Θα εκτεθούμε!!

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011


Εδώ και 16 χρόνια στους χώρους της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης γίνεται τετραήμερη έκθεση με τίτλο “Polis”.      Φέτος είναι η 8η έκθεση για το διάστημα 3-6 Νοεμβρίου. Στον ιστότοπο της έκθεσης, http://www.helexpo.gr, βλέπουμε:
Τα περίπτερα των εκθέσεων είναι σε τέσσερις χώρους. Αυτός είναι ο κατάλογος των κατηγοριών εκθετών.


Οι ΟΤΑ θα είναι στο περίπτερο 8, (κλικ εδώ)
Σε αυτή την έκθεση είχε λάβει μέρος και ο δήμος Αχαρνών επί δημαρχίας Φωτιάδη.
Ας έρθουμε και στο παρόν.
Αυτό είναι ένα μέρος της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2011, που αναφερότανε στη συμμετοχή του δήμου στην έκθεση.
Όπως παρατηρήσατε επιχορηγείται η ΚΕΠΕΔΑ με 15.000 € προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί με απευθείας ανάθεση για το κόστος συμμετοχής του δήμου στην έκθεση Polis που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα μεταξύ 3-6 Νοεμβρίου 20011.
Την εισήγηση στο θέμα, που χαρακτηρίστηκε έκτακτο, χωρίς να υπάρχει γραπτή εισήγηση στο διαδίκτυο για ενημέρωση δημοτικών συμβούλων και δημοτών, έκανε ο γενικός γραμματέας του δήμου Νίκο Κρημνιανιώτης.
Το δημοτικό συμβούλιο με την 161/24-5-2011 απόφασή του της προχώρησε στη λύση της ΚΕΠΕΔΑ.
Με την 254/25-7-2011 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο όρισε εκκαθαριστές της επιχείρησης.
Οι εκκαθαριστές θα αμείβονται από 800 € το μήνα, προφανώς από την ημερομηνία διορισμού τους!!
Δυόμισι μήνες μετά από αυτή την απόφαση το δημοτικό συμβούλιο χρηματοδοτεί την ΚΕΠΕΔΑ να στήσει περίπτερο στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη για να προβληθεί ο δήμος.  Όπως είπε ο δήμαρχος πρέπει να προβληθεί ο δήμος για τα επιτεύγματά του και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο δήμο!!
Η μόνη τεχνογνωσία του δήμου για προβολή του είναι ο ποδηλατόδρομος!!
Και η παρέμβαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος!!
   
Την εποχή που πήρε το δημοτικό συμβούλιο την απόφαση επιχορήγησης υπήρχαν χρέη από μισθούς στους υπαλλήλους της ΚΕΠΕΔΑ.
Στη Θεσσαλονίκη για το περίπτερο του δήμου θα πάνε ειδικοί συνεργάτες του δήμου, όπως είπε ο δήμαρχος. Ποιοι είναι οι ειδικοί συνεργάτες του δήμου.
Χρήστος Αναγνωστόπουλος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κούργια Παρασκευή  με ειδικότερα καθήκοντα σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Κατάρα Ελένη, σχεδιάστρια, με ειδικότερα καθήκοντα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Μόλαρης Αθανάσιος. Δεν υπάρχει απόφαση εξειδίκευσης καθηκόντων.
Ο κ. Μόλαρης διορίστηκε και διευθύνων σύμβουλος στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. .  Επιχείρηση του δήμου Αχαρνών που έχει 10  υπαλλήλους και εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο και διευθύνοντα σύμβουλο!! Στο διοικητικό συμβούλιο διορίστηκε και η κα. Κατάρα!!
Ποιοι από τους ανωτέρω θα πάνε στη Θεσσαλονίκη δεν αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο.
Στην υπό εκκαθάριση ΚΕΠΕΔΑ υπάρχει και ειδικός σύμβουλος, ο κ. Ταμπακίδης. Λαμβάνει μισθό μέχρι να εγκριθεί η λύση της ΚΕΠΕΔΑ; Σε ποιον παρέχει ειδικές συμβουλές;
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος, στον προθάλαμο της αίθουσας που πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, με τους Νίκο Ταμπακίδη, Νίκο Κρημνιανιώτη και Μιχάλη Βρεττό.
Κάτι μου λέει ότι στη Θεσσαλονίκη θα είναι και ο κ. Ταμπακίδης, και λόγω ΚΕΠΕΔΑ και λόγω ειδικών γνώσεων.
Για τη διαχείριση των απορριμμάτων θα πάει η ειδική συνεργάτης; Θα μεταφέρει την τεχνογνωσία του δήμου Αχαρνών;
Πάντως όσοι πάνε τα ξενοδοχεία για τη διαμονή αναμένουν, (κλικ εδώ)

Φαίνεται ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και το Ελεγκτικό Συνέδριο θα έχουν τον τελευταίο λόγο!

http://eleftherovima.wordpress.com

...

0 σχόλια στο Θα εκτεθούμε!!

Δημοσίευση σχολίου