Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια ..για ηλεκτροσόκ!

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΗΣύμφωνα με την ανακοίνωση η αύξηση των τιμολογίων στη χαμηλή τάση ανήλθε μεσοσταθμικά στο 9,2%, ενώ παραμένουν αμετάβλητα το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και τα τιμολόγια των πολυτέκνων


Οι λογαριασμοί ρεύματος για τους οικιακούς πελάτες κλιμακώνονται από 9,0% έως και 12,1%, με τις αυξήσεις να είναι μεγαλύτερες για τους πελάτες με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις.

Σε αυτή την κατηγορία πελατών οι λογαριασμοί εκείνων με καταναλώσεις άνω των 3.000 kWh διαμορφώνονται κατά 54% υψηλότερα έναντι των οικιακών με τις χαμηλότερες καταναλώσεις ρεύματος.

Τέλος, υιοθετήθηκε μια λελογισμένη αύξηση στα τιμολόγια των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων.

ΔΕΗ

ΔΕΗ


* Από τη μεσοσταθμική αύξηση των λογαριασμών των πελατών Χαμηλής Τάσης κατά 9,2% μόνο το 1,1% αναπληρώνει μέρος της αύξησης των κοστολογικών δαπανών της ΔΕΗ, για τη μεταβολή του κόστους ενέργειας. Το υπόλοιπο 8,1% αφορά σε αυξήσεις του κόστους για:

• Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας – λόγω Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, επιβολής ΕΦΚ στο μαζούτ και στο ντίζελ και αύξησης των διεθνών τιμών υγρών καυσίμων κλπ 3,5%,

• ΕΦΚ στο φυσικό αέριο 2,6%,

• μεταβολή του τέλους λιγνίτη 0,9% και

• ΦΠΑ 1,1%

Άντε, καλό μας χειμώνα….http://olympia.gr...

0 σχόλια στο Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τα νέα τιμολόγια ..για ηλεκτροσόκ!

Δημοσίευση σχολίου