Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011


Τι είναι αυτό που είδαν τα μάτια μου!!

Ο Νοέμβριος άρχισε έτσι. Χθες συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αχαρνών. Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 9:00. Παρούσες στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου δύο καθαρίστριες. Λίγα λεπτά αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους οι Παναγιώτης Πολυμενέας, Παναγιώτης Φωτιάδης, Θέμης Οικονόμου και η γραμματέας της επιτροπής. Στις 3:30 εμφανίστηκε ο κ. Κορνηλάκης και λίγο αργότερα έφτασε ο δήμαρχος. Εν τω μεταξύ είχε αποχωρήσει ο κ. Φωτιάδης διαμαρτυρόμενος για την καθυστέρηση!

Ο δήμαρχος, πρόεδρος της επιτροπής, φαίνεται αδιάβαστος για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καλείται να εισηγηθεί. Κατά πάγια τακτική ο δήμαρχος φέρνει κάποια έκτακτα θέματα, που όπως φαίνεται στη συζήτηση  δικαιολογεί το θέμα τους να συζητηθούν ως έκτακτα.
Για την τακτική αυτή ο κ. Οικονόμου διαμαρτυρήθηκε έντονα. Παρακολουθείστε το σχετικό απόσπασμα.
δφγσφγ
φφγηξγηξ
Η λεκτική αντιπαράθεση του κ. Οικονόμου με τον αντιδήμαρχο κ. Φυτά ήταν τόσο έντονη που ανέβηκαν οι οδηγοί του δημάρχου, και πρόσωπο που κάνει “ειδικά χρέη” στον προθάλαμο του γραφείου του δημάρχου, από τον πρώτο όροφο στο δεύτερο να δουν τι συμβαίνει. Εδώ χρειάζεται ένα ΜΠΡΑΒΟ να πούμε στον κύριο δήμαρχο για το σύστημα αυτό.
Ένα από τα έκτακτα θέματα που έφερε για ψήφιση ο κ. δήμαρχος ήταν το θέμα του κόστους των εγγράφων που αποτελούν απάντηση σε αιτήματα – ερωτήματα των δημοτών του δήμου Αχαρνών.
ξκγκξγηκ

Για αυτό το έκτακτο θέμα έγινε επίκληση του άρθρου 5.4 του νόμου 2960/1999.
4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Είναι γεγονός ότι κάθε αντίγραφο που ζητείται από κάθε πολίτη έχει κόστος και για εργασία υπαλλήλου και για την παραγωγή του αντιγράφου. Το κόστος για την εργασία του υπαλλήλου το πληρώνει ο δημότης με τους φόρους με διάφορη μορφή στο κράτος και στο δήμο. Δε μπορεί να ζητείται ανταποδοτικό τέλος χωρίς να προσδιοριστεί η κοστολόγησή του.
Σε λίγο ο δήμος θα επαναφέρει και το χαρτόσημο που έμπαινε παλιά στις αιτήσεις, που καταργήθηκε δια νόμου!!
Το πρόβλημα του κόστους του αντιγράφου όπως τέθηκε στην εισήγηση. “Επιβολή δυνητικού ανταποδοτικού τέλους αναπαραγωγής εγγράφων.” Η πρόταση που διατυπώθηκε στην εισήγηση ήταν 0.10 € για σελίδα Α4 και 0.15 για σελίδα Α3.
Πράγματι αν ο αριθμός αιτουμένων αντιγράφων, όπως φωτοτυπίες για πρακτικά δημοτικών συμβουλίων για παράδειγμα μπορεί να παραδοθεί στον αιτούντα το βιβλίο πρακτικών να βγάλει φωτοαντίγραφα στο ισόγειο του δημαρχείου. Παρόμοια διαδικασία υπάρχει και στο πρωτοδικείο Αθηνών για λήψη αντιγράφων. Ειδικά για προκηρύξεις υπάρχει τιμολόγηση των τευχών προκήρυξης.
Ο δήμαρχος στην παρέμβασή του φαίνεται ότι δεν κατάλαβε τι εισηγείται, γιατί ζήτησε να κοστολογούνται και τα έγγραφα που αποτελούν απάντηση σε θέματα που θέτουν οι δημότες!! Αν για παράδειγμα ζητήσει κάποιος μια πληροφορία γιατί δεν έχουν σκεπαστεί οι λακκούβες σε ένα δρόμο, θα κοστολογήσουν την έγγραφη απάντηση του δήμου; Θα αποστείλουν την απάντηση ταχυδρομικώς ή θα καλέσουν το δημότη να καταβάλει στο ταμείο του δήμου το μισό ευρώ;
Αυτά ως προς το λογικό για τη διαδικασία. Ως προς το κόστος. Φωτοαντίγραφα για  φύλα εφημερίδος της κυβερνήσεως τιμολογούνται 0.15 €
Δεν είναι μόνο το παράλογο του θέματος. Μεγαλύτερο θέμα είναι πως ο δήμαρχος αντιμετωπίζει τις διαδικασίες και κυρίως πως συμπεριφέρεται στους συμβούλους του μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Παρακολουθείστε την ψηφοφορία!!
δφγδγσδγφ
ξηκγκγηκ
Αυτούς δεν του σεβάστηκε ο δήμαρχος κατά την ψηφοφορία. Τους άφησε άναυδους!!
Αλλά το κακό δε σταμάτησε εδώ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης φαίνονται στην πρόσκληση.
Τα δύο πρώτα θέματα αποσύρθηκαν. Ο δήμαρχος έφυγε από τη συνεδρίαση, χωρίς να πει τίποτα. Ούτε στο καφενείο δε φεύγουμε με αυτό τον τρόπο! Η γραμματέας της επιτροπής αμήχανα προσπαθεί να δει τι γίνεται! Οι σύμβουλοι – μέλη της επιτροπής δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.
Ο κ. Οικονόμου λέει ότι δεν ψηφίζει τα θέματα 3-46, αφού τα δύο πρώτα αναβλήθηκαν!! Οι υπάλληλοι του δήμου που χειρίζονται τα μηχανήματα ηχογράφησης των συνεδριάσεων συμβουλεύουν τη γραμματέα να πει στο μικρόφωνο ότι τα θέματα ψηφίζονται ομόφωνα!
Τέλος η γραμματέας της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης!!
Σωτήρης Ντούρος. Ο αποφασιστικός δήμαρχος.

Τι είναι αυτό που είδαν τα μάτια μου!! Τι θα δούμε ακόμα!!

Δυστυχώς μένουν 32 μήνες ακόμα


http://eleftherovima.wordpress.com
...

0 σχόλια στο

Δημοσίευση σχολίου