Δύο συνεδριάσεις σε μια στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011


                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19:00 για να πάρουμε απόφαση στο παρακάτω θέμα :A. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 6/9/2011
1. Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2009.

                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 23η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 20:00 για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :
Α. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 6/9/2011
1. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών για την Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. (Περιφερειακή Ένωση Δήμων).
2. Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Αχαρνών , δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων.
3. Έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης (ιδιωτικής οδού) συνολικού εμβαδού 5,47μ2 στην Π.Ε. ΜΕΓ. ΣΧΟΙΝΑ Α΄ που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ. 1) Γεωργιάδου Βαρβάρας του Χρήστου για 2,73μ2 και 2) Παπαλέξη Ελευθερίου για 2,73μ2

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                                                         ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
...

0 σχόλια στο Δύο συνεδριάσεις σε μια στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου

Δημοσίευση σχολίου