Έγινε και αυτό!!

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011


 Τι λέει ο νόμος.

Στο νόμο 3213/2003 με τίτλο «Δήλωση κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτoυργών, μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.» γίνεται αναφορά για τις διαδικασίες που είναι σχετικές με τη δήλωση του «πόθεν έσχες».|

Άρθρο 1
Υπόχρεοι σε δήλωση
1. Δήλωση της περιουσιακής κατάστασης, των συζύγων και των ανηλίκων τέκνων τους υποβάλλουν:
ηΟι δήμαρχοιοι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών, καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μικτών δημοτικών επιχειρήσεων  των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.
2Η δήλωση της παρ. 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματος τους. Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της. το αργότερο την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.
Τι έγινε;  Οι υπόχρεοι, έστω και καθυστερημένα υπόβαλαν τις δηλώσεις τους.
Τι δεν έγινε;
Τι λέει το άρθρο 61 του νόμου 3852/2010 (“Καλλικράτης”);
Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών
 4. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τηδημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
 Στην αρ. 74893/30-12-2010 του Υφυπουργού Εσωτερικών (εγκύκλιος 62, ΑΔΑ:4ΙΙΚΚ-ΜΡ) γίνεται υπόμνηση για την υποχρέωση που έχουν για ανάρτηση στον ιστότοπο του δήμου οι αιρετοί.
 Υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Πρόκειται για ένα θεσμό που ενισχύει τη διαφάνεια και αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο ελέγχου των αιρετών εκείνων, που κατά τεκμήριο αποφασίζουν για τα σπουδαιότερα θέματα της περιοχής τους, δεδομένου ότι κάθε δημότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην προσωπική οικονομική διαδρομή των αρχόντων του τόπου του..
Τι έγινε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011;
Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε στη Βουλή την παρακάτω ερώτηση.
ξηκλξηλ
Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κοινοποίησε στους δήμους το παρακάτω έγγραφο:
Τι έγινε σε άλλους δήμους; Έγινε εφαρμογή του νόμου
Τι έγινε στο δήμο Αχαρνών;
Δημοσιεύτηκε η δήλωση του πόθεν έσχες του δημάρχου!! Που; Μα στον ιστότοπο του δήμου Αχαρνών!
Μην ψάχνετε. Είναι κριμένη στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ (κόκκινη επισήμανση). Κάνουμε κλικ στα ΣΤΟΙΧΕΙΑ και τι παρουσιάζεται;
Ξανακάνουμε κλικ κάτω από τα Σχετικά Αρχεία στην επιλογή ΣΤΟΙΧΕΙΑ και τι βγαίνει;
Η δήλωση του πόθεν έσχες του δημάρχου!!
Τόσο απλά!!
Τελικά το πόθεν έσχες των αντιδημάρχων είναι κρυμμένο πουθενά;
Αν δεν έχουν αναρτηθεί στάλθηκαν τα ονόματά τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως έλεγε το προαναφερόμενο έγγραφό της;
Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κοινοποιήθηκε στο δήμο Αχαρνών και κατά το τυπικό γνώση λαμβάνουν ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος, ο γενικός γραμματέας του δήμου Νίκος Κρημνιανιώτης και ο αντιδήμαρχος Χρύσανθος Κόνταρης. Ενημέρωσαν και τους άλλους αντιδημάρχους και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής;
Στο ερώτημα του κ. Βελόπουλου «Για ποιους λόγους δεν τίθενται σε αργία οι δημοτικοί άρχοντες που δεν έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα του δήμου την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση» απάντησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής;
Γενικά υπάρχει η απορία, γιατί δε θέλουν οι δημοτικοί άρχοντες να δημοσιεύουν την περιουσιακή τους κατάσταση; Αν έχουν πρόβλημα είτε για λόγους αρχής, είτε για άλλους λόγους γιατί καταλαμβάνουν αντίστοιχα αξιώματα;

Άλλα τα λόγια, άλλα τα έργα!

...

0 σχόλια στο Έγινε και αυτό!!

Δημοσίευση σχολίου