Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

                                                                                                                                                                                                          ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την πρόθεση της ενεργοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου παιδείας, «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» . 
(ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ http://www.ethelontismos.gr/) (Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί από την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. )

Προβλέπεται να γίνει απογευματινές ώρες στο αμφιθέατρο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΠ. ΛΟΥΗ 1, Γ' ΕΙΣΟΔΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ, είναι διάρκειας 100 ωρών και με την ολοκλήρωση του θα απονεμηθεί πτυχίο.


Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού
p.prostasia.o.x@gmail.com

Παραδέλλης Βασίλειος
6948663269
                                Καλαμπακάς  Παναγιώτης
                                6977330023
                                                                    Ντούβος Διονύσιος
                                                                    6977939671

Μπορείτε από τα γραφεία μας να παραλάβετε αιτήσεις η ακόμα να κατεβάσετε ηλεκτρονικά την αίτηση, να την συμπληρώσετε,  και να μας την στείλετε.     ΑΙΤΗΣΗ
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 03-09-2011 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, 
«Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» στοχεύει στην εκπαίδευση Εθελοντών για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.             Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς (Νοσοκομεία, ΔΕΚΟ, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης κ.α.).
Βασικές θεματικές ενότητες :
  • Γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Στρατηγικές λύσης προβλήματος/Λήψης απόφασης - Διαχείριση πληροφορίας -                                              Λειτουργία σε ομάδες - Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων - Διαχείριση πανικού)
  • Πυρκαγιές - Πλημμύρες - Ακραία καιρικά φαινόμενα
  • Σεισμοί – Διασώσεις
  • Θαλάσσια ναυτικά ατυχήματα - Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος
  • Πρώτες βοήθειες - Διαχείριση καταυλισμών
  • Εθελοντική δράση Πολιτικής Προστασίας
 Από το 2001, όπότε άρχισε να λειτουργεί το πρόγραμμα, μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί περί τους 4700 εθελοντές σε 141 Δήμους της Επικράτειας και έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 20 ημερίδες και διημερίδες για την επιμόρφωση 2500 στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης         και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.

Στο πρόγραμμα, που μέσω του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. συντονίζει και διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του_Υπ.Ε.Π.Θ.,_συμμετέχουν : 
                                                            
Υπουργείο_Προστασίας_του_Πολίτη                                   
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) - Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Σ.) - Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.)
 Υπουργείο_Εθνικής_Άμυνας
Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Κ.ΟΜ.Α.Κ.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Υπουργείο_Υποδομών_Μεταφορών_και_Δικτύων                            
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)
 Υπουργείο_Παιδείας_Δια_Βίου_Μάθησης_και_Θρησκευμάτων                                                           
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)
 Υπουργείο_Οικονομίας,_Ανταγωνιστικότητας_&_Ναυτιλίας_/_Υπουργείο_Προστασίας_του_Πολίτη
Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.)
 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) – Σαμαρείτες
 PRAKSIS                                                                                                                      
www.praksis.gr                                                                                             http://www.ethelontismos.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=68
Σύμφωνα με τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη του τις σύγχρονες αντιλήψεις στο πεδίο της Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Καταστροφών.   


...

0 σχόλια στο Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους

Δημοσίευση σχολίου