Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Καλεί

τους ιδιοκτήτες οικοπέδων της Πολεοδομικής Ενότητας ΒΙΠΑ (Λεωφόρος Τατοΐου – Λεωφόρος Καραμανλή), να λάβουν γνώση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων που βρίσκονται αναρτημένα στον Δήμο Αχαρνών.

Η Ανάρτηση θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση του παρόντος.
Στο διάστημα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους και δηλώσεις ιδιοκτησίας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Νόμο.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
...

0 σχόλια στο

Δημοσίευση σχολίου