ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΟΝΟΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣΗ Αριστέα Μπουγάτσου στην Ελευθεροτυπία, αποκάλυψε την σχέση του Ανδρέα Α. Παπανδρέου, αδελφού του πρωθυπουργού με την εταιρεία Unigestion.


H Unigestion σχετιζεται με την τράπεζα DEXIA, η οποία έχει εκτενή ενασχόληση με CDS αλλά πρωτοστάτησε και στα τοξικά ομόλογα της Lehman όπως είχαμε αποκαλύψει εδώ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: LEHMAN BROTHERS – ΕΛΛΗΝΙΚΑ CDS. Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα…CDS Identifier Issuer Currency Debt Class Term Restructuring
C572ML6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Cumulative
C572ML6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Modified-Modified
C572ML6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Modified
C572ML6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Not Available
C572ML6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Months Excluding
C572ML01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Cumulative
C572ML01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Modified-Modified
C572ML01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Modified
C572ML01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Not Available
C572ML01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 1 Year Excluding
C572ML02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Cumulative
C572ML02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Modified-Modified
C572ML02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Modified
C572ML02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Not Available
C572ML02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 2 Years Excluding
C572ML03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Cumulative
C572ML03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Modified-Modified
C572ML03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Modified
C572ML03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Not Available
C572ML03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 3 Years Excluding
C572ML04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Cumulative
C572ML04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Modified-Modified
C572ML04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Modified
C572ML04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Not Available
C572ML04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 4 Years Excluding
C572ML05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Cumulative
C572ML05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Modified-Modified
C572ML05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Modified
C572ML05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Not Available
C572ML05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 5 Years Excluding
C572ML06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Cumulative
C572ML06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Modified-Modified
C572ML06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Modified
C572ML06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Not Available
C572ML06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 6 Years Excluding
C572ML07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Cumulative
C572ML07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Modified-Modified
C572ML07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Modified
C572ML07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Not Available
C572ML07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 7 Years Excluding
C572ML08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Cumulative
C572ML08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Modified-Modified
C572ML08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Modified
C572ML08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Not Available
C572ML08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 8 Years Excluding
C572ML09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Cumulative
C572ML09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Modified-Modified
C572ML09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Modified
C572ML09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Not Available
C572ML09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 9 Years Excluding
C572ML10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Cumulative
C572ML10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Modified-Modified
C572ML10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Modified
C572ML10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Not Available
C572ML10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 1 10 Years Excluding
C572MI6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Cumulative
C572MI6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Modified-Modified
C572MI6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Modified
C572MI6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Not Available
C572MI6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Months Excluding
C572MI01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Cumulative
C572MI01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Modified-Modified
C572MI01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Modified
C572MI01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Not Available
C572MI01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 1 Year Excluding
C572MI02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Cumulative
C572MI02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Modified-Modified
C572MI02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Modified
C572MI02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Not Available
C572MI02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 2 Years Excluding
C572MI03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Cumulative
C572MI03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Modified-Modified
C572MI03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Modified
C572MI03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Not Available
C572MI03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 3 Years Excluding
C572MI04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Cumulative
C572MI04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Modified-Modified
C572MI04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Modified
C572MI04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Not Available
C572MI04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 4 Years Excluding
C572MI05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Cumulative
C572MI05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Modified-Modified
C572MI05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Modified
C572MI05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Not Available
C572MI05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 5 Years Excluding
C572MI06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Cumulative
C572MI06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Modified-Modified
C572MI06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Modified
C572MI06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Not Available
C572MI06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 6 Years Excluding
C572MI07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Cumulative
C572MI07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Modified-Modified
C572MI07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Modified
C572MI07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Not Available
C572MI07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 7 Years Excluding
C572MI08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Cumulative
C572MI08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Modified-Modified
C572MI08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Modified
C572MI08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Not Available
C572MI08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 8 Years Excluding
C572MI09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Cumulative
C572MI09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Modified-Modified
C572MI09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Modified
C572MI09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Not Available
C572MI09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 9 Years Excluding
C572MI10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Cumulative
C572MI10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Modified-Modified
C572MI10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Modified
C572MI10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Not Available
C572MI10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Lien 2 10 Years Excluding
C572MO6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Cumulative
C572MO6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Modified-Modified
C572MO6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Modified
C572MO6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Not Available
C572MO6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Months Excluding
C572MO01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Cumulative
C572MO01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Modified-Modified
C572MO01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Modified
C572MO01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Not Available
C572MO01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 1 Year Excluding
C572MO02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Cumulative
C572MO02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Modified-Modified
C572MO02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Modified
C572MO02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Not Available
C572MO02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 2 Years Excluding
C572MO03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Cumulative
C572MO03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Modified-Modified
C572MO03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Modified
C572MO03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Not Available
C572MO03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 3 Years Excluding
C572MO04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Cumulative
C572MO04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Modified-Modified
C572MO04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Modified
C572MO04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Not Available
C572MO04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 4 Years Excluding
C572MO05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Cumulative
C572MO05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Modified-Modified
C572MO05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Modified
C572MO05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Not Available
C572MO05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 5 Years Excluding
C572MO06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Cumulative
C572MO06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Modified-Modified
C572MO06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Modified
C572MO06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Not Available
C572MO06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 6 Years Excluding
C572MO07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Cumulative
C572MO07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Modified-Modified
C572MO07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Modified
C572MO07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Not Available
C572MO07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 7 Years Excluding
C572MO08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Cumulative
C572MO08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Modified-Modified
C572MO08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Modified
C572MO08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Not Available
C572MO08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 8 Years Excluding
C572MO09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Cumulative
C572MO09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Modified-Modified
C572MO09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Modified
C572MO09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Not Available
C572MO09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 9 Years Excluding
C572MO10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Cumulative
C572MO10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Modified-Modified
C572MO10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Modified
C572MO10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Not Available
C572MO10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Other 10 Years Excluding
C572MN6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Cumulative
C572MN6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Modified-Modified
C572MN6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Modified
C572MN6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Not Available
C572MN6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Months Excluding
C572MN01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Cumulative
C572MN01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Modified-Modified
C572MN01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Modified
C572MN01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Not Available
C572MN01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 1 Year Excluding
C572MN02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Cumulative
C572MN02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Modified-Modified
C572MN02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Modified
C572MN02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Not Available
C572MN02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 2 Years Excluding
C572MN03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Cumulative
C572MN03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Modified-Modified
C572MN03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Modified
C572MN03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Not Available
C572MN03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 3 Years Excluding
C572MN04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Cumulative
C572MN04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Modified-Modified
C572MN04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Modified
C572MN04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Not Available
C572MN04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 4 Years Excluding
C572MN05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Cumulative
C572MN05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Modified-Modified
C572MN05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Modified
C572MN05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Not Available
C572MN05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 5 Years Excluding
C572MN06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Cumulative
C572MN06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Modified-Modified
C572MN06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Modified
C572MN06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Not Available
C572MN06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 6 Years Excluding
C572MN07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Cumulative
C572MN07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Modified-Modified
C572MN07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Modified
C572MN07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Not Available
C572MN07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 7 Years Excluding
C572MN08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Cumulative
C572MN08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Modified-Modified
C572MN08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Modified
C572MN08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Not Available
C572MN08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 8 Years Excluding
C572MN09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Cumulative
C572MN09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Modified-Modified
C572MN09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Modified
C572MN09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Not Available
C572MN09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 9 Years Excluding
C572MN10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Cumulative
C572MN10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Modified-Modified
C572MN10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Modified
C572MN10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Not Available
C572MN10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Senior 10 Years Excluding
C572MB6MUSDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Cumulative
C572MB6MUSDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Modified-Modified
C572MB6MUSDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Modified
C572MB6MUSDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Not Available
C572MB6MUSDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Months Excluding
C572MB01USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Cumulative
C572MB01USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Modified-Modified
C572MB01USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Modified
C572MB01USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Not Available
C572MB01USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 1 Year Excluding
C572MB02USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Cumulative
C572MB02USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Modified-Modified
C572MB02USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Modified
C572MB02USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Not Available
C572MB02USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 2 Years Excluding
C572MB03USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Cumulative
C572MB03USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Modified-Modified
C572MB03USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Modified
C572MB03USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Not Available
C572MB03USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 3 Years Excluding
C572MB04USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Cumulative
C572MB04USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Modified-Modified
C572MB04USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Modified
C572MB04USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Not Available
C572MB04USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 4 Years Excluding
C572MB05USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Cumulative
C572MB05USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Modified-Modified
C572MB05USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Modified
C572MB05USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Not Available
C572MB05USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 5 Years Excluding
C572MB06USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Cumulative
C572MB06USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Modified-Modified
C572MB06USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Modified
C572MB06USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Not Available
C572MB06USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 6 Years Excluding
C572MB07USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Cumulative
C572MB07USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Modified-Modified
C572MB07USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Modified
C572MB07USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Not Available
C572MB07USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 7 Years Excluding
C572MB08USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Cumulative
C572MB08USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Modified-Modified
C572MB08USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Modified
C572MB08USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Not Available
C572MB08USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 8 Years Excluding
C572MB09USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Cumulative
C572MB09USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Modified-Modified
C572MB09USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Modified
C572MB09USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Not Available
C572MB09USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 9 Years Excluding
C572MB10USDC Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Cumulative
C572MB10USDM Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Modified-Modified
C572MB10USDD Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Modified
C572MB10USDN Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Not Available
C572MB10USDX Unigestion Hldg United States Dollar Subordinated 10 Years Excluding...

0 σχόλια στο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Δημοσίευση σχολίου