Πρωτοβουλία για συγκοινωνιακή σύνδεση Θρακομακεδόνων-Βαρυμπόπης-Ολυμπιακού Χωριού, με το Σιδηροδρομικό Σταθμό Δεκέλειας

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011


Ο σιδηροδρομικός σταθμός Δεκέλειας
Tη λειτουργία λεωφορειακής γραμμής που θα συνδέει τη Βαρυμπόπη, τους Θρακομακεδόνες και το Ολυμπιακό Χωριό με το σιδηροδρομικό Σταθμό της Δεκέλειας (Τατόι), ζητούν, με υπόμνημα που υπέβαλαν στο Δήμο Αχαρνών, 29 φορείς των περιοχών αυτών. Προτείνουν ακόμη δύο μη κοστοβόρα έργα που θα συνδέσουν το Ολυμπιακό Χωριό με τη Δεκέλεια, μέσω του αεροδρομίου Τατοίου.

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης των φορέων, το οποίο γνωστοποιήθηκε μέσω της εφημερίδας "Δεκέλεια" και του εκδότη της, Χαράλαμπου Δημούτσου, έχει ως εξής:

῾Η λύση στό κυκλοφοριακό πρόβλημα τοῦ λεκανοπεδίου, σύμφωνα μέ τούς συγκοινωνιολόγους, εἶναι οἱ μικρές λεωφορειακές γραμμές πού συνδέουν τίς οἰκιστικές περιοχές μέ σταθμούς Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς Σταθερῆς Τροχιᾶς. Στήν περιοχή τῆς Δεκέλειας - ῎Ανω ᾿Αχαρνῶν, δηλαδή Θρακομακεδόνες, Βαρυμπόπη, ᾿Ολυμπιακό Χωριό καί στούς κοντινούς οἰκισμούς, ὑπάρχει ὁ σταθμός τοῦ Ο.Σ.Ε. «Δεκέλεια», ἀπό τόν ὁποῖο σέ 14 λεπτά ὁ ἐπιβάτης φθάνει στήν Αθήνα (Σταθμό Λαρίσης) καί ἀπό ἐκεῖ μέ ἀνταπόκριση τοῦ Μετρό, ὅπου ἐπιθυμεῖ. ῾Ο ΟΑΣΑ διαθέτει πρός τούς Δήμους λεωφορειακές γραμμές πρός 70.000 € ἐτησίως. Μιά τέτοια γραμμή μπορεῖ νά συνδέσει ἄμεσα μεταξύ τους τίς περιοχές αὐτές καί νά συμβάλλει δραστικά και οὐσιαστικά στήν ἑνοποίησή τους, στήν ἀχανῆ ἔκταση τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν. Αὐτό τό οὐσιαστικό ἔργο δέν ἔχει ἰδιαίτερα ὑψηλό κόστος καί πιθανότατα μπορεῖ νά ἐνταχθεῖ σέ κάποιο ἀπό τά προγράμματα πού χρηματοδοτεῖ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
Γιά τήν γραμμή αὐτή θά πρέπει:
α) Νά γίνει συγχρονισμός μέ τά δρομολόγια τοῦ τραίνου.
β) Νά ζητηθεῖ ἀπό το Ὑπουργείο Ἄμυνας νά παραχωρηθεῖ ἀπό τό στρατόπεδο «Δεκέλειας», μία λωρίδα ἕξι-ἑπτά μέτρων στή νότια πλευρά του, ἀπό τόν Σ.Σ. μέχρι τό Ὀλυμπιακό Χωριό. Μέχρι νά ἐπιτευχθεῖ αὐτό μπορεῖ να χρησιμοποιηθεῖ ἡ ὁδός ᾿Αδριανοῦ.
Καί τό κυριώτερον γ) Νά κατασκευασθεῖ μία γέφυρα πού νά ἐνώνει τό ᾿Ολυμπιακό Χωριό στό σημεῖο τοῦ 6ου Πυροσβεστικοῦ Σταθμοῦ, μέ τήν ὁδό Γιασεμιῶν στήν Φλόγα Βαρυμπόπης. Εἶναι ἀπαράδεκτο, ἐνῶ ἐφάπτονται δύο περιοχές τοῦ ἰδίου Δήμου, οἱ κάτοικοι νά διανύουν 6 χιλιόμετρα ἀντί γιά 100 μέτρα. Αὐτό δέ τό ἔργο θά εἶναι σύν τοῖς ἄλλοις καί ἀνταποδοτικό, λόγω τῆς οἰκονομίας τῶν καυσίμων. Βεβαίως ἡ λειτουργία τῆς λεωφορειακῆς γραμμῆς μπορεί νά λειτουργήσει ἀμέσως, γιατί ἡ κατασκευή τῆς γέφυρας μπορεῖ νά πάρει λίγο χρόνο. Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό καί ἄς ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι οἱ δύο αὐτές ὁδικές συντομεύσεις, θά ἀποδειχθοῦν σωτήριες σέ ἐνδεχόμενο πυρκαϊᾶς στή Βαρυμπόπη, στά πρώην βασιλικά κτήματα καί στούς νοτιοανατολικούς πρόποδες τῆς Πάρνηθας.
(᾿Ακολουθοῦν οἱ ὑπογραφές 29 φορέων τῆς περιοχῆς).
ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΑΝΤΕΣ
· Διοικητής 6ου Πυροσβεστικοῦ Σταθμοῦ
· Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων
· Σύλλογος Οἰκιστῶν Βαρυμπόπης
· ΜΚΟ ᾿Ολυμπιακό Χωριό Σύγχρονη Πρότυπη Πόλη
· Λαογραφική ἐταιρεία Θρακομακεδόνων «᾿Αριστοτέλης»
· Κέντρο Νέων ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ
· Σύλλογος Οἰκιστῶν Φλόγας
· ᾿Εξωραϊστικός και πολιτιστικός σύλλογος Θρακομακεδόνων ὁ «Πάρνης»
· ᾿Αθλητικός Σύλλογος ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ «Φοῖβος»
· Συνεταιρισμός Νέας Βαρυμπόπης
· Σύλλογος Οἰκιστῶν Πανοράματος
· Σύλλογος Οἰκιστῶν Ξενοδοχοϋπαλλήλων
· ᾿Εφημερίδα Θρακομακεδόνων «᾿Εν τῆ πόλει»
· ᾿Αθλητικός ποδοσφαιρικός σύλλογος «᾿Αναγέννηση Θρακομακεδόνων»
· ᾿Αθλητικός ῞Ομιλος Θρακομακεδόνων
· ᾿Αθλητικός ῞Ομιλος γυμναστικῆς «᾿Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων»
· Σῶμα ἑλληνικού ὁδηγισμοῦ. Τοπικό τμῆμα Θρακομακεδόνων.
· Σύστημα Προσκόπων Θρακομακεδόνων
· Σύλλογος γιά τήν προστασία τῆς φύσης καί τῶν ἀδέσποτων ζώων «Μέριμνα»
· Σύλλογος γυναικῶν Θρακομακεδόνων
· Ε.Σ.Υ.Ν. Παράρτημα Θρακομακεδόνων(᾿Εθνικό Συμβούλιο κατά τῶν Ναρκωτικῶν)
· Πανελλαδική ᾿Οργάνωση Γυναικῶν «Παναθηναϊκή»Παράρτημα Θρακομακεδόνων
· Ροταριανός ῞Ομιλος Πάρνηθας
· Σύλλογος Γονέων Λυκείου Θρακομακεδόνων
· Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Θρακομακεδόνων
· Σύλλογος Γονέων Α΄ Δημοτικοῦ Θρακομακεδόνων
· Σύλλογος Γονέων Β΄ Δημοτικοῦ Θρακομακεδόνων
· Σύλλογος Γονέων Νηπιαγωγείων Θρακομακεδόνων
· Σύλλογος Γονέων Β΄ Δημοτικοῦ ᾿Ολυμπιακοῦ Χωριοῦ
...

0 σχόλια στο Πρωτοβουλία για συγκοινωνιακή σύνδεση Θρακομακεδόνων-Βαρυμπόπης-Ολυμπιακού Χωριού, με το Σιδηροδρομικό Σταθμό Δεκέλειας

Δημοσίευση σχολίου