ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011Στις 22/07/2011 με Δελτίο Τύπου της, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα της εθνικής απογραφής κτηρίων και πληθυσμού 2011.Έδωσε συγκεντρωτικά αποτελέσματα για την απογραφή πληθυσμού, προέρχονται δε, από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του αριθμού των ατόμων που απεγράφησαν στις 94  Εποπτείες της Χώρας και όχι από επεξεργασία των ατομικών ερωτηματολογίων,  η οποία θα ακολουθήσει.Τα οριστικά αποτελέσματα για το Μόνιμο Πληθυσμό, σε επίπεδο οικισμού, θα είναι
διαθέσιμα το δεύτερο εξάμηνο του 2012.  Αναλυτικά αποτελέσματα για τα
δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού θα γίνονται
διαθέσιμα σταδιακά,  από το τέλος του 2012  και εντός του 2013,  μετά την επεξερ-
γασία των ατομικών ερωτηματολογίων (38.000.000  σελίδες),  η οποία περιλαμβάνει
την οπτική ανάγνωση,  την κωδικογράφηση και τους πάσης φύσεως ελέγχους
ποιότητας.

Για το Δήμο Αχαρνών τα αποτελέσματα συγκεντρωτικά για τον πληθυσμό του είναι:Διοικητική διαίρεση                  :Δήμος Αχαρνών
Σύνολο                                     :  107.500
 Άρρενες                                  :    54.610
 Θήλεις                                    :    52.890
Πυκνότητα μόνιμου
πληθυσμού ανά
τετρ. χιλιόμετρο                     :     996,69


Για το πλήρες Δελτίο Τύπου πατήστε ΕΔΩ
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/NWS_DT_DC_00_2011_P_GR.pdf

και http://www.statistics.gr
...

0 σχόλια στο ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δημοσίευση σχολίου