ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011


ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ο Δήμος Αχαρνών από τον Ιούλιο έχει υποβάλλει για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης όμβριων στις περιοχές Άγιας Άννας –Γεροβουνού». Από τότε έως σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής ανεξήγητα καθυστερούσε την έγκριση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Στις 7 Οκτώβριου απέστειλε την απάντηση στην Περιφέρεια από την οποία προκύπτει ότι το έργο δεν απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, με συνέπεια να μπορεί άμεσα να προχωρήσει η αξιολόγηση και η ένταξη σε χρηματοδότηση. Σημειώνεται, ότι η απάντηση του ΥΠΕΚΑ, κοινοποιήθηκε στο Δήμος μόλις σήμερα 21/10 μετά από πιέσεις.
Συμπερασματικά, προκύπτει ότι για τους κατοίκους της Αγίας Άννας και ειδικά για τους κατοίκους της Οδού Σάμου, η προοπτική να λυθεί το βασικότερο πρόβλημα, της απορροής και διευθέτησης των ομβρίων είναι δεδομένη και ορατή.


http://www.acharnorama.gr
...

0 σχόλια στο ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Δημοσίευση σχολίου