ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ-ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΦΥΛΗ

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

axristosΟ νέος Φορέας θα αντικαταστήσει τον ΕΣΔΚΝΑ & θα αναλάβει όλα τα έργα επεξεργασίας των σκουπιδιών

Η συγκρότηση σε όργανο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), του νέου φορέα διαχείρισης αποβλήτων πραγματοποιήθηκε σήμερα, 28 Δεκεμβρίου.
Όπως δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο νέος Φορέας Διαχείρισης αποβλήτων για την Αττική «αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω προώθηση των απαραίτητων έργων για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής.

Είναι ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού για τα απορρίμματα της Αττικής, γιατί δημιουργείται το εργαλείο εκείνο που θα τον υλοποιήσει.
Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί προτεραιότητα γιατί αφορά την ποιότητα ζωής όλων μας, έχει σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό και σημαντική επενδυτική δυναμική για όλη τη χώρα».

«Η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως όλοι γνωρίζετε, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.
Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε ορισμένες περιοχές από άλλες όπως στην Αττική λόγω του όγκου των απορριμμάτων και την ύπαρξη ενός μόνου χώρου τελικής διάθεσης, στη Φυλή.

Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, εξειδικεύουν και υλοποιούν τους στόχους και τις δράσεις του Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας.

Στην κατεύθυνση αυτή, εν αναμονή της δημιουργίας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την Αττική, είναι σε εξέλιξη μια συντονισμένη προσπάθεια, με τη συνεργασία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) και της Περιφέρειας Αττικής, για την δημοπράτηση των έργων υποδομής για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων για την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των απορριμμάτων.

Αποδεικνύεται έτσι η αποφασιστικότητα των συναρμόδιων υπουργείων να επιλύσουν το μεγάλο αυτό πρόβλημα σε ουσιαστική συνεργασία με την αιρετή Περιφέρεια.
Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η δημοπράτηση τον επόμενο μήνα των μεγάλων διαγωνισμών για την κατασκευή και λειτουργία των έργων υποδομής διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής που περιλαμβάνονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων» σημείωσε ο κ. Παπακωνταντίνου.

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, που καθιερώθηκε με τον «Καλλικράτη», συγκεντρώνει ορισμένες πολύ σημαντικές καινοτομίες:
1) Αποτελεί το θεσμικό χώρο συνάντησης και συνεργασίας του πρώτου και του δεύτερου βαθμού της Αυτοδιοίκησης για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
2) Αντιμετωπίζει - για πρώτη φορά - τη διαχείριση των απορριμμάτων ως μητροπολιτική αρμοδιότητα που ανατίθεται και στους δύο βαθμούς της αυτοδιοίκησης.
3) Έχει τα χαρακτηριστικά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή υπάγεται σε όλες εκείνες τις ρυθμίσεις (Διαύγεια, Ελεγκτικό Συνέδριο, ΑΣΕΠ, κ.λπ.).

Ο ΕΔΣΝΑ καλείται:

1) Να δρομολογήσει και να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου.
2) Να ενθαρρύνει την ανακύκλωση και να μειώσει το κόστος της διαχείρισης για τους δήμους και κατ' επέκταση για τους πολίτες της Αττικής, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της οικονομικής ύφεσης και κρίσης.
3) Να αποκαταστήσει το βεβαρυμένο από τη λειτουργία των χωματερών φυσικό περιβάλλο


www.acharnorama.g...

0 σχόλια στο ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ-ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΦΥΛΗ

Δημοσίευση σχολίου