Τελικά πόσοι είναι οι υπάλληλοι στην ΚΕΠΕΔΑ με σχέση ΙΔΑΧ

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011


Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14 Ιουλίου 2011 ο αντιδήμαρχος για τα οικονομικά του δήμου Αχαρνών Αθανάσιος Φυτάς ενημέρωσε το συμβούλιο για οικονομικά θέματα του δήμου.
Όπως φαίνεται από τα μηνιαία έσοδα – έξοδα του δήμου ο δήμος “μπαίνει μέσα” πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα.
Στον Πίνακα με το προσωπικό της ΚΕΠΕΔΑ υπάρχουν 24 άτομα με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
ΠροσωπικόΆτομαΑκαθάριστες αποδοχέςΕργοδοτικές Ασφαλιστικές εισφορέςΣύνολο
ΑΟΡΙΣΤΟΥ2429.626,608.583,2838.209,88
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ6967.584,8019.694,9087.279,70
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ2430.000,00
ΣΥΝΟΛΟ117127.211,4028.278,18125.489,58
Κατά τη μεταφορά προσωπικού από την πτωχευμένη ΚΕΔΑ στην ΚΕΠΕΔΑ δύο άτομα μεταφέρθηκαν με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Στην απόφαση 161/2011 του δημοτικού συμβουλίου
μεταφέρονται :
Στο Νομικό Πρόσωπο Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων  Δήμου Αχαρνών μεταφέρονται:
  • τέσσερις (4) υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Στο Νομικό Πρόσωπο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αχαρνών μεταφέρονται
  • εννέα (9) υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 11 υπάλληλοι με σχέση ΙΔΑΧ διορίστηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας της ΚΕΠΕΔΑ απο τον κ. Αφουξενίδη.
Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006
Άρθρο 258
Προσωπικό
1. Το προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσλαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Τηρήθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης για το προσωπικό αυτό;
Τελικά πόσοι είναι οι υπάλληλοι στην ΚΕΠΕΔΑ με σχέση ΙΔΑΧ δύο, ένδεκα ή εικοσιτέσερις;
Πόσοι είναι συνολικά οι μισθοδοτούμενοι από την ΚΕΠΕΔΑ, οι 84 που μεταφέρονται με την απόφαση 161 ή οι 117 που αναφέρονται στον πίνακα του αντιδημάρχου Α. Φυτά;
...

0 σχόλια στο Τελικά πόσοι είναι οι υπάλληλοι στην ΚΕΠΕΔΑ με σχέση ΙΔΑΧ

Δημοσίευση σχολίου