Φώφη Γεννηματά: Λύση για το Βοήθεια στο Σπίτι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

GENNIMATA_FOFHΜε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, δίνεται λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι το οποίο έληγε στις 31-12-2011


Όπως σημειώνει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά, με την πράξη αυτή ρυθμίζεται ρητά, εκτός από το θέμα της χρηματοδότησης και η παράταση έως τις 30.6.2012 τόσο του προγράμματος όσο και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Νομικά τους πρόσωπα, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης κατά το 2011 πράξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Έτσι εξασφαλίζεται η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών από τους ίδιους εργαζόμενους ανεξάρτητα από την πηγή της χρηματοδότησης (συγχρηματοδοτούμενης ή μη).


Η στρατηγική της Κυβέρνησης είναι το Βοήθεια στο Σπίτι να μετεξελιχθεί σταδιακά σε ένα σύγχρονο σύστημα πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και προώθησης κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μοναχικοί ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι, ενσωματώνοντας τις καλές πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Η στρατηγική αυτή προβλέπει ένα βραχυπρόθεσμο μεταβατικό στάδιο, που θα εξασφαλίζει ότι οι ομάδες του πληθυσμού που εξυπηρετούνταν έως τώρα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας μέχρι να εφαρμοστεί ένα βιώσιμο σύστημα που θα επεκτείνει τις υπηρεσίες και σε συμπολίτες μας που αποκλείονταν αδικαιολόγητα έως τώρα.


Το Σύνταγμα
MEPOΣ TPITO – Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA B΄ – Πρόεδρος της Δημοκρατίας KEΦAΛAIO ΔEYTEPO – Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου ’Αρθρο 44 – (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)

1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής.Η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πρέπει να εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου και να ψηφιστεί μέχρι 30 Μαρτίου 2012. Θα προλάβει;
Παράταση έως τις 30.6.2012 – Και μετά τι;

http://eleftherovima.wordpress.com...

0 σχόλια στο Φώφη Γεννηματά: Λύση για το Βοήθεια στο Σπίτι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Δημοσίευση σχολίου