Και στην Αθήνα έχει επεκταθεί τους τελευταίους μήνες η κυκλοφορία των πολυτελών -κυρίως- αυτοκινήτων με βουλγαρικές πινακίδες κάτι το οποίο εδώ και αρκετό καιρό συνέβαινε κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα.

Πρόκειται, στην ουσία, για αυτοκίνητα εταιρειών με έδρα τη γειτονική χώρα οι οποίες ανήκουν σε Ελληνες και έχουν δημιουργηθεί σχεδόν αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους.
Σε αυτό βοηθά το γεγονός ότι για τη δημιουργία μιας εταιρείας στη Βουλγαρία απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ, χρειάζονται περίπου 15 ημέρες και το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 1.500 ευρώ.
Για τη σύσταση εταιρείας το νομικό κείμενο και η εγγραφή της χρεώνεται από 500 έως 850 ευρώ και το Πιστοποιητικό για ενδοκοινοτικές συναλλαγές υπολογίζεται σε 300 έως 450 ευρώ. Η ετ ήσια νομική ανανέωση της εταιρείας κοστίζει από 150 έως 200 ευρώ ενώ παρέχεται και λογιστική στήριξη με μόλις 50 ευρώ. Το ετήσιο κόστος παροχής έδρας στοιχίζει από 50 έως 100 ευρώ.Αν η εταιρεία είναι θυγατρική ξένης εταιρείας το νομικό κείμενο καθώς και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κοστίζουν από 1.000 έως 1.500 ευρώ.
Η έκδοση μόνιμης κατοικίας και η κάρτα Παραμονής εκδίδεται κατόπιν συμφωνίας.
Αρκετοί μάλιστα, πέραν των αυτοκινήτων μεταβιβάζουν και τα ακίνητά τους στην εταιρεία τους έχοντας σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός

Σήμερα, περισσότεροι από 5.000 Ελληνες έχουν εκμεταλλευτεί το παράθυρο της κοινοτικής χώρας και επωφελούνται από τις μικρότερες δαπάνες που συνεπάγεται ένα αυτοκίνητο με πινακίδες Βουλγαρίας. Ο δε αριθμός των αιτήσεων αυξάνεται καθημερινά.
Στη Βουλγαρία η απόκτηση αυτοκινήτου είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό η κυκλοφορία του μέσα στα όρια της ΕΕ. Ειδικά για τους Ελληνες υπηκόους υπάρχουν έλεγχοι στην Ελλάδα γι' αυτό οι... ειδικοί συνιστούν στους επιχειρηματίες ή τους απλούς ενδιαφερόμενους και την απόκτηση κάρτας μόνιμης παραμονής στην χώρα (εκδίδεται σε 3 εργάσιμες και απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος) για τα άτομα που έχουν δραστηριότητα στην Βουλγαρία ή εναλλακτικά να έχουν έγγραφα που αποδεικνύουν πραγματική παραμονή.
Στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. δεν υφίσταται κανένας περιορισμός. Το αυτοκίνητο υπόκειται σε πενταετή απόσβεση στον ισολογισμό, ενώ για αυτοκίνητα SUV με 5+1 θέσεις επιστρέφεται στην εταιρεία ολόκληρο το ΦΠΑ (20%) από την τιμή αγοράς.
Ο ΦΠΑ θεωρείται έξοδο για την εταιρεία και δεν επιστρέφεται για πενταθέσια αυτοκίνητα.
Το αυτοκίνητο απαιτεί ετήσιο έλεγχο, ασφάλιση, ετήσιο φόρο κυκλοφορίας. Ολα αυτά τα αναλαμβάνουν οι εταιρείες που ειδικεύονται στην ίδρυση εταιρειών στη γειτονική χώρα.
Αν επιθυμεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να αποκτήσει αυτοκίνητο από την Βουλγαρία, μπορεί να κάνει εισαγωγή και καταχώρηση νέου αυτοκινήτου, καταβάλλοντας ΦΠΑ και τα έξοδα εγγραφής. Για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έχουν εξάμηνη χρήση σε άλλη χώρα δεν καταβάλλεται ΦΠΑ. Δασμός δεν υπάρχει στην Βουλγαρία από την 1η Ιανουαρίου του 2010. Τα έξοδα κίνησης εκπίπτουν από τα έξοδα στον ισολογισμό της εταιρείας. Μόνο θα πρέπει να είναι γνωστό ότι υπάρχει παρακράτηση φόρου 10% επί των εξόδων η οποία στο τέλος του έτους συμψηφίζεται. Συγκεκριμένα για τιμολόγιο κίνησης 100 λέβα, θα πρέπει να καταβάλλεται προπληρωμένος φόρος ίσος με 10 λέβα. Αυτό το ποσό συμψηφίζεται στο τέλος της οικονομικής χρήσης του έτους. Δυνατότητα χρηματοδότησης ή leasing υφίσταται ακόμα και για νέα εταιρεία χωρίς αποδεδειγμένα εισοδήματα, αρκεί να καταβληθεί το 35% της αξίας του αυτοκινήτου.

Εταιρείες αναλαμβάνουν τα πάντα
Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την ίδρυση εταιρειών μπορούν να πραγματοποιήσουν και αυτή την διαδικασία, έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Σε τέτοια περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση της εταιρείας χρονομίσθωσης προς τον οδηγό του αυτοκινήτου.
Η απόκτηση ακινήτου είναι ελεύθερη σε εταιρείες και υπόκειται σε περιορισμούς στα φυσικά πρόσωπα. Μονοπρόσωπες ΕΠΕ μπορούν να έχουν ακίνητα σε πλήρη ιδιοκτησία.
Πάντως οι περισσότεροι Ελληνες προτιμούν να εξάγουν τα Ι.Χ. τους στη Βουλγαρία και κατόπιν να αποκτηθούν από την εταιρεία τους γλιτώνοντας έτσι τα τέλη ταξινόμησης, τα τεκμήρια διαβίωσης ενώ παράλληλα καταβάλλουν και χαμηλότερα ασφάλιστρα.
Ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι μετά την ίδρυση της εταιρείας αποκτούν κάποιο πολυτελές μεταχειρισμένο Ι.Χ. Αρκετά φθηνότερα απ' ότι στη χώρα μας έναντι λίγων χιλιάδων ευρώ και μετά κυκλοφορούν νομότυπα και στην Ελλάδα...
Το τελικό κόστος (τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια) για ένα αυτοκίνητο με πινακίδες Βουλγαρίας φτάνει στο 1/3 από αυτά που θα πλήρωνε κάποιος στην Ελλάδα με το σημερινό καθεστώς. Αν συνυπολογιστούν τα τεκμήρια και οι έκτακτες εισφορές τότε το κέρδος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

 http://rc-cafe.blogspot.com


ΕΞΥΠΝΑ