ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011


ΘΕΜΑ <<  «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Θρακομακεδόνων>>

Ο Δήμος Αχαρνών, μετά από συντονισμένες ενέργειες, τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο  και των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου  ανακοινώνει την ένταξη για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ του έργου «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Θρακομακεδόνων».

Το έργο αφόρα την  ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου των Θρακομακεδόνων με την κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματός του καθώς και κάποιων συμπληρωματικών τμημάτων. Το συνολικό μήκος αγωγών είναι  17.659 μ.   ενώ συμπληρωματικά τμήματα δευτερεύοντων αγωγών  είναι 695 μ .Η χρονική διάρκεια υλοποίησης είναι 16 μήνες
Επίσης ο Δήμος βρίσκεται στην τελική διαδικασία έγκρισης του έργου «Κατασκευή Δικτύου ακαθάρτων σε διαφορές περιοχές του Δήμου Αχαρνών>> όπου περιλαμβάνει τα 3 υποέργα:
«Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων περιοχών: 
-Αγ. Άννας-Αγ. Παρασκευής- Χαμομυλου ( μήκους 7.482μ)
-Μπόσκιζα-Αγριλέζα  ( μήκους 7.342μ)
-Πανόραμα- Πυργούθι- Χαραυγή( μήκους 10.558 μ)

Μια νέα εποχή ξεκινά για την ανάπτυξη και την ποιότητα των πολιτών του Δήμου μας
...

0 σχόλια στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση σχολίου