ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ!

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011


Τελευταία αναπτύσσεται στο Ολυμπιακό Χωριό μια φιλολογία για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, γνωστές και ως Α.Π.Ε., με την εγκατάσταση των οποίων στους κοινόχρηστους χώρους αφενός θα μετατραπούμε σε «Οικολογικό Χωριό» κι αφετέρου θα εξασφαλίσουμε επιπλέον χρήματα για να συντηρούμε τους εναπομείναντες κοινόχρηστους χώρους.
Η συζήτηση άνοιξε μετά από πρόταση προς το Σ.Κ.Ο.Χ. του Περιφερειακού Σύμβουλου των Οικολόγων – Πρασίνων κ. Διάκου.


Επειδή υπονοήθηκε από τον εισηγητή κ. Διάκο, ότι στα σχέδια συμπεριλαμβάνεται και η «πράσινη ζώνη», πρέπει να επισημάνουμε ότι μάλλον πρόκειται περί συγχύσεως, διότι μετατροπή της «πράσινης ζώνης» σε Φ/Β πάρκο θα επρόκειτο περί παραλογισμού και άγνοιας βασικών δεδομένων αφού μια τέτοια εγκατάσταση θα απαιτούσε αφενός το πλήρες ξήλωμα των πάντων εντός της πράσινης ζώνης για την εγκατάσταση των πάνελ κι αφετέρου τον αποχαρακτηρισμό του χώρου από αρχαιολογική ζώνη προστασίας Α λόγω Αδριάνειου Υδραγωγείου και αλλαγή της χρήσης γης.


Συνεπώς αναφερόμαστε για μία Φ/Β εγκατάσταση εκτός «πράσινης ζώνης».


Για την εγκατάσταση λοιπόν ενός Φ/Β πάρκου στην περίπτωσή μας υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα, που προηγουμένως πρέπει να έχουμε επιλύσει:


1. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης «του οικοπέδου μας» και φυσικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς
2. Τα ίδια κεφάλαια που μπορούμε να διαθέσουμε για την επένδυση (συμφωνία με τράπεζα) και
3. Αίτηση για άδεια παραγωγής από Α.Π.Ε. εφόσον η εγκατάσταση υπερβαίνει τα 150KWp.


Συνεπώς αφού ορίσουμε το χώρο, ο οποίος πρέπει να είναι ενιαίος και να έχουμε εξασφαλίσει την αποκλειστικότητα χρήσης του από τον ΟΕΚ, αφού σύμφωνα με την Υ.Α. 9154 ΦΕΚ 583 Β 14.04.2011 «Άρθρο 1&5 «Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η απόδειξη της κυριότητας ή της νόμιμης κατοχής του γηπέδου για την εγκατάστασή τους», τότε θα πρέπει να συσταθεί εταιρία που θα εκπροσωπεί τους δικαιούχους του Ο.Χ. και θα χειριστεί την όλη υπόθεση και θα διαχειριστεί το Φ/Β πάρκο. Εξάλλου η σύσταση εταιρίας είναι προϋπόθεση, αν θέλουμε να υπαχθούμε στον Αναπτυξιακό Νόμο με σκοπό την Παραγωγή και Πώληση Ενέργειας.


Ας υποθέσουμε, ότι ο ΟΕΚ μας παραχωρεί τη χρήση του καταλληλότερου για την περίπτωση κοινόχρηστου χώρου από πλευράς αισθητικής, προσανατολισμού και αποστάσεων από τις κατοικίες, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των εγκαταστάσεων του τένις και της Πυροσβεστικής, έχει έκταση περίπου 9 στρεμμάτων και μπορεί να αξιοποιηθεί το 30%, δημιουργώντας ένα Φ/Β πάρκο των 300 έως 350 KWp. Σημειώνεται, ότι ο χώρος βρίσκεται πλησίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και στρατιωτικού αεροδρομίου, που πρέπει προηγουμένως να διευκρινιστεί, αν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β πάρκου.


Αν λοιπόν ο Σύλλογος Κατοίκων, (ο οποίος ούτως ή άλλως μας εκπροσωπεί), στον οποίο απευθύνθηκε ο κ. Διάκος, θεωρεί, ότι υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου από πλευράς αδειοδοτήσεων, δεν έχει παρά αφού εξασφαλίσει από τον Ο.Ε.Κ τη χρήση του χώρου, να προχωρήσει παράλληλα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πληροφόρηση των κατοίκων και τη λήψη αποφάσεων. Διαφορετικά η όλη συζήτηση και ο προβληματισμός καταλήγει σε αμπελοφιλοσοφία.


Επειδή γράφονται και λέγονται και για εγκαταστάσεις στις στέγες και στα στέγαστρα των κτιρίων μας, σημειώνονται τα παρακάτω:


Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου (ταράτσα), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος και τότε πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι. Είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί ο διαχειριστής).


Επιτρέπεται το σύστημα να μπει σε στέγαστρο βεράντας διαμερίσματος, εφόσον η τοποθέτηση του δεν αντίκειται στον κανονισμό της πολυκατοικίας.


Βασική προϋπόθεση για την προσθήκη φωτοβολταϊκού συστήματος για την πώληση ενέργειας είναι η ύπαρξη ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος.


Αρκετές πληροφορίες για ενδιαφερόμενους και εκτός Ο.Χ. στις παρακάτω ιστοσελίδες:
http://www.ypan.gr/docs/FV%20stis%20steges.pdf
http://www.ypan.gr/docs/d.t.(20%2005%2009)enimerotiko%20fotovoltaika.doc
http://www.cres.gr/kape/PV_INFO.pdf
http://www.selasenergy.gr/odigos_mikron_sustimaton.php
http://www.ypan.gr/docs/FV%20stis%20steges.pdf
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=4I9k12Q%2bUAo%3d&tabid=555&language=el-GR


Καθώς επίσης απαραίτητο είναι και η μελέτη του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ Α85/2010) που αφορά τις διαδικασίες των ΑΠΕ.


Εν κατακλείδι!
Καλά τα σχέδια αλλά πρωτίστως προέχει ο εισηγητής τόσο σοβαρού θέματος, προηγουμένως να έχει λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις κατά πόσο είναι εφικτό ένα τέτοιο σχέδιο και μετά να προχωρήσει σε εισηγήσεις. Δουλειές του ποδαριού απλά οδηγούν σε απαξίωση του όποιου εγχειρήματος και στο μέλλον!


Αναρτήθηκε από Vatopedinos
...

0 σχόλια στο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ!

Δημοσίευση σχολίου