Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011Τι σημαίνει ΠΑΣΟΚ

Πατέρα
Αναπαύσου
Συνεχίζω
Ολοκληρωτική
Καταστροφή
...

0 σχόλια στο

Δημοσίευση σχολίου