Ο Δήμος Αχαρνών ζητά τη συμμετοχή των πολιτών στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος 2012 - 2014

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

ssssssss.gif
Από την ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών
Ο Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που επέφερε η εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ εκπονεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη περίοδο 2012-2014. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα αποτελέσει το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και οργανωτικής λειτουργίας του Δήμου. Στη βάση μιας νέας στρατηγικής, με στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα, το Επιχειρησιακό δεν θα επικεντρώνεται μόνο σε έργα και δράσεις που προγραμματίζουμε, αλλά θα δίνει ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους Δημότες.
Ευελπιστούμε μέσα από μια νέα λογική στρατηγικού σχεδιασμού στον οποίο θα εντάσσεται κάθε δράση, να αλλάξουμε στο τέλος της Δημοτικής Περιόδου τη σχέση δήμου - πολίτη εδραιώνοντας συνθήκες αποτελεσματικότητας, αξιοπιστίας και ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, δημιουργώντας παράλληλα σχέσεις ισοτιμίας και συνθήκες διευρυμένης συμμετοχής και διαρκούς ελέγχου των πεπραγμένων μας.
Είναι πεποίθηση μας, η μεγάλη αναγκαιότητα, για ενεργό συμμετοχή όσο περισσότερων κατοίκων αυτής της πόλης με επισημάνσεις, ιδέες και προτάσεις για τα μεγάλα και μικρά ζητήματα που απασχολούν την πόλη μας.
Γι’ αυτό σας καλώ να καταθέσετε τις απόψεις σας μέσα από το έντυπο ερωτηματολόγιο που θέτουμε στη διάθεσή σας.
Το ερωτηματολόγιο με τις απαντήσεις σας μπορείτε:
1) Να το στείλετε συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στο press1@acharnes.gr
2) Να το ταχυδρομήσετε στη Διεύθυνση:
Δήμος Αχαρνών
Λ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 87 κ. ΜΠΟΣΔΑ
Τ.Κ. 13673
Υπόψη: Γραφείο Δημάρχου με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»
ή
3) Να το παραδώσετε ιδιοχείρως στο Γραφείο Δημάρχου έως και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011.
Η συμμετοχή σας θα ενισχύσει την θέληση μας για σχεδιασμό του δικού μας κοινού μέλλοντος μαζί με εσάς τους ανθρώπους που ζουν αυτή την πόλη, ως κάτοικοι.
...

0 σχόλια στο Ο Δήμος Αχαρνών ζητά τη συμμετοχή των πολιτών στην εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος 2012 - 2014

Δημοσίευση σχολίου