Το Τσίρκο;

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011


Την Τετάρτη 31 Αυγούστου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου ήταν:

1  Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2011.


Αυτή ήταν η εισήγηση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών.
Η συνεδρίαση ξεκίνησε αργότερα από μισή ώρα, αφού ο δήμαρχος έκανε αγωνιώδεις τηλεφωνικές προσπάθειες σε δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του να προσέλθουν στη συνεδρίαση. Από την αντιπολίτευση την παράταξη Φωτιάδη πρόσκαιρα εκπροσώπησε ο  Ματθαίος Θεοδωρίδης. Την παράταξη Στριφτού ο Χρήστος Γκίκας. Μοναδικός εκπρόσωπος της παράταξης Γρηγοριάδη ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης και παρόντες από την παράταξη Κασσαβού ήταν ο ίδιος και ο Στέλιος Ελευθεριάδης.
Όταν συζητήθηκε το θέμα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών ήταν απών. Για την ανάγνωση της εισήγησης ο “κλήρος” έπεσε στον Χρύσανθο Κόνταρη αντιδήμαρχο για θέματα διοίκησης.
Παρακολουθείστε τι έγινε.

φγδφηφγη
Κάποια στιγμή ακουστικέ από τη πλευρά των δημοσιογραφικών εδράνων “Τσίρκο γίνατε βρε παιδιά. Ντροπή. Ντροπή“. Κανείς από το ανύπαρκτο προεδρείο και τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους δεν αντέδρασε.
Τώρα επί της ουσίας της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και ειδικότερα στην παροχή γάλακτος.
Υπάρχουν δύο υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται στο θέμα αυτό.
Η πρώτη αναφέρεται στην “Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής”.
Αναφέρει:
ν. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/2005 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών», αποφασίζουμε :
Α. Στους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. ανάλογα με τη θέση εργασίας τους παρέχονται: ….
Σε άλλο σημείο αναφέρει:
Πριν την επιλογή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του την έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή/και του γιατρού εργασίας.
Τα ανωτέρω μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή του γιατρού εργασίας ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας. Να έχουν επιλεγεί με πρόνοια για τις εργονομικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Να έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρμογές
ώστε να είναι χρηστικά.
Β. Επίσης παρέχεται:
Ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας. Η διανομή πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας.
Η δεύτερη υπουργική απόφαση τροποποιεί την πρώτη:
• Στο τέλος της παρ. Β προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ α΄ βαθμού να χορηγήσουν ένα (1 ) λίτρο φρέσκο γάλα, ή μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ, ύστερα από απόφαση του οικείου Συμβουλίου θα καταβάλλεται η αξία αυτού σε χρήμα, με βάση την ισχύουσα, κάθε φορά, λιανική τιμή πώλησής του, στους δικαιούχους.
Έτσι μπορεί με απόφαση του οικείου συμβουλίου αντί για γάλα που θεωρείται ότι προστατεύει την υγεία των εργαζομένων να λαμβάνουν το αντίτιμο σε χρήμα. Για τα τσιγάρα τους!!
Το δημοτικό συμβούλιο αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό του δήμου μεταξύ άλλων κωδικών και του 6063 που αντιστοιχεί στην παροχή γάλακτος. Δύο παραδείγματα:
Στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε πρόσφατα από το δημοτικό συμβούλιο αναφέρεται ο αριθμός των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά ειδικότητα:
Από το οργανόγραμμα δε φαίνονται υπάλληλοι στις υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής να χρειάζονται μέσα ατομικής προστασίας που να δικαιολογείται η χορήγηση γάλακτος, εκτός αν ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεώσει τους Βιβλιοθηκονόμους να φορούν κράνος, μήπως τους πέσει κανένα βιβλίο στο κεφάλι!!
Τα 30.000 € που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, αν υποθέσουμε ότι οι ημέρες εργασίας είναι τριακόσιες το έτος και το κόστος ενός λίτρου γάλακτος είναι περίπου 1 €, τότε το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο κόστος γάλακτος για 100 υπαλλήλους!!
Αντίστοιχο θέμα προκύπτει και με το τμήμα πρασίνου.
Στο τμήμα αυτό αναφέρονται 19 μόνιμοι και 5 ΙΔΑΧ υπάλληλοι, σύνολο 24. Ποσό γάλακτος 24*300=7.200 λίτρα γάλακτος ή 7.200 . Γιατί θα πρέπει να ενισχυθεί  το ποσό των 5.000€ μς άλλα 20.000 €;
Αντίστοιχα στον κωδικό 10-6063 που αντιστοιχεί για παροχή γάλακτος  για υπαλλήλους στις Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες ο προϋπολογισμός του κωδικού αναμορφώνεται από 0 € σε 8.000 € !!!
Υπάρχει επίσης
  1. 130.000,00 € για ενίσχυση του ΚΑ 00-6132. με τίτλο Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές.
Από 45.000 € που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό προστίθενται (ενισχύεται) με 130.000 €. Σύνολο 175.000 €. Μέχρι σήμερα οι επιτροπές που έχει συστήσει ο δήμαρχος ή ο γενικός γραμματέας είναι χωρίς αμοιβή. Υπάρχει εξήγηση για το σκοπό που δεν είχαν προϋπολογιστεί οι αποζημιώσεις και εμφανίστηκαν τώρα; Εξαντλήθηκε το ποσό των 45.000 €;
Αυτές είναι απορίες που θα έπρεπε να είχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και η εισήγηση ήταν αναρτημένη στο Ίντερνετ. Δεν έκαναν τον κόπο να προετοιμαστούν για το δημοτικό συμβούλιο. Μπορεί η οικονομική υπηρεσία να τρελάθηκε ή να τα έκανε σκόπιμα. Το τελικό έλεγχο δεν πρέπει να κάνει εκείνος που ψηφίζει;
Η μη ψήφιση γιατί δεν ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα ή ο προϋπολογισμός δεν είναι επαρκής δικαιολογία για τη μη ψήφιση.
Αυτοί είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Και να σκεφτεί κανείς ότι κάποιοι επικεφαλής παρατάξεων επαίρονταν ότι ο συνδυασμός τους έχει τους περισσότερους επιστήμονες!!

Κάποιος χαρακτήρισε τη διαδικασία του δημοτικού συμβουλίου ΤΣΙΡΚΟ.

Αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί εκεί υπάρχει σοβαρότητα!!

eleftherovima.wordpress.com

...

0 σχόλια στο Το Τσίρκο;

Δημοσίευση σχολίου