Οι ετήσιες αποδοχές των...

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

...ευρωπαίων βουλευτών (χωρίς τα επιδόματα και προνόμια που θα πρέπει να ψάξει κάποιος τον προϋπολογισμό μαζί με φοροτεχνικούς.
Γι’ αυτό ας τα ανακοινώσουν επισήμως) και τη συμμετοχή...
τους στις Επιτροπές (ας ανακοινώσουν σε πόσες επιτροπές συμμετέχει ο καθένας τους, πόσες φορές συνεδριάζουν κάθε μήνα και ποιες οι αμοιβές)

...

0 σχόλια στο Οι ετήσιες αποδοχές των...

Δημοσίευση σχολίου