Ανοικτή συζήτηση γιά τίς επιπτώσεις τού Ν. περί ναρκωτικών

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Πρός όλους τούς πολιτιστικούς, κοινωνικούς, επαιδευτικούς καί αθλητικούς φορείς τού Δήμου Αχαρνών-Θρακομακεδόνων-Ολυμπιακού Χωριού
Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Ε.Σ.Υ.Ν Θρακομακεδόνων σάς προσκαλεί στίς 24 Οκτωβρίου στίς 07:00 μ.μ. στό Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων γιά νά συζητήσουμε τό οξύ θέμα τών ναρκωτικών, νά ακούσουμε απόψεις, προτάσεις ή ακόμα καί αντιρρίσεις.
Η παρουσία σας θά θεωρηθεί τιμή μας.
Ο Πρόεδρος                                         Η Γραμματέας
Απόστολος Θεοχαρίδης                    Μαρία Κορετζέλη
                        210.2432172
...

0 σχόλια στο Ανοικτή συζήτηση γιά τίς επιπτώσεις τού Ν. περί ναρκωτικών

Δημοσίευση σχολίου