Κρητικάτσι γράφει έκθεση

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011


Ο Ευαγγελισμός της  Θεοτόκου

Δεν παίζεται αυτό που θα διαβάσετε!!!


Το παρακάτω κείμενο το έγραψε μαθητής της ΣΤ΄ τάξης κάπου στην Μεσσαρά του Νομού
Ηρακλείου.  Η ορθογραφία των λέξεων μην σας παραξενέψει. Είναι αποτυπωμένη ακριβώς όπως
στο πρωτότυπο χειρόγραφο κείμενο. Το θέμα της έκθεσης όπως θα διαπιστώσεις είναι και επίκαιρο.


 Θέμα:   Ο Εβαγκελισμός τις Θεωτόκου.

Ο λουκάς εβαγκελίστικε ότι θα γενιθή ο  χριστός . Ταότε ο θεός πέζη μια τανγκέλου κε λέει του.    Γλάκα μωρέ στη γη να βρίς το μαριό κε να του  ιπής πως θα γενήσι το χριστό. Κράθιε του και τούτονε το κρινο.
Θα δεχτεί πιο εύκολα.. κε ετσά γλακά ο άνγκελος στη γη επίγε κι ίβρικεν το μαριό και ίπε του.
Μαρία εσι δε το κατές μα είσαι βαρεμένο γιατι θα γενήσις το  χριστό.

Κε το μαριό τότε λεει.
Οφου! όφου! ίντα παθα! Κε ίντα νε τανά απού μου μιλίς. Ας ειναι όμως. θα τονε γενήσο το χριστό... ποιος άντρας όμως θα με παντρευτί ;

και ίπετζι ο άνγκελος.
Μι στενοχοράσε συ μαριό

κε επίε ο άγκελος στον Ιωσηφ κε του λεει.
Ιωσίφ το μαριό ειναι βαρεμένο απο το θεο κε θα γενήσι το χριστό. Συ ομως θα το παντρευτίς κε δε θα σε νειάζι πράμα.

τότε ο ιωσίφ που δεν επίστεψε λέξι απο τα λόγια του ανγκέλου επαντρεύτικε το μαριό.
Κε όντενε γενούσε έδωκε τιν εντολί να σφάξουνε όλα τα μορά του κόσμου. :-)
...

0 σχόλια στο Κρητικάτσι γράφει έκθεση

Δημοσίευση σχολίου