Λήψη απόφασης για μαζική λογιστική τακτοποίηση των παροχών του Ολυμπιακού χωριού

Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
   κ.  Ντούρος Σωτήρης νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για μαζική λογιστική τακτοποίηση  των παροχών του Ολυμπιακού χωριού της  διαφοράς πού προέκυψε από την αλλαγή στην τιμή χρέωσης στο Τ.Α.Π »


     Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος κος Λαζάρου Βασίλειος κωλυομένου του Προέδρου κου Ντούρου Παναγιώτη και απούσας της Αντιπροέδρου κας Χαριτίδη Μαρίας φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το υπ’ Αριθμ 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  που αφορά  την λήψη απόφασης για μαζική λογιστική τακτοποίηση των παροχών του Ολυμπιακού χωριού από διαφορά που προέκυψε από την αλλαγή στην τιμή χρέωσης στο ΤΑΠ, καθώς από τότε που παραδόθηκε το Ολυμπιακό χωριό προς χρήση των δικαιούχων και ξεκίνησε η ηλεκτροδότηση του χρεωνόταν στην 1η ζώνη ως προς το ΤΑΠ με αντικειμενική αξία 1150 ευρώ ανά τ.μ. σύμφωνα με τους οικείους πίνακες .

Στην συνέχεια ο λόγος δίνεται στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κο Αθανάσιο Φυτά ο οποίος αναφέρει σχετικά:
«Κατόπιν της υπ΄αριθμ. 3125/14-1-2010 αιτήσεως κατοίκου του Ολυμπιακού χωριού, ο οποίος έχοντας στην κατοχή του το έντυπο ειδικού τέλους ακινήτων σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών χρέωνε τα ακίνητα του Ολυμπιακού χωριού με αντικειμενική αξία διαφορετική απ΄ αυτή του Δήμου, η υπηρεσία μας προέβη σε έγγραφο ερώτημα προς τη Δ.Ο.Υ  Αχαρνών τμήμα Κεφαλαίου απ΄ όπου μας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμ.2654/9-2-10 βεβαίωση κατά την οποία  σύμφωνα με τους πίνακες τιμών εκκίνησης ελαχίστου  κόστους οικοδομής του Υπουργείου Οικονομικών, η αξία των ακινήτων που βρίσκονται στο Ολυμπιακό χωριό είναι για διαμερίσματα Κ1-490 ευρώ ανά  τ.μ.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία προχώρησε σε ομαδική διόρθωση της τιμής χρέωσης στο ΤΑΠ των παροχών του Ολυμπιακού χωριού ορίζοντας μια νέα ζώνη την 99η  με ταυτόχρονη μεταβολή στο ηλεκτρονικό αρχείο, εξαγωγή δισκέτας και έγγραφα με αριθμ. πρωτ. 77305,77306/4-10-2010 προς τη ΔΕΗ Αχαρνών και τη Δ/νση Μηχανογραφικού. Παρόλα αυτά οι κάτοικοι του Ολυμπιακού χωριού δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για την τελευταία τριετία από την διαφορά πού προέκυψε.
Η υπηρεσία προς διευκόλυνση των δημοτών και για το λόγο ότι  αδυνατεί να υποδεχθεί και να εξυπηρετήσει περίπου 2500 κατοίκους μεμονωμένα, όπως και η ΔΕΗ, η οποία ενεργεί κατά κύριο λόγο ως εισπρακτικό μέσο υπέρ Δήμων και σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία ο μέσος όρος επιστροφής χρημάτων στους ανωτέρω καταναλωτές ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ κατά παροχή. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία κρίνει σκόπιμο το μηδενισμό της τιμής χρέωσης ως προς το τέλος ακίνητης περιουσίας έως ότου εξαλειφθεί η οφειλή οπότε και θα επανέλθει κανονικά η χρέωση στην αρχική της κατάσταση.
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η λήψη απόφασης για μαζική λογιστική τακτοποίηση  των παροχών του Ολυμπιακού χωριού της διαφοράς πού προέκυψε από την αλλαγή στην τιμή χρέωσης στο ΤΑΠ»
Τέλος ο Προεδρεύων ζητά την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, και την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων του Δήμου μας ,

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την μαζική λογιστική τακτοποίηση  των παροχών του Ολυμπιακού χωριού της  διαφοράς πού προέκυψε από την αλλαγή στην τιμή χρέωσης στο ΤΑΠ.
2.  Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ   Λαζάρου Βασίλειος        
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ελευθεριάδης Παντελής
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Βρεττός Μιχάλης, Βρεττός Σπύρος, Γκίκας Παναγιώτης, Γκίκας Χρήστος, Γρηγοριάδης Ευστάθιος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Ελευθεριάδης Στυλιανός, Καλάργαλης Ιωάννης, Κατσανδρής Ιωάννης, Κόνταρης Χρύσανθος, Κοπαλάς Σταύρος, Κορνιλάκης Παναγιώτης, , Μίχας Ιωάννης, Μπουζιάνης Νικόλαος, Ντούρος Παναγιώτης, Ξαγοράρης Νικόλαος, Οικονόμου Ευθύμιος, Παντελιά Εύη, Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σαββίδη Κυριακή, Σαββίδης Κωνσταντίνος, Τραβασάρος Αθανάσιος, Φυτάς Αθανάσιος, Χαραλαμπίδης Θεόδωρος, Χριστοπούλου Σοφία, Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος
                                 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
...

1 :

Και για να είμαστε δίκαιοι και να αποδίδουμε "τα Καίσαρος Καίσαρι", την εξέλιξη αυτή, που μας απάλλαξε απ' τον κόπο και τη μέριμνα, την επιδίωξε και την προκάλεσε ο συμπολίτης μας Χάρης Δημούτσος. (Ο ίδιος είχε φροντίσει και για τη μαζική ενημέρωση των διευθύνσεων στους λογ/σμούς ΔΕΗ και Φυσ. Αερίου του Ο.Χ.).

Κάποιος με ρώτησε μάλιστα, "με ποια ιδιότητα; του εκδότη;" και του απάντησα πως δεν είχε καμία σημασία, αλλά αν του χρειάστηκε κάποια ιδιότητα, ίσως αυτή του ΨΑΛΤΗ ήταν η καταλληλότερη! [:)]

Δημοσίευση σχολίου