων» με δάνειο από τον προσωρινό μηχανισμό EFSF, στην Αθήνα το υπουργείο Οικονομικών καθησυχάζει μετά τον διήμερο πανικό και παρατείνει κατά 4 χρόνια την εγγύηση των καταθέσεων.

Οι καταθέσεις προστατεύονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας...
του υποκαταστήματος του πιστωτικούιδρύματος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.

Σημειώνεται ότι το Ταμείο καλύπτει όλους τους πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων για τις επενδυτικές υπηρεσίες μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ και για το σύνολο των απαιτήσεων του επενδυτή-πελάτη ανεξάρτητα από τις επενδυτικές υπηρεσίες, αριθμό λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.

Το Ταμείο θα αποζημιώνει στην περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα, κάνοντας χρήση των άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του. Μόνο που τα κεφάλαια αυτά στο τέλος του 2010 ανέρχονταν μόλις σε 1,4 δισ. ευρώ και οι συνολικοί πόροι που διαχειρίζεται στα 2,97 δισ. ευρώ.

Αν τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου, που προέρχονται από τακτικούς πόρους, δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες ιδρύματος που τελεί σε αδυναμία να τους επιστρέψει τις καταθέσεις τους, οι υπόλοιπες τράπεζες υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου. Η συμπληρωματική εισφορά πάντως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας τακτικής εισφοράς.
ΕΛ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ από enet
...

0 σχόλια στο Μέχρι το 2015 εγγυημένες οι καταθέσεις με 1,4 δισ.

Δημοσίευση σχολίου