ΖΩΟΦΙΛΟΙ MADE IN GREECE!

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

VATOPEDINOSΈνα από τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Ολυμπιακού Χωριού είναι η παρουσία μεγάλου αριθμού αδέσποτων σκύλων είτε από τη μεταφορά και εγκατάλειψη στο Χωριό από διάφορους «φιλόζωους» εντός και εκτός των τειχών είτε από την αναπαραγωγή τους εντός του Χωριού.
Η ζωοφιλία είτε αυτών που κατέχουν σκύλους είτε αυτών που φροντίζουν τα αδέσποτα στη Χώρα μας μάλλον ανέκδοτο θυμίζει παρά υποτιθέμενους ευαίσθητους και πολιτισμένους ανθρώπους και αυτό αποδεικνύεται τόσο από το πλήθος των αδέσποτων που κυκλοφορούν, (προφανώς όχι από τους μη «φιλόζωους») όσο κι ότι ελάχιστοι εξ αυτών συλλέγουν, (όπως οφείλουν), τα περιττώματα των σκύλων τους, (μια βόλτα στην «πράσινη ζώνη» θα πείσει τον καθένα μας περί του λόγου το αληθές) αλλά και να διατηρούν το κατοικίδιο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Βεβαίως θα είχε ενδιαφέρον να διαπιστώσει κανείς, κατά πόσο αυτοί από τους Συγχωριανούς μας ιδιοκτήτες σκύλων, εφαρμόζουν τις παρακάτω διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας:
Στην Υ.Α. 280241/01.12.2003, Άρθρο 1, προβλέπεται η σήμανση και καταγραφή των σκύλων από τους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Οι νέοι ιδιοκτήτες σκύλων οποιασδήποτε κατηγορίας και ηλικίας υποχρεούνται να σημαίνουν το σκύλο τους σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 2 του Ν.3170/2003.
Οι ήδη κατέχοντες σκύλο οποιασδήποτε κατηγορίας υποχρεούνται σε διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης να σημάνουν το ζώο τους.
Θα είχε επίσης ενδιαφέρον να απευθυνθεί κάποιος στον αρμόδιο φορέα για την τήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των στοιχείων των σκύλων που έχουν σημανθεί δηλαδή στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, για να διαπιστώσει κατά πόσο οι διάφοροι ιδιοκτήτες σκύλων είναι κάτοχοι των απαιτούμενων πιστοποιητικών που εκδίδονται κατά τη σήμανση.
Ως γνωστόν, τα θέματα περί αδέσποτων ζώων ρυθμίζονται από το Ν. 3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό εισάγονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους Δήμους, όσον αφορά τα αδέσποτα. Το άρθρο 7 του Ν. 3170/2003: Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, ρητά ορίζει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:
· 3α. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται, οδηγούνται στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που ιδρύονται και λειτουργούν από τους δήμους, τις κοινότητες και τα ζωοφιλικά σωματεία σε ιδιόκτητους ή μη χώρους.[…]
· Οι σκύλοι που περισυλλέγονται οδηγούνται σε καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση και παραμένουν μέχρι να αναλάβει κάποιος ενδιαφερόμενος τη φιλοξενία τους. …….Οι σκύλοι που παραμένουν στο καταφύγιο, εφόσον σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου του καταφυγίου κρίνονται υγιείς, επιτρέπεται να επαναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον, με απόφαση της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, εντός των διοικητικών τους ορίων και κατά προτίμηση στην περιοχή από όπου περισυνελέγησαν, αφού προηγουμένως σημανθούν, καταγραφούν και υποβληθούν σε αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και στείρωση. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων σκύλων λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού τους στην περιοχή όπου επαναφέρονται. Η επαναφορά δεν επιτρέπεται σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας και αεροδρόμια. […]
Επίσης σύμφωνα με το νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006) άρθρο 75γ, παράγραφος 10, στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει, μεταξύ άλλων και «η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
3.α. Οι σκύλοι που περισυλλέγονται, οδηγούνται στα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, που ιδρύονται και λειτουργούν από τους δήμους, τις κοινότητες και τα ζωοφιλικά σωματεία σε ιδιόκτητους ή μη χώρους.
Επιπρόσθετα με την εγκύκλιο 258864/24.06.2007 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Τα αδέσποτα ζώα επιτηρούνται από τους Δήμους, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Α.Α.κ.Τ…….».
Είναι πασιφανές, ότι κανένας Δήμος δεν εφαρμόζει το νόμο και το μόνο που πρακτικά κάνει είναι να στειρώνει και να εμβολιάζει κατά περίπτωση κανένα σκύλο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο υπεύθυνος για τα αδέσποτα του Δήμου της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του είχε το θράσος να ομολογήσει ότι το Ο.Χ. είναι χώρος - καταφύγιο των αδέσποτων που συλλέγονται σε άλλες συνοικίες του Δήμου.
Το θέμα των αδέσποτων σκύλων στο Ο.Χ. είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αφού εκτός των άλλων αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες και κυρίως για τα παιδιά λόγω της επιθετικότητας που παρουσιάζουν και φυσικά θα πρέπει να γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου αυτά που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.
Δεν είναι δυνατό να παραμένουμε απαθείς και ως ΣΚΟΧ και ως μεμονωμένοι πολίτες. Αν κάποιοι θέλουν να διατηρούν κατοικίδιο, δικαίωμά τους αλλά να φροντίσουν να είναι νόμιμοι όπως άλλωστε ορίζει το σχετικό άρθρο του Ν.3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α΄) και να γνωρίζουν ότι για παραβάσεις του άρθρου 2 επιβάλλονται και πρόστιμα.
Άρθρο 2 υποχρεώσεις ιδιοκτητών σκύλων
1. Ο ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται: α) να δηλώνει τον σκύλο του στο φορέα που είναι αρμόδιος για την τήρηση των σχετικών αρχείων και να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του σκύλου του, μέσα σε προθεσμία οκτώ εβδομάδων από τη γέννησή του. β) να μεριμνά για την ευζωία και την ετήσια, τουλάχιστον κτηνιατρική εξέταση του σκύλου του, γ) να εφοδιάζεται με βιβλιάριο υγείας του σκύλου του, δ) να μην εγκαταλείπει αυτόν ε) να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του σκύλου του.
Επιτέλους ας σταματήσουμε την ασυδοσία των κατά επίφαση ζωόφιλων. Αρκετά με τη δήθεν ευαισθησία τους στα αδέσποτα, πού κάποιοι όμοιοι τους τα εγκαταλείπουν στο έλεος.
Βατοπεδινός!
Υ.Γ. Δε γνωρίζω αν τελικά έχει ψηφιστεί από τη Βουλή ο νέος νόμος για τα «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς», που προβλέπει ακόμη περισσότερες υποχρεώσεις (άρθρο 5) και αυστηρά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς αλλά και τους Δήμους και επιπρόσθετα καθορίζει επακριβώς σε ποιους χώρους μπορούν να διαμείνουν (άρθρο 8) και τις υποχρεώσεις των Δήμων (άρθρο 9).

http://vatopedinos-tatoi.blogspot.com...

0 σχόλια στο ΖΩΟΦΙΛΟΙ MADE IN GREECE!

Δημοσίευση σχολίου