Λίστα Δέκο για εφεδρεία

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ
ΕΙ ΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙ ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Ν ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΩΝ
Ταχ. /νση: Καραγιώργη Σερβίας 8
Πληροφορίες: Ε.Παπαδάκη, Μ.Γεωργίου
Μ.Πρίγκουρη
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλ: 210-3375818, 33757816
Fax: 210-3375814
Email: gdeko@mnec.gr

Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ. ΕΓ ΕΚΟ 1597
ΠΡΟΣ: Γραφεία ιευθυνόντων Συμβούλων ΕΚΟ
Γραφεία Οικονομικών ιευθυντών
(Gς πίνακας διανομής 1 )
Κοιν.: Γραφεία Υπουργών (Gς πίνακας διανομής)
ΘΕΜΑ: Πλεονάζον προσωπικό και εργασιακή εφεδρεία.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Οι δημοσιονομικές εξελίξεις απαιτούν την άμεση ενεργοποίηση και εφαρμογή της
διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986 περί εργασιακής εφεδρείας. Για το
σκοπό αυτό θα πρέπει να προβείτε ταχύτατα σε μια κατ’ αρχήν εκτίμηση πλεονάζοντος
προσωπικού του φορέα σας που θα μπορούσε να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής
εφεδρείας.
H αναζήτηση του πλεονάζοντος προσωπικού θα πρέπει να γίνει κατ’ αρχήν μεταξύ
όσων έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχουν φθάσει σε συντάξιμη ηλικία και
έχουν χαμηλά τυπικά προσόντα (κατηγορίες ΥΕ και Ε). Πέραν αυτών τυχόν πλεονάζον
προσωπικό μπορεί να αναζητηθεί κατά προτεραιότητα μεταξύ εργαζομένων γενικών
διοικητικών καθηκόντων, εργαζομένων σε τμήματα διοικητικής μέριμνας, γραμματειακής
υποστήριξης κοκ. Έως 26/9/2011 θα πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Γραμματεία ΕΚΟ
του Υπουργείου Οικονομικών οι κατά τα ανωτέρω προτάσεις σας, οι οποίες κατά κανόνα
θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζομένων του φορέα
σας..
Σε δεύτερη φάση, εάν ο φορέας σας απασχολεί περισσότερους των 100
εργαζομένων, το σύνολο των υπολοίπων εργαζομένων τίθεται σε διαδικασία αξιολόγησης
με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων που θα προσληφθούν με ευθύνη του φορέα και
θα τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Η πρόσληψη των εξωτερικών συμβούλων θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από τη λήψη της παρούσης και το πόρισμα των
εργασιών τους να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών το πολύ.
Η αξιολόγηση διερευνά την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού με βάση τα διεθνώς
ισχύοντα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του φορέα. Η αξιολόγηση οδηγεί στην
διαπίστωση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού που θα ενταχθεί συμπληρωματικά προς τα
προηγούμενα στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.
Ο Ειδικός Γραμματέας
Γιώργος Κυριακός
Εσωτερική ιανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Η.Πλασκοβίτη
3. /νση ΕΚΟ
4. Ειδική Γραμματεία ΕΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤGΝ 1- Κεφ. Α΄ν. 3429/2005
1. HELEXPO A.E. Εγνατίας 154, 54636, Θεσσαλονίκη
2. Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) Α.Ε. Μητροπόλεως 3, 10557 ΑΘΗΝΑ
3. ΑΕ ΑΚ ΑΝGΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕGΣ
ΑΜΟΙΒΑΙGΝ ΚΕΦΑΛΑΙGΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚGΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜGΝ
Αμερικής 9 10672 Αθήνα
4. «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και
της Γνώσης (πρώην ΚΕΤΕΠ)
Γ. Μπάκου 17 115 Αθήνα
5. Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ – ΜΠΕ) Α.Ε.
Τσόχα 36, 11521 ΑΘΗΝΑ
6. Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ ιοικητήριο Θεσσαλονίκης ΤΚ 54123
7. Α.Ε. ιώρυγας Κορίνθου Ιπποκράτους 88, 11475, Αθήνα
8. ΑΕΜΥ Α.Ε. – Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Ολυμπιακό Χωριό
Γ. αμάσκου 1, Τ.Κ. 136 77, Αχαρναί
9. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 11525 ΑΘΗΝΑ
10. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Λιοσίων 301, ΤΚ. 10445 Αθήνα
11. ημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε.
Τσόχα 5, 115 21 Αθήνα
12. ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγνατίας 154, 546 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
13. Εγνατία Οδός ΑΕ 6ο χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης Τ.Θ. 60030, Τ.Κ.
57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14. Eβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος Νίκης 39, Αθήνα 105 57
15. Εθνική Λυρική Σκηνή ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ Ακαδημίας 59-61,
Αθήνα 10679
16. Εθνικό ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. Λ. Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα
17. Εθνικό Θέατρο Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 104.37 Αθήνα
18. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Αιγιαλείας 19 και Χωραφά 15125 Μαρούσι
19. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου48 116 35
20. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Αθανασίου ιάκου 4, 11742 Αθήνα
21. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 6ο χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης Τ.Θ. 60361
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
22. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Βασ. Γεωργίου Β 17 - 19 Ρηγίλλης, Αθήνα,
10675
23. Εθνικό Σύστημα ιαπίστευσης Α.Ε. Θησέως 7, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76
24. Eθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
(ΕΤΕΑΝ)
Λεωφ. Αμαλίας 26, 10557 Αθήνα
25. Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών
ημητρίου Σούτσου 14, 115 21 Αθήνα
26. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΚΑΒΑΛΑΣ
Περιγιάλι Καβάλας, 652 01 Καβάλα
27. Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. Λεωφ. Ηλιουπόλεως 1, 172 36 Υμηττός
28. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. Βουλής 7, 10564, Αθήνα
29. Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. Ασκληπιού 1, 10679, Αθήνα
30. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 11527,
Αθήνα
31. Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε. Βιομηχανική Ζώνη Σίνδος, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
32. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΗΡGΝ ΠΑΙ GΝ ΑΘΗΝGΝ
Κόνωνος 16, Παγκράτι 116 34
33. Ελληνική Εταιρεία ιαχείρισης ικαιωμάτων
Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού
ημοσίου Α.Ε.
Λυκαβηττού 5, Αθήνα, 10671
34. Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή
35. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Βασ. Σοφίας 127, 115 26 Αθήνα
36. Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης Α.Ε. Γ. Λύρα 55 145 64 Ν. Κηφισιά
37. Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοϊας Α.Ε. Βύρωνος 7, 172 39 άφνη
38. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ & ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ "ΤΟ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ"
Υδρας 25, 152 32 Χαλάνδρι
39. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Α.Ε. ιονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 11742 ΑΘΗΝΑ
40. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Νοταρά 58, 106 83 Αθήνα
41. Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. Χατζηχρήστου 23 & Μακρυγιάννη, 11742,
Αθήνα
42. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος Βιλαρά 2, 104 37 Αθήνα
43. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
(ΟΠΕ Α.Ε.)
Μαρίνου Αντύπα 86, 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
44. Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε.
Ξενίας 16, 11528, Αθήνα
45. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε. Αχαρνών 313, 11145, Αθήνα
46.
ΕΝGΣΗ ΓΟΝΕGΝ ΝΟΗΤΙΚGΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤGΝ ΑΤΟΜGΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝGΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α.Ν.Υ.
ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ «ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ν.Υ.Α.»
Θεμιστοκλή Σοφούλη Τέρμα - Τ.Θ. 143
Τ.Κ: 190 10 - Λαγονήσι Καλυβίων Αττικής
47. Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. Γ.Λύρα 140 & Λεωφ. Τατοΐου 125, 14564
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
48. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Πάτρα
49. ΕΡΓΑ ΟΣΕ (θυγατρική ΟΣΕ) Α.Ε. Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα
50. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓGΓΗΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"
Α΄ Εκπαιδευτική Μονάδα «ΠΑΝΑΓΙΑ
ΕΛΕΟΥΣΑ»(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
51. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλ.
Φλέμιγκ
Αλ.Φλέμιγκ 14-16, 16672, Βάρη
52. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής
Υγιεινής
Αργυροκάστρου και Ιωνίας, 15669
Παπάγου
53. Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών Α.Ε. Σμύρνης 13-15, 165 62 Γλυφάδα
54.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚGΝ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ
Όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου Τ.Θ.
257, Τ.Κ. 55110 Θεσσαλονίκη
55. Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) Αριστοτέλους 8, Καλλιθέα 176 71 Αθήνα
56. Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης Μετάλλων Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
Μ. Μερκούρη 76, Αγ. ημήτριος - 173 42
ΑΘΗΝΑ
57. Ε ΕΚΤ – ΑΕΠΕΥ Α.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΝ ΥΤΙΚGΝ ΚΕΦΑΛΑΙGΝ ΤΑΜΕΙGΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σταδίου 15, Τ.Κ. 10561 Αθήνα
58. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝGΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Μελετίου Πηγά 22, Μετς 116 36
59. Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών &
Πυρίμαχων Α.Ε.
72ο χλμ. Ε.Ο Αθ-Λαμίας ΤΘ 146, 34100,
Χαλκίδα
60. Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Ινών Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 4, 17676, Καλλιθέα
61. Εταιρεία Bιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης Βιομηχανικών Τροφίμων Α.Ε.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 47, άφνη,
Τ.Κ. 172 37
62. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών Φρυνίχου 9, 105 58 Αθήνα
63. Ηλεκτρομηχανική Κύμης (θυγατρική ΕΑΣ) Λεωφ. Ηλιουπόλεως 1 Υμηττός 172 36
64. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε. (Η ΙΚΑ Α.Ε.)
Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40,
11745 ΑΘΗΝΑ
65. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Ακαδημίας 50, Αθήνα 106 79
66. ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 96, 115 27 ΑΘΗΝΑ
67. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙ ΑΓGΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤGΝ ΠΑΙ ΙGΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"
Αλσος Γηροκομείου Πάτρα Τ.Κ. 262 26
68.
Ι ΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝ ΡΗ
Αραβαντινού 8 , Κολωνάκι 106 74
69. Ι ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ Ι "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" Νέα Μάκρη Τ.Κ. 190 05
70. Ι ΡΥΜΑ ΕΙ ΙΚGΝ ΠΑΙ ΙGΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "ΑΣΠΡΕΣ
ΠΕΤΑΛΟΥ ΕΣ"
Ν. Ιωνία Βόλου - Θέση Ζάχαρη - Βόλου Τ.Κ.
380 01
71. Ι ΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚGΝ ΕΡΕΥΝGΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝGΝ
Σορανού του Εφεσίου 4, 115 27 Παπάγου
72.
Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝGΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πλούτωνος & Ηροδότου 1 Μεταμόρφωση
Αττικής Τ.Κ. 144 51
73. Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕGΣ ΚGΦGΝ &
ΒΑΡΗΚΟGΝ ΕΛΛΑ ΑΣ
Μαβίλη 8, ροσιά 145 72
74. Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤGΝ ΠΑΙ ΙGΝ "Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ"
Θεοτόκου 2, 131 22 Ιλιον
75. Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΦΛGΝ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ "Ο
ΗΛΙΟΣ" - ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛGΝ
Βασ. Ολγα 32, Φάληρο 54641
Θεσσαλονίκη
76. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Τ.Θ. 1527, 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
77. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Σπύρου Λούη Ολυμπιακό Χωριό Αχαρναί
136 77
78. Ινστιτούτο Υγείας και Παιδιού (Νοσοκ. Αγία Σοφία) Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» (Κτίριο
Σπ. οξιάδη), 115 27 Αθήνα
79. Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Α.Ε.
18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 153 51
Παλλήνη
80. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Nέα Μενεμένη, 546 28 Θεσσαλονίκη
81. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤGΝ
ΑΤΟΜGΝ "Η ΑΜΑΡΙΣ"
Χρυσανθέμων 27, Ανοιξη 145 65
82. Κέντρο ιάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)
6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης -
Τ.Θ. 60330 - 570 01 Θέρμη
83.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓGΓΗΣ
Κολοτούρου 14 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 551 32
84. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ ΙΚGΝ ΑΤΟΜGΝ "Η ΧΑΡΑ" Λεωφ. Μαραθώνος 90, 153 51 Παλλήνη
85. ΚΕΝΤΡΟ ΕΙ ΙΚGΝ ΠΑΙ ΙGΝ "ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ GΝ" Κρούσσωνος Μαλεβιζίου Τ.Κ. 711 00
86. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας Αγίου Ανδρέου 2, 105 56 Αθήνα,
87. Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε. 1Ο χλμ ησπηλιού – Καστοριάς Τ.Θ 27, 52 1
00 Καστοριά
88. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας Χαριλάου Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου 106
81 Αθήνα
89. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝGΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑΤΟΜGΝ ΜΕ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"
Σ.Νικολακοπούλου 13,Ν.Ψυχικό
15451
90. Κέντρο Προγραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών Αμερικής 11, 10671 Αθήνα
91. Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε. (ΕΛΚΕ Ε) 12o χλμ Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας 144 52
Μεταμόρφωση
92.
ΚΙΒGΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 29 263 31
Πάτρα
93. Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 ΑΘΗΝΑ
94.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ
Βασιλικό Θέατρο, Πλ. Λευκού Πύργου,
Θεσσαλονίκη
95.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών,
Σταυρούπολη 564 30
96. Κτηματική Εταιρεία ημοσίου Α.Ε. Λεωφ. Αλεξάνδρας 158Α, 11471, Αθήνα
97. Κτηματολόγιο Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 288, 15562 ΑΘΗΝΑ
98. ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Εγνατίας 154, 546 21
99. Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε. Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Ιωαννίνων 440
06 Ιωάννινα
100. Μονάδα Οργάνωσης ιαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων Α.Ε.
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 11524 ΑΘΗΝΑ
101.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ
19002 Παιανία Πάροδος ιαδόχου
Κωνσταντίνου 4
102. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ Καλησπέρη 12, Αθήνα 117 42
103. ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝ ΡΗ Λεβίδου 13, Κηφισιά 135 62
104.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦGΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αποθήκη Α' Λιμάνι Θεσσαλονίκης
540 15 Θεσσαλονίκη
105. ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Ακτή Θεμιστοκλέους, 185 356 Πειραιάς
106. Ο ΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝGΝΙΕΣ (ΟΣΥ Α.Ε.) Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης, ΤΚ 182 33
107.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Αγ. ημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου, 54636
Θεσσαλονίκη
108. ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικής Αμύνης 2, 546 21 Θεσσαλονίκη
109. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα
110. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Α.Ε. Μετσόβου 15, 10682, Αθήνα
111. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Παντανάσσης 5, 151 25, Παράδεισος
Αμαρουσίου, Αθήνα
112. Οργανισμός ιαχείρισης ημοσίου Υλικού Α.Ε. Σταδίου 60, 10564, Αθήνα
113. Οργανισμός ιεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος
Α.Ε.
Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ιππόδρομος
114. Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων Μεσογείων 45, 115 10 Αθήνα
115. Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. Κέννεντυ 1 & Πύργου Αγ. Ι. Ρέντη
116. Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ΑΕ Μακράς Γέφυρας 2, 68100,
Αλεξανδρούπολη
117. Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ Κεντρική Προβλήτα 38221, Βόλος
118. Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ Κανελλοπούλου 6, 19200, Ελευσίνα
119. Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ Κεντρικός Επιβ. Σταθμός Νέος Λιμ.
Ηγουμεν. 46100, Ηγουμενίτσα
120. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ Λιμ. Ηρακλείου ΤΘ 1068,71110 Ηράκλειο
121. Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ Αβέρωφ 1 , Καβάλα
122. Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ Ελ. Βενιζέλου 20, Κέρκυρα- Νέος Επιβ.
Σταθμός / Ν. Λιμ. Κέρκυρας
123. Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ Ακτή Α. Παπανδρέου 19500, Λαύριο
124. Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ Κτ. Υπηρεσ. Λιμένα, ΤΘ 3167 , 26110 Πάτρα
125. Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ΑΕ Ακτή Α. Παπανδρέου 19009, Ραφήνα
126. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝGΝ Βασ. Σοφίας 89, 115 21
127. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25ης Μαρτίου και Παραλία Τ.Κ. 546 45
128. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ)
ομοκού 5 , 104 45 Αθήνα
129. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε. Καρόλου1, 10437, Αθήνα
130. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.) Φαβιέρου 30, 10438, Αθήνα
131. ΟΡΘΟ ΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓGΝΙΑ Κάνιγγος 12, Αθήνα 106 77
132. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝGΣΗ ΓΟΝΕGΝ & ΚΗ ΕΜΟΝGΝ
ΑΤΟΜGΝ ΠΑΙ ΙGΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤGΝ
Λ. Πεντέλης 92, 15234
Χαλάνδρι
133. Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική –
Πληροφορική Α.Ε.
Κ.Παλαμά 6-8, 11141 ΑΘΗΝΑ
134. ΣΙΚΙΑΡΙ ΕΙΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤGΝ ΠΑΙ ΙGΝ Πεντέλης 58, Μαρούσι 15 126
135.
ΣΤΑ ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)
Λεωφόρος Εθνάρχου Μακαρίου, 185 47
Νέο Φάληρο
136. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝGΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) Αθηνάς 67, 105 52 Αθήνα
137. ΣΤΕΓΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Φειδίου 18 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 78
ΑΓGΓΗΣ
138. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕGΝ & ΚΗ ΕΜΟΝGΝ ΣΠΑΣΤΙΚGΝ
ΠΑΙ ΙGΝ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ" -ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΘΗΝGΝ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕGΣ 40, 114 71
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
139. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕGΝ ΚΗ ΕΜΟΝGΝ & ΦΙΛGΝ ΤGΝ
ΑΥΤΙΣΤΙΚGΝ "SOS"
Λ. Μαραθώνος 227 Τ.Κ. 190 05
140. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕGΝ-ΚΗ ΕΜΟΝGΝ - & ΦΙΛGΝ
ΤGΝ ΑΤΟΜGΝ,ΠΑΙ ΙGΝ & ΕΝΗΛΙΚGΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
<<ΑΓΑΠ Η >>
Συνοικία Τιμίου Σταυρού Εκκλησιαστικό
Κέντρο Νεότητας 74100 Ρέθυμνο
141. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕGΝ-ΚΗ ΕΜΟΝGΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝGΝ ΑΤΟΜGΝ "Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ" -
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝGΝ
Ναυαρίνου 2, Ν. Πεντέλη 152 36
142. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕGΝ-ΚΗ ΕΜΟΝGΝ ΝΟΗΤΙΚΑ
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤGΝ ΑΤΟΜGΝ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" -
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ANATOΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αγ. Αναργύρων 1
Κάντζα Παλλήνης - 153 51
Αθήνα
143. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙGΝ Β. Μελά 1, Χολαργός Αττικής 15562
144. ΣGΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕGΝ ΚΗ ΕΜΟΝGΝ & ΦΙΛGΝ
ΑΤΟΜGΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "ΕΡΜΗΣ"
Λεωφ. Βουλιαγμένης, πρώην Αμερικάνικη
Βάση, 167 77 Κτήριο 269 Ελληνικό
145. ΣGΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚGΝ ΓΟΝΕGΝ ΠΑΙ ΙGΝ Μ. Ε. Α. "Η
ΑΡΓG"
Κ. Μαυρομιχάλη 23, Αγία Σοφία Πειραιά
154
146. ΤΕΟ Α.Ε. - ΑΝGΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚGΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜGΝ Α.Ε.
Βυτίνης 14-18, 14342 Αθήνα
147. ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝGΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αγ. ημητρίου 159Α
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
148. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ Καρόλου 1, 10437 Αθήνα
149.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πλατεία Αριστοτέλους 10
546 23 Θεσσαλονίκη
150. Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα 10561
151. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΞΑΝΘΗΣ
671 00 Χρύσα ΞΑΝΘΗΣ
KOIN:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤ Ν - Εποπτεύοντα Υπουργεία
1. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης
Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
2. Υπουργείο, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ταχ. /νση: Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10180 Αθήνα
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Τ.Κ. 155 61 Παπάγου
4. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα
5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10 Αθήνα
6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αχαρνών 2, Τ.Κ. 101 76 Αθήνα
7. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων
Αναστάσεως 2, Τ.Κ. 15669, Αθήνα
8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 101 87 Αθήνα
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92 Αθήνα
10. Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι
11. Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ικαιωμάτων
Μεσογείων 96, Τ.Κ. 101 27 Αθήνα
12. Υπουργείο Επικρατείας
Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ. 101 63 Αθήνα
...

0 σχόλια στο Λίστα Δέκο για εφεδρεία

Δημοσίευση σχολίου